Alla planerade industriprojekt i Strängnäs

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av industri och lager i Strängnäs
Mark finns för nybyggnad av industri och lager.
Utveckling av industriområde i Strängnäs
Utvidga Storängens industriområde och därmed möjliggöra industriverksamhet och byggande av ett stickspår från Svealandsbanan för godstransporter till godsbangård/terminal.
Nybyggnad av verksamhetsområde med småindustrier i Strängnäs
Syftet med planarbetet är att skapa möjligheter för verksamheter och en drivmedelsstation med en total bruttoarea på knappt 7000 kvadratmeter. Berört planområde ligger i närheten av riksväg 55. Området ligger mellan Västerportsleden och Kvittenvägen.
Nybyggnad av lagerlokal i Strängnäs
Industritomt för verkstad, lagerlokal.
Utbyggnad av företagspark, Åkers styckebruk
Utbyggnad av företagspark. Ca 100 000 kvm mark.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).