Alla planerade industriprojekt i Västerbottens län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av industri i Skellefteå
Avser planer för nybyggnad av gödselindustri. Produktionsanläggning av cirkulär och fossilfri kaliumsulfat.
Nybyggnad av innovationscenter, Vindeln
Planen är att tillskapa ett unikt center som ska innehålla industrilokaler, utbildningscenter, kontor, omklädningsrum samt innovativa och hållbara lösningar för till exempel kommunens måltidsverksamhet. Inriktningen på utbildningarna kommer att vara mot bland annat metall, trä och ny teknik.
Nybyggnad av industri , logistikterminal och verkstadsindustri i Skellefteå
Avser utbyggnad industriområde med totalt 25000 kvm stort område om 28 tomter fördelat i 2 etapper. 2164093 Hammarängen Skellefteå Södra kommer ligga strax intill travbanan och det befintliga industriområdet. Beställare=Markägare
Nybyggnad av industri , logistikterminal och verkstadsindustri i Skellefteå
Avser utbyggnad industriområde. Totalt 25 0000 kvm i 28 tomter uppdelat i 2 etapper. Hammarängen Skellefteå Södra kommer ligga strax intill travbanan och det befintliga industriområdet. Beställare = Markägare
Nybyggnad av industriområde i Umeå
7-9 tomter fördelat mellan 2000-3500 kvm per tomt, industrimark. Överboda ligger cirka 20 kilometer nordväst om centrala Umeå. Markpriset är 150 kronor per kvadratmeter.
Nybyggnad av logistikbyggnad i Skellefteå
Nybyggnad av terminal och kontor.
Efterbehandlingsåtgärder vid dagbrott i fd gruva i Sorsele
Planerad etapp efter dagbrott B. Åtgärderna består i att efterbehandla dagbrott C och intilliggande avtäckt berg genom bergrensning, kalkning, sortering av morän och återfyllning med sorterad och osorterad morän samt vissa mindre efterbehandlings- och saneringsåtgärder.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Holmsund
Nybyggnad av industri/verksamhetslokaler. Beställare= markägare
Nytt område för småindustrier i Storuman
Planer för nybyggnad av småindustrier. Beställare=Markägare
Nybyggnad av industrihus på Nordvästra Ersboda, Umeå
Småindustri, exempelvis mindre tillverkningsindustrier, transportföretag, förrådsverksamhet, bygg- och installations­företag och verkstäder. All mark i området är markanvisad.
Utbyggnad av industriområde på Klockarbäcken, Umeå
Planerat område för industri och verksamhetslokaler med inslag av handel.
Utveckling av Noretområdet i Norsjö
Syftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna för en utveckling av Noretområdet, med bl.a. byggrätt för datalagring/dataprocessning, besöksanläggning, kontor och eller handelsändamål (söder om Noret), möjlighet att anlägga ställplatser, göra gång- och cykelvägar och broar längs med och över Noret.
Nybyggnad av industrihus i Burträsk
Mark avsedd till industri.
Nybyggnad av datapark och väg i Lycksele
Avser nybyggnad datapark och vägar e 16809.
Utökning av verksamhetsområde i Umeå
Syftet med detaljplanen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för en fortsatt utveckling av Dåva industriområde genom att möjliggöra för mer verksamhets- och industrimark. Fortsatt är också syftet att skapa goda trafikanslutningar och dagvattenhantering samt ta hänsyn till Tavelån och dess närliggande rekreationsområde.
Nybyggnad av kemisk-teknisk industri i Skellefteå
Avser en ny produktionsanläggning på 400 kvadratmeter för produktionen av natriumbisulfit.
Tillbyggnad av kontor på industrihus i Skellefteå
Tillbyggnad av industribyggnad med kontor.
Nybyggnad av industrihus/kontor i Skellefteå
Avser byggrätt för 3600 kvm industribyggnad.
Byte/ombygg av tak på industribyggnad i Åsele
Avser nytt sadeltak med ny takvinkel på Blåvikens industribyggnad.
Våtmarksrestaureringar med grävmaskin, Länsstyrelsen Västerbottens län
Anbudsgivaren kan lämna anbud på ett eller flera anbudsområden. En leverantör antas till respektive anbudsområde. 1.Vitbergens naturreservat, Kalvträsk, Skellefteå kommun 2.Degersjöns naturreservat, Umeå kommun 3.Hörnåns naturreservar, Gräsmyr, Umeå kommun Avtalet gäller fr.o.m. 2023-07-24 t.o.m. 2023-12-31.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).