Alla planerade industriprojekt i Västerbottens län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av industri i Skellefteå
Avser planer för nybyggnad av gödselindustri. Produktionsanläggning av cirkulär och fossilfri kaliumsulfat.
Nybyggnad av innovationscenter, Vindeln
Planen är att tillskapa ett unikt center som ska innehålla industrilokaler, utbildningscenter, kontor, omklädningsrum samt innovativa och hållbara lösningar för till exempel kommunens måltidsverksamhet. Inriktningen på utbildningarna kommer att vara mot bland annat metall, trä och ny teknik.
Nytt industriområde i Skelleftehamn
Syftet är att möjliggöra för etablering av industri som behöver stora ytor och logistik som hamn, järnvägs- och vägnät. Del av Skelleftehamn 2:7
Nybyggnad av industri , logistikterminal och verkstadsindustri i Skellefteå
Avser utbyggnad industriområde med totalt 25000 kvm stort område om 28 tomter fördelat i 2 etapper. 2164093 Hammarängen Skellefteå Södra kommer ligga strax intill travbanan och det befintliga industriområdet. Beställare=Markägare
Nybyggnad av industri , logistikterminal och verkstadsindustri i Skellefteå
Avser utbyggnad industriområde. Totalt 25 0000 kvm i 28 tomter uppdelat i 2 etapper. Hammarängen Skellefteå Södra kommer ligga strax intill travbanan och det befintliga industriområdet. Beställare = Markägare
Nybyggnad av industrihus i Skellefteå
Avser nyggnation av industribyggnad på ca 8000-10000 kvm.
Nybyggnad av industriområde i Umeå
7-9 tomter fördelat mellan 2000-3500 kvm per tomt, industrimark. Överboda ligger cirka 20 kilometer nordväst om centrala Umeå. Markpriset är 150 kronor per kvadratmeter.
Nybyggnad av industri , bensin- och servicestation och kontor i Umeå
Syfte med detaljplanen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för utökad markanvändning för drivmedel, samlingslokal, kontor, brandstation och verksamhetsmark.
Nybyggnad av industrihus på Nordvästra Ersboda, Umeå
En fastighet finns inom området som är ej reserverad. Markanvisning sker löpande. Typ av verksamhet Småindustri, exempelvis mindre tillverkningsindustrier, transportföretag, förrådsverksamhet, bygg- och installations­företag och verkstäder.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Holmsund
Nybyggnad av industri/verksamhetslokaler. Beställare= markägare
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Hörnefors
Ca 4 industritomter finns till försäljning inom området. Beställare = Markägare
Nytt område för småindustrier i Storuman
Planer för nybyggnad av småindustrier. Beställare=Markägare
Efterbehandlingsåtgärder vid dagbrott i fd gruva i Sorsele
Planerad etapp efter dagbrott B. Åtgärderna består i att efterbehandla dagbrott C och intilliggande avtäckt berg genom bergrensning, kalkning, sortering av morän och återfyllning med sorterad och osorterad morän samt vissa mindre efterbehandlings- och saneringsåtgärder.
Nybyggnad av industrihus i Burträsk
Mark avsedd till industri.
Nybyggnad av industrihus i Lövånger
Mark avsedd till industri.
Nybyggnad av industrihus i Bureå
Mark avsedd till industri.
Nybyggnad av industrihus i Boliden
Mark avsedd till industri.
Nybyggnad av industrihus i Umeå
Nybyggnad av industrilokal och kontor.
Utökning av verksamhetsområde i Umeå
Avser att utöka industriområde. Verksamhet avsett för energi och avfall, forskning, materialåtervinning, energiintensiva samt spårbundna verksamheter och liknande. Innefattar fastigheterna Nyskogen 1:1 i norr och Anumark 1:20 i norr och öster. Området är totalt ca 500 hektar.
Utbyggnad av fabrik i Vilhelmina
Tillbyggnad av fabrik.
Nybyggnad av industrihus i Skellefteå
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Umeå
Avser industribyggnad.
Nybyggnad av kemisk-teknisk industri i Skellefteå
Avser en ny produktionsanläggning på 400 kvadratmeter för produktionen av natriumbisulfit.
Nybyggnad av industrihus/kontor i Skellefteå
Avser byggrätt för 3600 kvm industribyggnad.
Uppförande av magasinstält i Holmsund, Umeå
Umeå Hamn AB har för avsikt att uppföra en magasinsbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Skellefteå
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av kontor på industrihus i Skellefteå
Tillbyggnad av industribyggnad med kontor.
Byte/ombygg av tak på industribyggnad i Åsele
Avser nytt sadeltak med ny takvinkel på Blåvikens industribyggnad . Projektet kan ev. delas upp i två etapper pga ekonomi.
Flytt av förråd i Vännäs
Objektet avser flytt av kallförråd från fastighet Smeden 2 till fastighet Vändan 1, Vännäs kommun.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).