Alla planerade industriprojekt i Göteborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av målerifabrik i Göteborg
Avser nybyggnad av målerianläggning. Omfattning oklar.
Nybyggnad av forskning, vård och utbildningslokaler i Göteborg
Projektet är tänkt att uppföras i området kring Per Dubbsgatan, där en byggnad på Sahlgrenskatomten respektive Medicinarberget länkas samman genom en överbyggnad över Per Dubbsgatan. Byggnaderna beräknas omfatta totalt ca 12500 kvm. BTA. Projektet planeras att genomföras som en etapp. Hus 1, på sjukhussida.: Byggnaden ska rymma ca 30000 kvm och ägas av Västfastigheter och ha en huvudsaklig verksamhetsinriktning mo Västra Götalandsregionens förvaltningar, särskilt Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Hus 2, över Per Dubbsgatan: Byggnaden ska rymma ca 10000 kvm och ägas av Vitartes och ha en huvudsaklig verksamhetsinriktning mot gemensamma funktioner för de övriga byggnaderna. Hus 3, på Medicinareberget: Byggnaden ska rymma ca 50000 kvm och ägas av Vitartes och huvudsakligen omfatta lokaler för verksamhet inom vård, akademi, service och näringsliv med koppling till forskning och utbildning. Hus 4, på Medicinareberget: Byggnaden ska rymma ca 35000 kvm och ägas av Akademiska Hus och huvudsakligen omfatta lokaler för verksamheter inom akademi, service och näringsliv med koppling till forskning och utbildning. Projektet “Per Dubb” i Göteborg ska skapa en fysisk miljö som möjliggör och främjar samverkan mellan sjukvård, forskning, utbildning och näringsliv. Arkitema Architects och Sweco har utsetts att utforma Göteborg Life Science Park.
Ny laboratoriebyggnad på Sahlgrenska i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av laboratoriebyggnad vid sjukhus.
Nybyggnad för logistikverksamhet på Biskopsgården
Projektet avser att ca 200000 kvm byggnader kan byggas på området.
Nytt elektromobilitetslaboratorium i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av en byggnad innehållande såväl tung som komplex utrusning för forskning, utveckling och provning avseende laddnings- och batteriteknik, elmotorer, drivlinor fordon.
Nybyggnad av försörjningsbyggnad vid sjukhus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av försörjningsbyggnad vid sjukhus.
Nybyggnad av magasinsbyggnad i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av magasinsbyggnad i 2-3 våningar för Göteborgs Kulturnämnd.
Om- och tillbyggnad av laboratorielokaler i Göteborg
Avser om- och tillbyggnad av laboratorielokaler för experimentell biomedicin vi Göteborgs Universitet.
Tillbyggnad av depå i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad av verkstad och kontor samt utökning från två till sex spårplatser.
Nybyggnad av växthus mm i Göteborg, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av växthus, verkstäder, lager, förråd och garage.
Nybyggnad av lager- och logistikbyggnad i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av lager- och logistikbyggnad (14000-15000 kvm).
Nybyggnad av lager i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av en byggnad med ca 6600 kvm lokalyta.
Förstudie av uppgradering av utrustning till aktivslamanläggning i Göteborg
Syftet med denna förfrågan i en förstudiefas, är att göra en marknadsundersökning av vilka olika tekniker och alternativ det finns av utrustningar och hur prisbilden ser ut för luftare, omrörare och kompressorer (objektnummer 1603513) till en energieffektiv aktivslamanläggning. Gryaab vill att leverantörer anmäler sitt intresse och skickar in förslag på olika tekniska lösningar samt budgetoffert på dessa.
Nybyggnad av småindustri, kontor och lager i Björlanda, Göteborg
Planer finns för nybyggnad av småindustri, kontor och lager.
Nybyggnad av lagerlokal i Göteborg
Avser nybyggnad av lagerlokal.
Tillbyggnad av lager i Göteborg
Avser ändring och tillbyggnad av lager på ca 4600 kvm.
Nybyggnad av lager i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av lager för hyrförråd med parkering samt markparkering.
Nybyggnad av tvätthall i Göteborg
Avser nybyggnad av spolanläggning, plank och markåtgärder, Bygglov för tillbyggnad av kontorsmoduler Syrhåla 2:1.
Nybyggnad av stall- och gårdshus i Göteborg
Projektet avser återuppbyggnad av stall- och gårdshus efter brand. Återuppbyggnaden innebär en antikvarisk rekonstruktion.
Nybyggnad av lager och kontor i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av lager och kontor. Beslut saknas.
Nybyggnad av lager i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av två monteringsfärdiga lagerhallar för förvaring.
Ny kylcentral i Göteborg
Projektet avser att befintlig kylanläggning 1,9 MW i kylcentral ska demonteras, ny kylanläggning ska byggas i befintlig byggnad, ny kyleffekt ska vara så hög som befintliga förutsättningar tillåter minst 5-7 MW.
Rivning av verkstäder, lager, bostadshus i Göteborg
Projektet avser rivning av bl a gamla verkstäder, lager och ett bostadshus.
Ombyggnad av Kajskjul 207 i Göteborg
Avser förstudie som ska utreda möjligheten att installera vatten, avlopp, fettavskiljare samt isolera Kajskjul 207.
Nybyggnad av växthus i Göteborg, etapp 1:2
Projektet avser att bygga stomme samt glas för en Lökträdgård, samt ett växthus. Entreprenaden omfattar även teknik för styrning samt ventilering av växthus. Storlek växthus ca 145 kvm och glas över takyta ca 180 kvm.
Rivning av verkstad i Göteborg
Projektet avser rivning av fd båtverkstad.
Nybyggnad av kallager mm i Göteborg
Projektet avser nybyggnad åv-hus och kallager samt rivning befintligt.
Om- och tillbyggnad av tvättstugor i Göteborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av fristående tvättstuga.
Om- och tillbyggnad av tvättstugor i Göteborg, Option 1
Projektet avser om- och tillbyggnad av fristående tvättstuga.
Om- och tillbyggnad av tvättstugor i Göteborg, Option 2
Projektet avser om- och tillbyggnad av fristående tvättstuga.
Om- och tillbyggnad av tvättstugor i Göteborg, Option 3
Projektet avser om- och tillbyggnad av fristående tvättstuga.
Takrenovering industrihus i Göteborg, etapp 1
Projektet avser omläggning av papptak.
Takrenovering industrihus i Göteborg, etapp 2
Projektet avser omläggning av papptak.
Takrenovering industrihus i Göteborg, etapp 3
Projektet avser omläggning av papptak.
Tillbyggnad av industrihus i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad av industribyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.