Alla planerade industriprojekt i Södermanlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av lager i Nyköping
Nybyggnad av lager.
Nybyggnad av industri och lager i Strängnäs
Mark finns för nybyggnad av industri och lager.
Utveckling av industriområde i Eskilstuna
Syftet med detaljplanen är att pröva platsens lämplighet för industri, lager och logistik.
Utveckling av industriområde i Eskilstuna
Syftet med detaljplanen är att prova platsens lämplighet för industri.
Nytt verksamhetsområde i Nyköping
Ledig företagsmark. 26000 kvm avstyckat i mindre tomter.
Utveckling av industriområde i Strängnäs
Utvidga Storängens industriområde och därmed möjliggöra industriverksamhet och byggande av ett stickspår från Svealandsbanan för godstransporter till godsbangård/terminal.
Nytt verksamhetsområde Gunnarskäl i Eskilstuna
Planer för en utveckling av det nya verksamhetsområdet i Gunnarskäl norr om kombiterminalen. En möjlighet för fler verksamheter att etablera sig och för befintliga företag att utöka sina verksamheter.
Nybyggnad av verksamhetsområde med småindustrier i Strängnäs
Syftet med planarbetet är att skapa möjligheter för verksamheter och en drivmedelsstation med en total bruttoarea på knappt 7000 kvadratmeter. Berört planområde ligger i närheten av riksväg 55. Området ligger mellan Västerportsleden och Kvittenvägen.
Nybyggnad av lager i Gnesta
Planer för tillbyggnad av befintlig produktionsbyggnad, ca 2000m2 lager. Lagerbyggnaden ska byggas ihop med befintlig byggnad. Utbyggnaden ska förutom lagerhall ha brandklassade lagringsrum, personalutrymmen, kontor m.m.
Nybyggnad av småindustri i Oxelösund
Nybyggnad av småindustri.
Nybyggnad av industrilokaler Oxelösund
Nybyggnad av industrilokaler. Totalt ca 34 000 kvm.
Nybyggnad av småindustri i Oxelösund
Nybyggnad av småindustri.
Nybyggnad av industrilokaler i Arnö
Tomter tillgängliga för nybyggnad av industrihus.
Nybyggnad av industriområde i Katrineholm
Detaljplanen ska göra det möjligt att utöka industribebyggelsen inom planområdet samt möjliggöra för nyetableringar i området.
Nybyggnad av återvinningscentral i Nyköping
Nyköpings kommun har för avsikt att bygga en ny Återvinningscentral (ÅVC) för att ersätta dagens ÅVC som är belägen på Björshults avfallsanläggning.
Nybyggnad av industrihus i Nyköping
Ansökan om förhandsbesked för uppförande av byggnad för industri.
Ny datahall i Nyköping
Leverans av utrustning (hård- och mjukvara), underhålls- och supporttjänster samt konsulttjänster avseende implementation av lösningen samt konsulttjänster avseende förvaltning av lösningen under avtalstiden.
Rivning av ladugård i Eskilstuna
Rivning av ladugård och stall.
Tillbyggnad av industrihus i Eskilstuna
Förhandsbesked för tillbyggnad av industribyggnad (logistikbyggnad).
Utbyggnad av företagspark, Åkers styckebruk
Utbyggnad av företagspark. Ca 100 000 kvm mark.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).