Alla planerade industriprojekt i Göteborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av forskning, vård och utbildningslokaler i Göteborg
Hus 1, på sjukhussida: Byggnaden ska rymma ca 30000 kvm och ägas av Västfastigheter och ha en huvudsaklig verksamhetsinriktning mot Västra Götalandsregionens förvaltningar, särskilt Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Hus 2, över Per Dubbsgatan: Byggnaden ska rymma ca 10000 kvm och ägas av Vitartes och ha en huvudsaklig verksamhetsinriktning mot gemensamma funktioner för de övriga byggnaderna. Hus 3, på Medicinareberget: Byggnaden ska rymma ca 50000 kvm och ägas av Vitartes och huvudsakligen omfatta lokaler för verksamhet inom vård, akademi, service och näringsliv med koppling till forskning och utbildning. Arkitema Architects och Sweco har utsetts att utforma Göteborg Life Science Park.
Nybyggnad av lager/logistik i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av lager/logistik.
Ny kretsloppspark i Göteborg
Projektet avser ny kretsloppspark. Området där kretsloppsparken byggs håller på att omvandlas från industriområde till blandstad med bostäder och skolor i närheten. För att smälta in och inte störa omgivningen byggs bullerskydd och mindre byggnader mot gatan och ÅVC-kelen är överbyggd. Kretsloppsparken ska bidra till att göteborgarna lättare kan göra rätt med sitt avfall så att mer avfall kan återbrukas, förberedas för återbruk och återvinnas. Anläggningen gör det möjligt att avfall lyfts högre upp i avfallstrappan och har stort fokus på återbruk. Byggnaderna ska så mycket som möjligt byggas av återanvänt material som ska lyftas fram så att det visar potentialen av återbruksmaterial och inspirera besökarna.
Ombyggnad av laboratorielokaler i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av laboratorielokaler för experimentell biomedicin vid Göteborgs Universitet.
Nybyggnad av livsmedelslager på Hisingen i Göteborg
Projektet avser att möjliggöra sammanlagt ca 70 000 kvm tomtarea verksamhetsmark i ett av stadens starkare logistiklägen. Området kommer bli en förlängning av Hisingen Logistikpark och ligger ca 5 km norr om Göteborgs hamn.
Nybyggnad av industrihus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad.
Rivning av industrihus och nybyggnad av lager- och logistikbyggnad i Göteborg
Projektet avser rivning av industribyggnad och nybyggnad av en flexibel lager- och logistikbyggnad. Rivningsarbetet påbörjas i april 2022.
Nybyggnad av logistikfastighet i Göteborg
Avser nybyggnad av logostilfastighet i Göteborg.
Nybyggnad av industrihus i Göteborg
Avser nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Göteborg
Nybyggnad av maskinhall med tillhörande kontor och personaldel.
Nytt väderskydd för stridsbåtar i Göteborg
Projektet avser väderskydd för stridsbåtar.
Nybyggnad av lagerlokal i Göteborg
Avser nybyggnad av lagerlokal.
Nybyggnad av industrihus i Göteborg
Nybyggnad av lagerlokal som kopplas samman med befintlig byggnad med sluss.
Nybyggnad av lager i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av lager för hyrförråd med parkering samt markparkering.
Ombyggnad av industrihus i Göteborg
Projektet avser att renovera industrilokalen till fräschare och mer funktionella lokaler.
Nybyggnad av industrihus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av lager och kontor i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av lager och kontor. Beslut saknas.
Rivning av industrihus och kontor i Göteborg
Rivning av industribyggnad och kontor.
Nybyggnad av industrihus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av två monteringsfärdiga lagerhallar för förvaring.
Ombyggnad av industrihus i Göteborg
Fasadändring och ändrad användning, industribyggnad.
Ny- och ombyggnad av Omställningslabbet 0.6 i Frihamnen, Göteborg
Omställningslabbet används idag för olika slags aktiviteter bland annat workshops, möten, etc. Samordning behöver ske kring hur byggnationen påverkar den pågående verksamheten och öppethållandet. Omställningslabbet består idag av en permanent byggnad innehållandes toaletter, två förrådscontainrar, ett makerspace (av två hopbyggda containrar), en båthytt som har funktionen av personalrum, ett urbant vardagsrum med grill, en sittgradäng med möjlig scenyta framför samt ett mobilt utekök.
Ombyggnad av Kajskjul 207 i Göteborg
Avser förstudie som ska utreda möjligheten att installera vatten, avlopp, fettavskiljare samt isolera Kajskjul 207.
Ombyggnad av hamnmagasin i Göteborg
Projektet avser ändring av lokal, wc och teknikrum samt soprum.
Tillbyggnad av industrihus i Göteborg
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av växthus i markplan i Göteborg, option
Projektet avser uppförande av nya växthus i markplan på flerbostadshus.
Tillbyggnad av växthus i markplan i Göteborg, option
Projektet avser uppförande av nya växthus i markplan på flerbostadshus.
Tillbyggnad av växthus i markplan i Göteborg, option
Projektet avser uppförande av nya växthus i markplan på flerbostadshus.
Tillbyggnad av växthus i markplan i Göteborg, option
Projektet avser uppförande av nya växthus i markplan på flerbostadshus.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).