Alla planerade industriprojekt i Västerbottens län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nytt industriområde i Skelleftehamn
Syftet är att möjliggöra för etablering av industri som behöver stora ytor och logistik som hamn, järnvägs- och vägnät.
Nybyggnad av industriområde i Umeå
8 tomter, industrimark.
Nybyggnad av industri mm, Bjurholm
Området är totalt 40 000 kvm
Nybyggnad av industrihus i Umeå
Syftet med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för utökat område för industri.
Nybyggnad av lokaler för småindustri i Östteg, Umeå
Upp till 1 800 kvadratmeter industrilokaler för butik och tillhörande verksamhet samt en del kontor. Den beskrivna projektidén möjliggör alternativa lokaler och en flytt av verksamheter från fastigheten Reparatören 15 på Teg.
Nybyggnad av industribyggnad i Skellefteå
Nybyggnad av industrihus.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Holmsund
Nybyggnad av industri/verksamhetslokaler.
Nytt område för småindustrier i Storuman
Planer för nybyggnad av småindustrier.
Utbyggnad av industriområde på Klockarbäcken, Umeå
Planerat område för industri och verksamhetslokaler.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Umeå
Avser nybyggnad av verksamhetslokaler.
Nybyggnad av industrihus på Nordvästra Ersboda, Umeå
Ett fåtal lediga fastigheter finns inom området. Markanvisning sker löpande. Typ av verksamhet Småindustri, exempelvis mindre tillverkningsindustrier, transportföretag, förrådsverksamhet, bygg- och installations­företag och verkstäder.
Efterbehandlingsåtgärder vid dagbrott i fd gruva i Sorsele
Åtgärderna består i att efterbehandla dagbrott B och intilliggande avtäckt berg genom bergrensning, kalkning, sortering av morän och återfyllning med sorterad och osorterad morän samt vissa mindre efterbehandlings- och saneringsåtgärder riktade mot område vid dagbrott A och malmplan/anrikningsverk. Föreliggande upphandling utgör en andra avgränsad etapp i efterbehandlingen av gruvområdet, och omfattar i huvudsak efterbehandlingen av dagbrott B. Efterföljande etapper innebär mer omfattande efterbehandlingsarbeten.
Nybyggnad av återvinningsanläggning i Skellefteå
Planer för att utöka kapaciteten vid återvinningsanläggningen som ska stå intill batterifabriken i Skellefteå.
Nybyggnad av småindustri i Tärnaby
Nybyggnad av småindustri. Markyta 2500 kvm.
Nybyggnad av småindustri/hantverkshus i Vännäsby
Nybyggnad av småindustri/hantverkshus.
Nybyggnad av industrihus i Boliden
Mark avsedd till industri.
Nybyggnad av industrihus i Bureå
Mark avsedd till industri.
Nybyggnad av industrihus i Bygdsiljum
Mark avsedd till industri.
Nybyggnad av industrihus i Byske
Mark avsedd till industri.
Nybyggnad av industrihus i Fällfors
Mark avsedd till industri.
Nybyggnad av industrihus i Jörn
Mark avsedd till industri.
Nybyggnad av industrihus i Kåge
Mark avsedd till industri.
Nybyggnad av industrihus i Lövånger
Mark avsedd till industri.
Nybyggnad av industrihus i Skelleftehamn
Mark avsedd till industri.
Nybyggnad av industrihus i Ursviken
Mark avsedd till småindustri.
Utökning av verksamhetsområde i Umeå
Typ av verksamhet: Energi och avfall, forskning, materialåtervinning, energiintensiva samt spårbundna verksamheter och liknande.
Ombyggnad av vattenverk i Storuman
Avser ombyggnad av vattenverk.
Nybyggnad av fabrik i Skellefteå
Nybyggnad av gödselfabrik i Skellefteå.
Nybyggnad av industrihus i Umeå
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad för mat- och restavfall vid ÅVC, Lycksele
Nybyggnad av industrihus för mottagning av mat- och restavfall samt kabelschakter, vägar, planer och stödmurar.
Nybyggnad av industrihus i Skellefteå etapp 2
Nybyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av pumphus i Umeå
Ombyggnad av pumphuset på Lundåkern vid Kvarnvägen
Nybyggnad av panncentral i centrum i Dorotea
Ny panncentral i centrum. Planerat från budget.
Tillbyggnad av industrilokal i Vännäs
Avser tillbyggnad av industribyggnad.
Byte av tak och fasad på reningsverk i Sorsele
Planerat projekt från investeringsbudget 2021-2023. Avser tak och fasad på reningsverk.
Uppförande av magasinstält i Holmsund, Umeå
Umeå Hamn AB har för avsikt att uppföra en magasinsbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Skellefteå
Tillbyggnad av industribyggnad.
Byte av tak på industribyggnad i Åsele
Takomläggning på Blåvikens industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Umeå
Nybyggnad av förråd och lager.
Utvändigt underhåll av panncentral i Umeå
Befintlig invallning rivs och ersätts med ny invallning som är väderskyddad. Den befintliga invallningens bottenplatta behålls och tätas samt görs större för den nya invallningen. Panncentralen ljudisoleras invändigt.
Tillbyggnad av lager i Lycksele
Avser tillbyggnad av lager.
Inpasseringssystem vid återvinningscentral i Norsjö
Planerat projekt ur investeringsbudget 2023-2024.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.