Alla planerade industriprojekt i Västerbottens län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny- och ombyggnad av lokaler för laborativa verksamheter i Umeå
Projektet skall utreda omfattning av rivning, om-, till-, och nybyggnad i anslutning till befintliga labmijöer. Norrlands universitetssjukhus, fastigheten Sofiehem 3:1 i anslutning till byggnad 6A-M, Petri Laestadius väg samt Analysvägen,
Nybyggnad av innovationscenter, Vindeln
Planen är att tillskapa ett unikt center som ska innehålla industrilokaler, utbildningscenter, kontor, omklädningsrum samt innovativa och hållbara lösningar för till exempel kommunens måltidsverksamhet. Inriktningen på utbildningarna kommer att vara mot bland annat metall, trä och ny teknik.
Nybyggnad av återvinningsanläggning med kontor i Skellefteå
Nybyggnad av industribyggnader, kontorsbyggnad samt skärmtak.
Nybyggnad av industrihus, lager mm. i Skellefteå
Avser nybyggnation av industribyggnader.
Nybyggnad av industriområde i Umeå
7-9 tomter fördelat mellan 2000-3500 kvm per tomt, industrimark.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Umeå
Syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för verksamheter, parkering.
Nybyggnad av industri mm, Bjurholm
Tomter avsedda för industriverksamhet. Området är totalt 40 000 kvm
Nybyggnad av industrilokaler i Lycksele
Ny detaljplan avser att utöka byggrätter samt skapa planmässiga förutsättningar för industri och verksamhet.
Utveckling av sågverksamhet i Umeå
Fortsatt utveckling av befintlig industriverksamhet. Verksamheten är ursprungligen etablerad på stor del av fastigheten Sävar 62:1 och planförslaget innebär att verksamhetsområdet utökas norrut.
Utökning av verksamhetsområde i Umeå
Syftet med detaljplanen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för en fortsatt utveckling av Dåva industriområde genom att möjliggöra för mer verksamhets- och industrimark. Fortsatt är också syftet att skapa goda trafikanslutningar och dagvattenhantering samt ta hänsyn till Tavelån och dess närliggande rekreationsområde.
Efterbehandlingsåtgärder vid dagbrott i fd gruva i Sorsele
Planerad etapp efter dagbrott B. Åtgärderna består i att efterbehandla dagbrott C och intilliggande avtäckt berg genom bergrensning, kalkning, sortering av morän och återfyllning med sorterad och osorterad morän samt vissa mindre efterbehandlings- och saneringsåtgärder.
Utbyggnad av industriområde på Klockarbäcken, Umeå
Planerat område för verksamhetslokaler och industrier.
Utbyggnad av industriområde på Klockarbäcken, Umeå
Planerat område för industri och verksamhetslokaler med inslag av handel.
Utbyggnad av industriområde på Klockarbäcken, Umeå
Planerat område för industri och verksamhetslokaler.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Holmsund
Nybyggnad av industri/verksamhetslokaler.
Nybyggnad av kontor och lager i Umeå
Nybyggnad av kontor och lagerlokal.
Nybyggnad av industrihus i Umeå
Avser nybyggnad av industribyggnad samt rivning.
Utveckling av Noretområdet i Norsjö
Planer för en utveckling av Noretområdet, med bl.a. byggrätt för datalagring/dataprocessning, besöksanläggning, kontor och eller handelsändamål (söder om Noret), möjlighet att anlägga ställplatser, göra gång- och cykelvägar och broar längs med och över Noret.
Nybyggnad av industri i Sorsele
Industritomt, 1 911 m2.
Nybyggnad av industri i Sorsele
Industritomt, 5 274 m2 .
Nybyggnad av industri i Sorsele
Industritomt, 5 218 m2.
Tillbyggnad av industrihus i Umeå
Tillbyggnad av industribyggnad och rivning av befintlig byggnad.
Tillbyggnad av industri i Vilhelmina
Tillbyggnad av industri.
Nybyggnad av kemisk-teknisk industri i Skellefteå
Avser en ny produktionsanläggning på 400 kvadratmeter för produktionen av natriumbisulfit.
Nybyggnad av industrihus i Umeå
Nybyggnad av industri/verksamhetslokal och komplementbyggnad.
Tillbyggnad av verkstad i Lycksele
Tillbyggnad av verkstad.
Byte/ombygg av tak på industribyggnad i Åsele
Avser nytt sadeltak med ny takvinkel på Blåvikens industribyggnad.
Nybyggnad av miljöstation vid flerbostadshus i Skellefteå
Nybyggnad av miljö/återvinningsstation.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).