Alla planerade industriprojekt i Stockholms län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av verksamhet i Stockholm
Ansökan innehåller en ny byggnad som kan uppföras på en befintlig parkeringsyta och ett förslag som omfattar cirka 50 000 kvadratmeter BTA som innebär att det skapas cirka 1 200 nya arbetstillfällen. Utöver kontor och industri vill Barings möjliggöra för användningarna "verksamheter" och "detaljhandel med skrymmande varor" i detaljplanen, det framgår av ett utlåtande från exploateringskontoret.
Utbyggnad av Ältabergs verksamhetsområde i Nacka
Nacka kommun vill bygga ut industriområdet i Ältaberg genom att förvandla 7 500 kvadratmeter naturmark till industritomt.
Ny anläggning för mottagning/lagring av fällningskemikalier vid Käppalaverket på Lidingö
Denna entreprenad omfattar ny anläggning för mottagning/lagring av fällningskemikalier för verkets funktion (järnklorid och polymer), cirka 800 m2 BTA. Projekt Käppala 900k omfattar ombyggnation av Käppalas reningsverk för att anpassa reningsverket till ökad belastning med de villkor som är fastställda i det nya miljötillståndet.
Nytt verksamhetsområde på Värmdö
Projektet ska möjliggöra plats för nya verksamheter med mellan 200 och 300 arbetsplatser i ett attraktivt läge vid Värmdöleden och trafikplats Insjön. Projektet har också som mål att få till stånd en kommungränsjustering mellan Nacka kommun och Värmdö kommun. 20 000 kvm tomtmark.
Nytt verksamhetsområde på Värmdö
Projektet ska möjliggöra plats för nya verksamheter med mellan 200 och 300 arbetsplatser i ett attraktivt läge vid Värmdöleden och trafikplats Insjön. Projektet har också som mål att få till stånd en kommungränsjustering mellan Nacka kommun och Värmdö kommun. 20 000 kvm tomtmark.
Utbyggnad av industriområde i Eriksberg
Planförslaget syftar till att möjliggöra för ett hållbart kontors-, verksamhets- och industriområde
Nybyggnad av industri, lager mm i Nynäshamn
Ny bebyggelse ska harmonisera med platsen och erbjuda Nynäshamns företag verksamhetsanpassade lokaler. Utbyggnation kommer ske i flera etapper.
Nytt verksamhetsområde i Norrtälje
Utvecklingen av hamnen avser främst att möjliggöra för fler uppställningsytor, ytor för omlastning av det gods som kommer med fartygen. Var dessa bäst placeras inom området ska utredas i planarbetet. Det finns även önskemål om att tillskapa ett verksamhetsområde norr om hamnverksamheten. Inom verksamhetsområdet ska det finnas möjlighet för industri att etablera sig.
Nybyggnad av logistik i Upplands-Bro
Logistikbyggnad på ca 5200 kvm
Nybyggnad av logistikfastighet i Sigtuna
Avser nybyggnad av logostilfastighet i Sigtuna med plats för 2 hyresgäster.
Nytt industriområde i Nykvarn, etapp 5
Exploatering på 1220574.
Nybyggnad av lager och kontor i Sigtuna
Avser nybyggnation av ca 10000 kvm lager och 1000 kvm kontor (entresol). Byggnaden kommer bli ca 15 meter hög.
Nybyggnad av lager och logistik i Upplands-Bro
Nybyggnad av lokaler för lager och logistik.
Nybyggnad av lager och logistik i Upplands-Bro
Nybyggnad av lokaler för lager och logistik.
Nybyggnad av industri, lager, kontor i Botkyrka
Nybyggnad av industri, lager och kontor. BTA: 11000-12000 kvm
Nybyggnad av lager/industrihus i Södertälje
Nybyggnad av industribyggnad och transformatorer samt anläggande av parkeringsplatser och uppförande av mur.
Nybyggnad av lättindustri i Kungsängen
Nybyggnad av lättindustri, 4000 kvm.
Nybyggnad av industrihus och kontor i Skogås Huddinge
Detaljplanen syftar till att justera gatu- och kvartersstruktur samt att medge en mer flexibel användning av marken i den norra delen av Länna industriområde.
Nybyggnad av industrihus och kontor på Länna, Huddinge
Detaljplanen syftar till att justera gatu- och kvartersstruktur samt att medge en mer flexibel användning av marken i den norra delen av Länna industriområde.
Nybyggnad av industrihus och kontor på Länna, Huddinge
Detaljplanen syftar till att justera gatu- och kvartersstruktur samt att medge en mer flexibel användning av marken i den norra delen av Länna industriområde.
Nybyggnad av industrihus och kontor på Länna, Huddinge
Detaljplanen syftar till att justera gatu- och kvartersstruktur samt att medge en mer flexibel användning av marken i den norra delen av Länna industriområde.
Nytt område för lager i Rosersberg
Industri och lager ca 12,5 hektar mark
Nybyggnad av företagsområde i Järfälla
Området längs E18 är i översiktsplanen utpekat som möjligt område för verksamhetsetablering. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra verksamhetsmark inom del av fastigheten Jakobsberg 18:1.
Nytt verksamhetsområde på Värmdö
Projektet ska möjliggöra plats för nya verksamheter med mellan 200 och 300 arbetsplatser i ett attraktivt läge vid Värmdöleden och trafikplats Insjön. Projektet har också som mål att få till stånd en kommungränsjustering mellan Nacka kommun och Värmdö kommun. 30 000 kvm tomtmark.
Rivning och nybyggnad av lagerbyggnad och parkeringshus i Stockholm
Nytt parkeringshus med ca 85 parkeringsplatser i två plan samt lagerhotell i fyra plan.
Nytt verksamhetsområde i Upplands Väsby
Inom fastigheterna Edby 1:1, Vällsta 1:2 och Vällsta 1:3 pågår ett detaljplanearbete där kommunen undersöker möjligheten för etablering av verksamheter i området.
Nybyggnad av fastighet i Jordbro
Tomten är på 6000 kvm och kan bebyggas med ca 4000 kvm.
Nybyggnad av logistikbyggnad i Södertälje
Moderna, effektiva och hållbara lokaler från ca 350 kvm till ca 25 000 kvm och byggnation sker både spekulativt med snabb inflyttning men också kundanpassat.
Nybyggnad av lättare industri, lager och logistiklokaler i Gustavsberg
Tomter till försäljning för industri, lager och logistik på Ekobacken i Gustavsberg.
Nybyggnad av lättare industri, lager och logistiklokaler i Gustavsberg
Tomter till försäljning för industri, lager och logistik på Ekobacken i Gustavsberg.
Nybyggnad av energiproduktionsanläggning i Energihamnen Hjorthagen, Stockholm
Markanvisningen avser fastigheterna Alexandria 3 och 4, Ladugårdsgärdet 1:9 och 1:40, Port Said 1 samt Singapore 3. Alexandria 3 & 4
Nybyggnad av produktionslokal i Sigtuna
Förhandsbesked för nybyggnation av verksamhetsbyggnader.
Nybyggnad av tågverkstad i Solna
Bygglov för nybyggnad, svarv-och saneringshall för tåg.
Nybyggnad av industriområde i Nykvarn etapp 7
Nybyggnad av handel, industri, kontor, lättare verksamheter, lager och logistik.
Nybyggnad av industri och kontor i Södertälje
Syftet med detaljplanen är att utvidga befintligt verksamhetsområde mot väster och skapa förusättningar för etablering av verksamheter med inriktning mot industri och kontor.
Nybyggnad av lagerlokal och industribyggnad i Skrubba, Skarpnäck, Stockholm
Området utgör en del av fastigheten Skrubba 1:1 och är beläget norr om Bolagets befintliga fastighet Vindkraften 2, på Vindkraftsvägen 6.
Nybyggnad av returpark i Sollentuna
Avser ny returpark i Kronåsen, Sollentuna.
Nybyggnad av lager på Kalvö, Nynäshamn
Planer finns att bygga en ny lagerbyggnad.
Nybyggnad av industrihall på Kalvö, Nynäshamn
Planer finns att bygga en ny industrihall.
Nybyggnad av industrilokaler i Ekerö
Avser planläggning för ytterligare verksamheter för småindustri.
Nybyggnad av industri i Täby
Möjliggöra en ny industri- och kontorsfastighet söder om Antennvägen i Arninge. Planen syftar också till att möjliggöra en ny lokalisering för befintlig gång- och cykelväg samt förbättra entré- och parkeringssituationen till Rönninge by-Skavlötens naturreservat.
Nybyggnad av verksamhetsområde i Nykvarn
Utveckling av ett verksamhetsområde för lättare verksamheter, lager, logistik och fordonsservice.
Nybyggnad av industri, handel och kontor i Norrtälje
Mark för nybyggnad av industri, handel och kontor
Nybyggnad av lagerbyggnad i Tumba
Förslag till att möjliggöra användningarna verksamhetsområde, kontor och besöksanläggning på fastigheten Vargen 12. En ny lagerbyggnad uppdelad i tre och fyra våningar i suterräng, med förråd för uthyrning, planeras på fastigheten. Byggnaden bidrar till att delvis även minska bullerpåverkan på intilliggande förskola
Nybyggnad av produktionslokal i Sigtuna
Planer finns för nybyggnation två verksamhetsbyggnader.
Nybyggnad av industri/verkstadshus Huddinge
Bygglov för nybyggnad av industri och verkstadsbyggnad (marin verksamhet) samt rivning.
Nybyggnad av sandsilo med sandtorksanläggning på Stockholm Arlanda Flygplats
Avser ny sandtorkningsanläggning för beredning av sand till halkbekämpning på Stockholm Arlanda flygplats.
Ombyggnad av återvinningscentral i Tyresö kommun
Avser ombyggnad av återvinningscentral. Omfattar bl.a utökning av containerplatser och ombyggnad av personalrum.
Nybyggnad av industrihus i Norrtälje
Avser nybyggnad av industribyggnad.
Ny terminal för betong i Södertälje
Avsikten med planen är att möjliggöra byggnation av cementcistern på 46 meter, bekräfta befintlig byggnation på platser som ej får bebyggas i gällande plan samt underlätta för utvecklingen av hamnverksamheten inom området. Södra 1:10 (Oljehamnen)
Nybyggnad av stall i Österåker
Nybyggnad av stall och ridhus med tillhörande tillfartsväg.
Nybyggnad av industrihus i Upplands Väsby
Nybyggnad av småindustri.
Rivning och nybyggnad av ekonomibyggnad i Sigtuna
Rivning och nybyggnad av ekonomibyggnad som ska innehålla verkstad, personal och kontor.
Tillbyggnad av industrihus i Solna
Bygglov för tillbyggnad, industri.
Nybyggnad av sopsugsanläggning på Årstafältet, Stockholm etapp 6
Markanvisning för cirka 350 kvadratmeter sopsugsanläggning inom kvarter F.
Nybyggnad av produktionslokal i Sigtuna
Byggnation av lagerlokal 15,7x71,7m för verksamheten på Trosta park. Platta på mark med limträstomme 15gr. Klimatskal av plåtbeklädda sandwichpaneler samt bärande högprofil i tak med isolering och fatrafol pvc-duk. Asfalterad gårdsyta som hägnas in med staket samt grind.
Nybyggnad av lager i Norrtälje
Avser nybyggnad av garage och lagerbyggnad samt personalbyggnad.
Tillbyggnad av lager i Solna
Bygglov för tillbyggnad, lager och ny skylt.
Nybyggnad av industrihus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av industribyggnad Rimbo-vallby 5:3,Rånäs 12:1.
Nybyggnad av lager i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av två stycken lagerbyggnader.
Nybyggnad av sopsugsterminal i Norra Djurgårdsstaden, Stockholm
Sopsugsterminalen kommer att tjäna den sopsugsanläggningen som planeras för hela Värtahamnen. Sopsugsanläggning som planeras för tre fraktioner och ska försörja ca 1 700 bostäder och ca 300 000 kvm verksamhetsyta i områdena Kv. Valparaiso samt i Södra Värtan.
Nybyggnad av industrihus i Nacka
Nybyggnad av industrilokal.
Ombyggnad av återvinningscentral på Värmdö
Syftet med ombyggnationen av Hemmesta återvinningscentral är att modernisera och utveckla anläggningen för att möta kommande lagkrav på sortering och återvinning av avfall.
Nybyggnad av industrihus i Österåker
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Norrtälje
Planer finns för nybyggnad av industribyggnad för svetsning bockning och tillverkning av armeringkonstruktioner.
Ombyggnad av industrihus i Täby, etapp 4
Avser ombyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av lager i Upplands Väsby
Avser nybyggnad av lager och distribution med mindre kontorsdel.
Installation av sprinklersystem i lagerbyggnad i Spånga, Stockholm
Installation av sprinklersystem. Uppförande av sprinklertank som ska rymma ca 700 m3.
Stationär sopsugsanläggning i Rissne
Syftet med planarbetet är att utreda möjligheten till att bygga en ny stationär sopsug.
Nybyggnad av tälthall i Vallentuna
Nybyggnad av tälthall.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).