Alla planerade industriprojekt i Stockholms län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny-, om- & utbyggnad av livsmedelscentrum i Larsboda, Stockholm
Stockholms stad vill utveckla Slakthusområdet till en stadsdel med bostäder, handel och kontor. Därför ska Stockholms stad bygga ett nytt livsmedelscentrum i Larsboda, Sillö 4 och del av Farsta 2:1, med plats för företag som lämnar Slakthusområdet. Företagarna kommer att erbjudas nya, moderna och ändamålsenliga lokaler anpassade för livsmedelsproduktion.
Nybyggnad av logistikbyggnad i Nykvarn
Nybyggnad av industribyggnad/lagerbyggnad.
Nybyggnad av verksamhetsområde i Haninge, etapp 2 m fl
Syftet med planen för etapp 2 är att skapa förutsättningar för etablering av ett differentierat arbetsplatsutbud och på så sätt att Haninges näringsliv kan fortsätta växa. Målbilden är ett välordnat verksamhetsområde inriktat på hållbar stadsutveckling. Det ska vara ett område för kontor och verksamhet av mindre störande och miljöpåverkande slag.
Utbyggnad av Ältabergs verksamhetsområde i Nacka
Nacka kommun vill bygga ut industriområdet i Ältaberg genom att förvandla 7 500 kvadratmeter naturmark till industritomt.
Nybyggnad av ventilationstorn på Lovön
8 stycken till- och frånluftstorn på Lovön i massivt tegel ovan luftutbytesschakt. Fundament av betong. Serviceväg runt tornen. Tornen har en oktagonal form med en diameter på ca 10 meter, höjden varierar mellan 7 och 12 meter.
Utbyggnad av industriområde i Eriksberg
Planförslaget syftar till att möjliggöra för ett hållbart kontors-, verksamhets- och industriområde
Nybyggnad av logistikfastighet i Sigtuna
Avser nybyggnad av logostilfastighet i Sigtuna med plats för 2 hyresgäster.
Nytt industriområde i Nykvarn, etapp 5
Exploatering på 1220574.
Nybyggnad av lager och kontor i Sigtuna
Avser nybyggnation av ca 10000 kvm lager och 1000 kvm kontor (entresol). Byggnaden kommer bli ca 15 meter hög.
Nybyggnad av lager och logistik i Upplands-Bro
Nybyggnad av lokaler för lager och logistik.
Nybyggnad av lager och logistik i Upplands-Bro
Nybyggnad av lokaler för lager och logistik.
Nybyggnad av lager/industrihus i Södertälje
Nybyggnad av industribyggnad och transformatorer samt anläggande av parkeringsplatser och uppförande av mur.
Nybyggnad av industrihus och kontor på Länna, Huddinge
Detaljplanen syftar till att justera gatu- och kvartersstruktur samt att medge en mer flexibel användning av marken i den norra delen av Länna industriområde.
Nybyggnad av industrihus och kontor på Länna, Huddinge
Detaljplanen syftar till att justera gatu- och kvartersstruktur samt att medge en mer flexibel användning av marken i den norra delen av Länna industriområde.
Nybyggnad av industrihus och kontor i Skogås Huddinge
Detaljplanen syftar till att justera gatu- och kvartersstruktur samt att medge en mer flexibel användning av marken i den norra delen av Länna industriområde.
Nybyggnad av industrihus och kontor på Länna, Huddinge
Detaljplanen syftar till att justera gatu- och kvartersstruktur samt att medge en mer flexibel användning av marken i den norra delen av Länna industriområde.
Nybyggnad av industri i Nacka
Två tomter med en sammanlagd markareal om cirka 13 000 kvadratmeter. Igelboda 2:18 och 2:19.
Nytt område för lager i Rosersberg
Industri och lager ca 12,5 hektar mark
Rivning och nybyggnad av lagerbyggnad och parkeringshus i Stockholm
Nytt parkeringshus med ca 85 parkeringsplatser i två plan samt lagerhotell i fyra plan.
Nytt verksamhetsområde på Värmdö
Projektet ska möjliggöra plats för nya verksamheter med mellan 200 och 300 arbetsplatser i ett attraktivt läge vid Värmdöleden och trafikplats Insjön. Projektet har också som mål att få till stånd en kommungränsjustering mellan Nacka kommun och Värmdö kommun. 30 000 kvm tomtmark.
Nybyggnad av lager i Bro, etapp 1
Nybyggnad av lager.
Nytt verksamhetsområde på Värmdö
Projektet ska möjliggöra plats för nya verksamheter med mellan 200 och 300 arbetsplatser i ett attraktivt läge vid Värmdöleden och trafikplats Insjön. Projektet har också som mål att få till stånd en kommungränsjustering mellan Nacka kommun och Värmdö kommun. 20 000 kvm tomtmark.
Nytt verksamhetsområde på Värmdö
Projektet ska möjliggöra plats för nya verksamheter med mellan 200 och 300 arbetsplatser i ett attraktivt läge vid Värmdöleden och trafikplats Insjön. Projektet har också som mål att få till stånd en kommungränsjustering mellan Nacka kommun och Värmdö kommun. 40 000 kvm tomtmark, 2 nya infartsparkeringar med totalt ca 140 platser.
Nybyggnad av fastighet i Jordbro
Tomten är på 6000 kvm och kan bebyggas med ca 4000 kvm.
Nybyggnad av företagsområde i Järfälla
Området längs E18 är i översiktsplanen utpekat som möjligt område för verksamhetsetablering. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra verksamhetsmark inom del av fastigheten Jakobsberg 18:1.
Nybyggnad av lättare industri, lager och logistiklokaler i Gustavsberg
Tomter till försäljning för industri, lager och logistik på Ekobacken i Gustavsberg.
Nybyggnad av lättare industri, lager och logistiklokaler i Gustavsberg
Tomter till försäljning för industri, lager och logistik på Ekobacken i Gustavsberg.
Nybyggnad av energiproduktionsanläggning i Energihamnen Hjorthagen, Stockholm
Markanvisningen avser fastigheterna Alexandria 3 och 4, Ladugårdsgärdet 1:9 och 1:40, Port Said 1 samt Singapore 3. Alexandria 3 & 4
Nybyggnad av produktionslokal i Sigtuna
Förhandsbesked för nybyggnation av verksamhetsbyggnader.
Nybyggnad av industri/lagerhus i Vallentuna
Uppförande av 2 st industri/Lagerlokaler á 600m2 samt 1800m2.
Nybyggnad av industri och kontor i Södertälje
Syftet med detaljplanen är att utvidga befintligt verksamhetsområde mot väster och skapa förusättningar för etablering av verksamheter med inriktning mot industri och kontor.
Nybyggnad av tågverkstad i Solna
Bygglov för nybyggnad, svarv-och saneringshall för tåg.
Nybyggnad av industriområde i Nykvarn etapp 6
Nybyggnad av handel, industri, kontor, lättare verksamheter, lager och logistik.
Nybyggnad av industriområde i Nykvarn etapp 7
Nybyggnad av handel, industri, kontor, lättare verksamheter, lager och logistik.
Nybyggnad av lagerlokal och industribyggnad i Skrubba, Skarpnäck, Stockholm
Området utgör en del av fastigheten Skrubba 1:1 och är beläget norr om Bolagets befintliga fastighet Vindkraften 2, på Vindkraftsvägen 6.
Nybyggnad av kontor & industrilokaler vid Väsjön, Sollentuna
Ett verksamhetsområde avsedd för bland annat kontor, lättare industri och bilservice i Väsjön.
Nybyggnad av kontor & industrilokaler i Sollentuna
Verksamhetsområde avsedd för lättare industri.
Rivning samt nybyggnad av av industrihus i Ekerö
Avser rivning samt nybyggnad av industrihus.
Nybyggnad av industrihus i Vallentuna
Planer finns för nybyggnad av industri/lager i Vallentuna.
Nybyggnad av returpark i Sollentuna
Avser ny returpark i Kronåsen, Sollentuna.
Tillbyggnad av lager i Nykvarn
Tillbyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av industri och logistikverksamhet i Almnäs, del 2a
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av verksamhetsområde i Nykvarn
Utveckling av ett verksamhetsområde för lättare verksamheter, lager, logistik och fordonsservice.
Nybyggnad av industri, handel och kontor i Norrtälje
Mark för nybyggnad av industri, handel och kontor
Nybyggnad av industrilokaler i Ekerö
Avser planläggning för ytterligare verksamheter för småindustri.
Nybyggnad av industrihus på Kalvö, Nynäshamn
Inom den nya detaljplanen för Kalvö industriområde tillkommer nu kvartersmark, detaljplanerad för industrier och verksamheter, på drygt 70 000 kvadratmeter. Där kommer det finnas möjlighet att etablera industri, restaurang, kontor och verksamheter. De sedan tidigare planlagda industrifastigheterna i området får också en ökad byggrätt avseende byggnadshöjd. Ca 8-10 tomter
Byggnation för driftverksamhet i Södertälje
Planarbetet för området Åkerkullan, intill bussdepån och Hovsjö arbetsområde, dit man vill flytta den kommunala driftverksamheten.
Nybyggnad av betongfabrik i Järfälla
Nybyggnad av betongfabrik med tillhörande kontor.
Nybyggnad av lagerbyggnad i Tumba
Förslag till att möjliggöra användningarna verksamhetsområde, kontor och besöksanläggning på fastigheten Vargen 12. En ny lagerbyggnad uppdelad i tre och fyra våningar i suterräng, med förråd för uthyrning, planeras på fastigheten. Byggnaden bidrar till att delvis även minska bullerpåverkan på intilliggande förskola
Nybyggnad av produktionslokal i Sigtuna
Förhandsbesked för nybyggnad av verksamhetsbyggnad.
Nybyggnad av industri/verkstadshus Huddinge
Bygglov för nybyggnad av industri och verkstadsbyggnad (marin verksamhet) samt rivning.
Nybyggnad av lätt industri verkstad i Vallentuna
Förhandsbesked för nybyggnad av lätt industri verkstad.
Ombyggnad av återvinningscentral i Tyresö kommun
Avser ombyggnad av återvinningscentral. Omfattar bl.a utökning av containerplatser och ombyggnad av personalrum.
Nybyggnad av industrihus i Norrtälje
Avser nybyggnad av industribyggnad.
Ny terminal för betong i Södertälje
Avsikten med planen är att möjliggöra byggnation av cementcistern på 46 meter, bekräfta befintlig byggnation på platser som ej får bebyggas i gällande plan samt underlätta för utvecklingen av hamnverksamheten inom området. Södra 1:10 (Oljehamnen)
Nybyggnad av orangeri och bageri i Enskede Gård, Stockholm
Ny byggnad för bageri och servering som delvis utformas som orangeri, en ny förrådsbyggnad och en ny miljöstuga för avfall.
Nybyggnad av stall i Österåker
Nybyggnad av stall och ridhus med tillhörande tillfartsväg.
Nybyggnad av sopsugsanläggning på Årstafältet, Stockholm etapp 6
Markanvisning för cirka 350 kvadratmeter sopsugsanläggning inom kvarter F.
Ombyggnad av industrihus i Södertälje
Ändrad användning av industribyggnad samt ändrad planlösning och utvändig ändring.
Nybyggnad av industrihus i Upplands Väsby
Nybyggnad av småindustri.
Nybyggnad av lager i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av garage och lagerbyggnad samt personalbyggnad.
Nybyggnad av industri och lager i Österåker
Bygglov för nybyggnad av industri och lager.
Tillbyggnad av lager i Solna
Bygglov för tillbyggnad, lager och ny skylt.
Nybyggnad av sopsugsterminal i Norra Djurgårdsstaden, Stockholm
Sopsugsterminalen kommer att tjäna den sopsugsanläggningen som planeras för hela Värtahamnen. Sopsugsanläggning som planeras för tre fraktioner och ska försörja ca 1 700 bostäder och ca 300 000 kvm verksamhetsyta i områdena Kv. Valparaiso samt i Södra Värtan.
Nybyggnad av cistern i Södertälje
Detaljplanen syftar en planändring av maximalhöjder samt prickmark. Avsikten med planen är att möjliggöra byggnation av cementcistern på 42 meter samt underlätta för utvecklingen av hamnverksamheten inom området.
Nybyggnad av lager i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av två stycken lagerbyggnader.
Rivning av industrilokal i Storängen, Huddinge
Rivning av industrilokal inför kommande nybyggnation (pnr 1214899).
Nybyggnad av lagerhall i Märsta
Nybyggnad av lager med måtten 16x 20 meter ( nockhöjd 10 m, vägghöjd 6,5 m) , betong platta
Tillbyggnad av industrihus i Nacka
Bygglov för tillbyggnad och utvändig ändring av industrilokal och nybyggnad av murar.
Ombyggnad av återvinningscentral på Värmdö
Syftet med ombyggnationen av Hemmesta återvinningscentral är att modernisera och utveckla anläggningen för att möta kommande lagkrav på sortering och återvinning av avfall.
Nybyggnad av ladugård i Österåker
Tillbyggnad av ladugård med kostall för mjölkproduktion.
Nybyggnad av industrihus i Österåker
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av industribyggnad för svetsning bockning och tillverkning av armeringkonstruktioner.
Ombyggnad av industrihus i Täby, etapp 4
Avser ombyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av lager i Upplands Väsby
Avser nybyggnad av lager och distribution med mindre kontorsdel.
Installation av sprinklersystem i lagerbyggnad i Spånga, Stockholm
Installation av sprinklersystem. Uppförande av sprinklertank som ska rymma ca 700 m3.
Stationär sopsugsanläggning i Rissne
Syftet med planarbetet är att utreda möjligheten till att bygga en ny stationär sopsug.
Nybyggnad av tälthall i Vallentuna
Nybyggnad av tälthall.
Nybyggnad av industrihus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Utvändig målning av industrihus i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för fasadändring av industribyggnad (ommålning).

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).