Alla planerade industriprojekt i Norrköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av logisitkverksamhet i Norrköping
Nybyggnad av logistikanläggning.
Nybyggnad av lager, logistik och industri i Norrköping
Exploatering av byggnader för lager, logistik och småindustriändamål.
Nybyggnad av flygbränslefabrik i Vikbolandet, Norrköping
Fabriken för produktion av transportbränsle innehållande förnybara komponenter som alkoholer.
Nybyggnad av verksamhetsområde i Klinga, Norrköping
Ny industri- och verksamhetsmark för ytkrävande verksamheter. Borg 17:6 östra delen
Nybyggnad av verkstad i Norrköping
Nybyggnad av verkstad åt RTÖG
Nybyggnad av industri och gc-väg i Norrköping
Möjliggöra för industriändamål i större omfattning, för en allmän gång- och cykelväg samt för nordvästra godsspåret byggnation.
Nybyggnad av tillverkningsindustri på Händelö
Nybyggnad av tillverkningsindustri
Utbyggnad av verksamheter på Händelö i Norrköping
Möjliggöra för verksamheter i området.
Påbyggnad av logistik och lagerlokaler i Händelö
Möjliggöra en utökning av tillåten byggnadshöjd från nuvarande sju meter till tolv meter. Det är tänkt att skapa moderna och effektiva logistik- och lagerlokaler som kräver en invändig frihöjd om 11,7 meter inom fastigheten.
Nybyggnad av industri i Norrköping
Nybyggnad av industri 1-2 byggnader
Nybyggnad av industrier och bostäder i Skärlunda
I framtiden planeras det för nya industrier och bostäder
Nybyggnad av lager i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad.
Nya verksamheter industri, kontor och lager mm i Smedby
Nybyggnad av verksamheter som lättare industri, kontor, lager, grossist, handel, showroom och enklare produktion.
Nybyggnad av lager i Norrköping
Förhandsbesked för nybyggnad av lagerbyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Norrköping
Inredande av ytterligare lokal i industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad.
Rivning av industrihus i Norrköping
Rivningslov för rivning av industribyggnad.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).