Alla planerade industriprojekt i Göteborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av forskning, vård och utbildningslokaler i Göteborg
Hus 1, på sjukhussida: Byggnaden ska rymma ca 30000 kvm och ägas av Västfastigheter och ha en huvudsaklig verksamhetsinriktning mot Västra Götalandsregionens förvaltningar, särskilt Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Hus 2, över Per Dubbsgatan: Byggnaden ska rymma ca 10000 kvm och ägas av Vitartes och ha en huvudsaklig verksamhetsinriktning mot gemensamma funktioner för de övriga byggnaderna. Hus 3, på Medicinareberget: Byggnaden ska rymma ca 50000 kvm och ägas av Vitartes och huvudsakligen omfatta lokaler för verksamhet inom vård, akademi, service och näringsliv med koppling till forskning och utbildning. Arkitema Architects och Sweco har utsetts att utforma Göteborg Life Science Park.
Nybyggnad av lager/logistik i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av lager/logistik.
Nybyggnad av magasinsbyggnad i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av magasinsbyggnad i 2-3 våningar för Göteborgs Kulturnämnd.
Om- och tillbyggnad av laboratorielokaler i Göteborg
Avser om- och tillbyggnad av laboratorielokaler för experimentell biomedicin vi Göteborgs Universitet.
Nybyggnad av industrihus i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Rivning av industrihus och nybyggnad av lager- och logistikbyggnad i Göteborg
Projektet avser rivning av industribyggnad och nybyggnad av en flexibel lager- och logistikbyggnad. Rivningsarbetet påbörjas i april 2022.
Nybyggnad av industrihus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad.
Renovering av växthus i Göteborg, etapp 1
Renovering av växthus. Göteborgs trädgårdsförening.
Renovering av växthus i Göteborg, etapp 2
Renovering av växthus. Göteborgs trädgårdsförening.
Renovering av växthus i Göteborg, etapp 3
Renovering av växthus. Göteborgs trädgårdsförening.
Renovering av växthus i Göteborg, etapp 4
Renovering av växthus. Göteborgs trädgårdsförening.
Renovering av växthus i Göteborg, etapp 1-4
Projektet avser total renovering av kulturminnes förklarat växthus. Renovering av Palmhuset ska ske etappvis uppdelat per byggnadskropp då övriga delar ska vara öppna för allmänheten. Byggnationen kan endast ske under sommarhalvåret /ca 15 maj - ca 15 september) vilket gör att projektet kommer att pågå fram till slutet av sommaren år 2026.
Nybyggnad av industrihus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av lager för hyrförråd med parkering samt markparkering.
Tillgänglighetsåtägrder samt nytt plattformstak vid Göteborgs station
Plattform 6: Plattformstaket ska rivas i sin helhet och återbyggas i liknande utformning, material och färgsättning, inklusive fundamentet till pelarna ska ersättas. Plattform 6 ska även tillgänglighets anpassas vilket innebär bland annat en förändring av lutning av plattformen, ledstråk, säkerhetszon, sittplatser och belysning. Plattform 7: Tillgänglighetsåtgärder som ska utföras på denna plattform är i form av bland annat ledstråk, säkerhetszon, belysning, sittplatser och målning av befintligt takkonstruktion. Plattform 8: Åtgärderna som ska utföras på denna plattform avser omplacering av belysning samt annan utrustning i form av soffor och papperskorgar för att uppnå likartad gestaltning och funktion på Göteborg Central, samt målning av befintligt takkonstruktion
Ombyggnad av industrihus i Göteborg
Projektet avser ändrad användning av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av lager och kontor i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av lager och kontor. Beslut saknas.
Nybyggnad av industrihus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av laboratorielokaler i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av lokalerna för Kretslopp och vattens ackrediterade dricksvattenlaboratorium.
Nybyggnad av lager i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av två monteringsfärdiga lagerhallar för förvaring.
Ombyggnad av Kajskjul 207 i Göteborg
Avser förstudie som ska utreda möjligheten att installera vatten, avlopp, fettavskiljare samt isolera Kajskjul 207.
Tillbyggnad av växthus i markplan i Göteborg, option
Projektet avser uppförande av nya växthus i markplan på flerbostadshus.
Tillbyggnad av växthus i markplan i Göteborg, option
Projektet avser uppförande av nya växthus i markplan på flerbostadshus.
Tillbyggnad av växthus i markplan i Göteborg, option
Projektet avser uppförande av nya växthus i markplan på flerbostadshus.
Tillbyggnad av växthus i markplan i Göteborg, option
Projektet avser uppförande av nya växthus i markplan på flerbostadshus.
Tillbyggnad av växthus i markplan i Göteborg, option
Projektet avser uppförande av nya växthus i markplan på flerbostadshus.
Nybyggnad av kallager mm i Göteborg
Projektet avser nybyggnad åv-hus och kallager samt rivning befintligt.
Takrenovering på Pannverkstaden i Göteborg
Projektet avser takrenovering på Pannverkstaden och omfattar: Takdel 3 ca 6300 kvm Takdel 4 ca 1100 kvm Takdel 5 ca 650 kvm

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).