Alla planerade industriprojekt i Umeå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av industriområde i Umeå
8 tomter, industrimark.
Nybyggnad av industrihus i Umeå
Syftet med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för utökat område för industri.
Nybyggnad av lokaler för småindustri i Östteg, Umeå
Upp till 1 800 kvadratmeter industrilokaler för butik och tillhörande verksamhet samt en del kontor. Den beskrivna projektidén möjliggör alternativa lokaler och en flytt av verksamheter från fastigheten Reparatören 15 på Teg.
Ombyggnad av pumphus i Umeå
Ombyggnad av pumphuset på Lundåkern vid Kvarnvägen
Utbyggnad av industriområde på Klockarbäcken, Umeå
Planerat område för industri och verksamhetslokaler.
Nybyggnad av biltvätt mm på Ersboda, Umeå
Avser nybyggnad av biltvätt, däckhantering mm
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Umeå
Avser nybyggnad av verksamhetslokaler.
Nybyggnad av industrihus på Nordvästra Ersboda, Umeå
Ett fåtal lediga fastigheter finns inom området. Markanvisning sker löpande. Typ av verksamhet Småindustri, exempelvis mindre tillverkningsindustrier, transportföretag, förrådsverksamhet, bygg- och installations­företag och verkstäder.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Holmsund
Nybyggnad av industri/verksamhetslokaler.
Utökning av verksamhetsområde i Umeå
Typ av verksamhet: Energi och avfall, forskning, materialåtervinning, energiintensiva samt spårbundna verksamheter och liknande.
Nybyggnad av industrihus i Umeå
Nybyggnad av industribyggnad.
Uppförande av magasinstält i Holmsund, Umeå
Umeå Hamn AB har för avsikt att uppföra en magasinsbyggnad.
Nybyggnad av lager i Umeå
Nybyggnad av förråd och lager.
Utvändigt underhåll av panncentral i Umeå
Befintlig invallning rivs och ersätts med ny invallning som är väderskyddad. Den befintliga invallningens bottenplatta behålls och tätas samt görs större för den nya invallningen. Panncentralen ljudisoleras invändigt.
Anpassning av lokal till verkstad i Umeå
Anpassning av lokal till verkstad.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.