Alla planerade industriprojekt i Göteborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av forskning, vård och utbildningslokaler i Göteborg
Hus 1, på sjukhussida: Byggnaden ska rymma ca 30000 kvm och ägas av Västfastigheter och ha en huvudsaklig verksamhetsinriktning mot Västra Götalandsregionens förvaltningar, särskilt Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Hus 2, över Per Dubbsgatan: Byggnaden ska rymma ca 10000 kvm och ägas av Vitartes och ha en huvudsaklig verksamhetsinriktning mot gemensamma funktioner för de övriga byggnaderna. Hus 3, på Medicinareberget: Byggnaden ska rymma ca 50000 kvm och ägas av Vitartes och huvudsakligen omfatta lokaler för verksamhet inom vård, akademi, service och näringsliv med koppling till forskning och utbildning. Arkitema Architects och Sweco har utsetts att utforma Göteborg Life Science Park.
Nybyggnad av lager/logistik i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av lager/logistik.
Ombyggnad av laboratorielokaler i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av laboratorielokaler för experimentell biomedicin vid Göteborgs Universitet.
Nybyggnad av magasinsbyggnad i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av magasinsbyggnad i 2-3 våningar för Göteborgs Kulturnämnd.
Ny kretsloppspark i Göteborg
Projektet avser ny kretsloppspark. Området där kretsloppsparken byggs håller på att omvandlas från industriområde till blandstad med bostäder och skolor i närheten. För att smälta in och inte störa omgivningen byggs bullerskydd och mindre byggnader mot gatan och ÅVC-kelen är överbyggd. Kretsloppsparken ska bidra till att göteborgarna lättare kan göra rätt med sitt avfall så att mer avfall kan återbrukas, förberedas för återbruk och återvinnas. Anläggningen gör det möjligt att avfall lyfts högre upp i avfallstrappan och har stort fokus på återbruk. Byggnaderna ska så mycket som möjligt byggas av återanvänt material som ska lyftas fram så att det visar potentialen av återbruksmaterial och inspirera besökarna.
Nybyggnad av livsmedelslager på Hisingen i Göteborg
Fastighetskontoret önskar tillsammans med en aktör skapa ett viktigt tillskott av ett livsmedelslager i Låssby. Målet med projektet är att tillskapa ca 70 000 kvm verksamhetsmark. Ambitionen är att stärka stadens uthållighet och robusthet vid situationer av kris eller samhällsstörning. Nu aktuell markanvisning syftar till att möjliggöra sammanlagt ca 70 000 kvm tomtarea verksamhetsmark i ett av stadens starkare logistiklägen. Området kommer bli en förlängning av Hisingen Logistikpark och ligger ca 5 km norr om Göteborgs hamn.
Nybyggnad av industrihus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad.
Rivning av industrihus och nybyggnad av lager- och logistikbyggnad i Göteborg
Projektet avser rivning av industribyggnad och nybyggnad av en flexibel lager- och logistikbyggnad. Rivningsarbetet påbörjas i april 2022.
Nybyggnad av industrihus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Göteborg
Avser nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av lagerlokal i Göteborg
Avser nybyggnad av lagerlokal.
Nytt väderskydd för stridsbåtar i Göteborg
Projektet avser väderskydd för stridsbåtar.
Nybyggnad av industrihus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av lager för hyrförråd med parkering samt markparkering.
Nybyggnad av industrihus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Göteborg
Projektet avser ändrad användning av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av lager och kontor i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av lager och kontor. Beslut saknas.
Nybyggnad av industrihus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av laboratorielokaler i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av lokalerna för Kretslopp och vattens ackrediterade dricksvattenlaboratorium.
Nybyggnad av lager i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av två monteringsfärdiga lagerhallar för förvaring.
Ombyggnad av Kajskjul 207 i Göteborg
Avser förstudie som ska utreda möjligheten att installera vatten, avlopp, fettavskiljare samt isolera Kajskjul 207.
Tillbyggnad av växthus i markplan i Göteborg, option
Projektet avser uppförande av nya växthus i markplan på flerbostadshus.
Tillbyggnad av växthus i markplan i Göteborg, option
Projektet avser uppförande av nya växthus i markplan på flerbostadshus.
Tillbyggnad av växthus i markplan i Göteborg, option
Projektet avser uppförande av nya växthus i markplan på flerbostadshus.
Tillbyggnad av växthus i markplan i Göteborg, option
Projektet avser uppförande av nya växthus i markplan på flerbostadshus.
Tillbyggnad av växthus i markplan i Göteborg, option
Projektet avser uppförande av nya växthus i markplan på flerbostadshus.
Nybyggnad av kallager mm i Göteborg
Projektet avser nybyggnad åv-hus och kallager samt rivning befintligt.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).