Alla planerade industriprojekt i Umeå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny- och ombyggnad av lokaler för laborativa verksamheter i Umeå
Projektet skall utreda omfattning av rivning, om-, till-, och nybyggnad i anslutning till befintliga labmijöer. Norrlands universitetssjukhus, fastigheten Sofiehem 3:1 i anslutning till byggnad 6A-M, Petri Laestadius väg samt Analysvägen,
Nybyggnad av industriområde i Umeå
7-9 tomter fördelat mellan 2000-3500 kvm per tomt, industrimark.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Umeå
Syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för verksamheter, parkering.
Utökning av verksamhetsområde i Umeå
Syftet med detaljplanen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för en fortsatt utveckling av Dåva industriområde genom att möjliggöra för mer verksamhets- och industrimark. Fortsatt är också syftet att skapa goda trafikanslutningar och dagvattenhantering samt ta hänsyn till Tavelån och dess närliggande rekreationsområde.
Utveckling av sågverksamhet i Umeå
Fortsatt utveckling av befintlig industriverksamhet. Verksamheten är ursprungligen etablerad på stor del av fastigheten Sävar 62:1 och planförslaget innebär att verksamhetsområdet utökas norrut.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Holmsund
Nybyggnad av industri/verksamhetslokaler.
Utbyggnad av industriområde på Klockarbäcken, Umeå
Planerat område för industri och verksamhetslokaler.
Utbyggnad av industriområde på Klockarbäcken, Umeå
Planerat område för industri och verksamhetslokaler med inslag av handel.
Utbyggnad av industriområde på Klockarbäcken, Umeå
Planerat område för verksamhetslokaler och industrier.
Tillbyggnad av industrihus i Umeå
Tillbyggnad av industribyggnad och rivning av befintlig byggnad.
Nybyggnad av automatisk avfallssortering, Umeå Energi AB
Umeå Energy request information regarding Your solution for automatic sorting of waste. The scope includes inbound and outbound material handling, sorting equipment for a capacity of 200 000 tons of waste whereof approximately 50% is household waste and 50% operational waste. The sorting fraction is planned to be, plastic, metal, wood, paper, textile, glas and inert.
Nybyggnad av industrihus i Umeå
Nybyggnad av industri/verksamhetslokal och komplementbyggnad.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).