Alla planerade industriprojekt i Västerbottens län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av industri i Skellefteå
Avser planer för nybyggnad av gödselindustri. Produktionsanläggning av cirkulär och fossilfri kaliumsulfat.
Nybyggnad av industri , logistikterminal och verkstadsindustri i Skellefteå
Avser utbyggnad industriområde med totalt 25000 kvm stort område om 28 tomter fördelat i 2 etapper. 2164093 Hammarängen Skellefteå Södra kommer ligga strax intill travbanan och det befintliga industriområdet. Beställare=Markägare
Nybyggnad av industri , logistikterminal och verkstadsindustri i Skellefteå
Avser utbyggnad industriområde. Totalt 25 0000 kvm i 28 tomter uppdelat i 2 etapper. Hammarängen Skellefteå Södra kommer ligga strax intill travbanan och det befintliga industriområdet. Beställare = Markägare
Nybyggnad av industriområde i Umeå
7-9 tomter fördelat mellan 2000-3500 kvm per tomt, industrimark. Överboda ligger cirka 20 kilometer nordväst om centrala Umeå. Markpriset är 150 kronor per kvadratmeter.
Nybyggnad av industribyggnader på Ersboda
Området är på totalt 6 hektar.
Nybyggnad av industrihus i Umeå
Syftet med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för utökat område för industri.
Nybyggnad av industri mm, Bjurholm
Området är totalt 40 000 kvm
Nybyggnad av industrihus i Skellefteå
Nybyggnad av industrihus.
Nytt område för småindustrier i Storuman
Planer för nybyggnad av småindustrier. Beställare=Markägare
Nybyggnad av industrihus på Nordvästra Ersboda, Umeå
Ett fåtal lediga fastigheter finns inom området. Markanvisning sker löpande. Typ av verksamhet Småindustri, exempelvis mindre tillverkningsindustrier, transportföretag, förrådsverksamhet, bygg- och installations­företag och verkstäder.
Utbyggnad av industriområde på Klockarbäcken, Umeå
Planerat område för verksamhetslokaler och industrier inom skogsbranschen. Klockarbäcken Västra ligger i nordvästra Umeå nära nya E12:an och Komatsu:s nya fabrik. Från Klockarbäcken Västra finns det goda kommunikationsmöjligheter eftersom området ligger intill västra länken och E12.
Utbyggnad av industriområde på Klockarbäcken, Umeå
Planerat område för industri och verksamhetslokaler.
Nybyggnad av småindustri, Ljungvägen, i Tärnaby
Markyta 10760 kvm. Beställare=Markägare
Nybyggnad av industrihus i Umeå
Avser nytt snickeri med tillhörande carport.
Nybyggnad av industrihus i Boliden
Mark avsedd till industri.
Nybyggnad av industrihus i Fällfors
Mark avsedd till industri.
Nybyggnad av industrihus i Kusmark
Mark avsedd till industri.
Nybyggnad av industrihus i Bureå
Mark avsedd till industri.
Nybyggnad av industrihus i Burträsk
Mark avsedd till industri.
Nybyggnad av industrihus i Ursviken
Mark avsedd till småindustri.
Nybyggnad av industrihus i Lövånger
Mark avsedd till industri.
Nybyggnad av industrihus i Byske
Mark avsedd till industri.
Nybyggnad av industrihus i Kåge
Mark avsedd till industri.
Nybyggnad av industrihus i Bygdsiljum
Mark avsedd till industri.
Nybyggnad av industrihus i Jörn
Mark avsedd till industri.
Nybyggnad av småindustri i Tärnaby
Nybyggnad av småindustri. Markyta 2500 kvm. Beställare=Markägare
Nybyggnad av industrihus i Drängsmark
Mark avsedd till industri.
Utökning av verksamhetsområde i Umeå
Avser att utöka industriområde. Verksamhet avsett för energi och avfall, forskning, materialåtervinning, energiintensiva samt spårbundna verksamheter och liknande. Innefattar fastigheterna Nyskogen 1:1 i norr och Anumark 1:20 i norr och öster. Området är totalt ca 500 hektar.
Nybyggnad av industrihus i Umeå
Nybyggnad av industrilokal och kontor.
Nybyggnad av industrihus i Umeå
Avser industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Skellefteå
Nybyggnad av industribyggnad.
Utvidgning av industriområde i Skellefteå
Planens syfte är att skapa fler industritomter för olika verksamheter genom att utvidga ett område som redan är planlagt för industri.
Nybyggnad av kemisk-teknisk industri i Skellefteå
Avser en ny produktionsanläggning på 400 kvadratmeter för produktionen av natriumbisulfit.
Nybyggnad av lagerlokal vid Klockarbäckens återvinningscentral i Umeå
Vakin planerar att bygga en lagerlokal och vill genomföra det med en låg klimat- och miljöpåverkan. För att uppnå det önskar Vakin i så stor utsträckning som möjlighet använda återbrukade byggmaterial och material med hög andel återvunnet innehåll. Lagerlokalen ska vara ca 400 - 500 m2 och uppföras på Klockarbäcken återvinningscentral (Källarvägen 4, Umeå).
Byte/ombygg av tak på industribyggnad i Åsele
Avser nytt sadeltak med ny takvinkel på Blåvikens industribyggnad . Projektet kan ev. delas upp i två etapper pga ekonomi.
Flytt av förråd i Vännäs
Objektet avser flytt av kallförråd från fastighet Smeden 2 till fastighet Vändan 1, Vännäs kommun.
Uppförande av lagertält i Umeå
Avser uppförande av lagertält på Gustavs Udde 3 i Umeå Hamn.
Inpasseringssystem vid återvinningscentral i Norsjö
Planerat projekt ur investeringsbudget 2023-2024.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).