Alla planerade industriprojekt i Östergötlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av lager/logistikcenter i Klinga, Norrköping
Nybyggnad av lager/logistik och kontor ca 60 000 kvm kan komma att etappindelas.
Nybyggnad av logisitkverksamhet i Norrköping
Nybyggnad av logistikanläggning.
Ev nybyggnad av vattenverk i Norrköpings alt Finspångs kommun
Avser utredning av möjligheter till nybyggnad av ett gemensamt vattenverk för Nodra och Finspångs Tekniska Verk som räknas vara i bruk 2029.
Ny återvinningscentral i Norrköping
Returpunkten på Stohagsgatan ska stängas och ersättas med Sveriges bästa återvinningscentral. Infart mm på projekt 1640609.
Nybyggnad av lager/logistikcenter i Klinga, Norrköping
Nybyggnad av lager/logistik ca 25 000 kvm, kontor 900 kvm och entresolplan på 4000 kvm.
Nybyggnad av målerihall i Mjölby
Nybyggnad av målerihall på ca 7000 kvm
Nybyggnad av industrilokaler i Mjölby
Ny lastbilsparkering för ca 25 lastbilar intill Viringe
Nytt verksamhetsområde i Norrköping
Verksamhetsmark i ett bra skylt- och kommunikationsläge, uppförande av nya bostäder samt utveckling av befintlig skola och vårdboende. Jursla 1:26 och Björnviken 2:2, Jursla och Kvillinge
Nybyggnad av verksamhetsområde i Klinga, Norrköping
Ny industri- och verksamhetsmark för ytkrävande verksamheter.
Nybyggnad av företagspark i Linköping etapp 2
Linköping aviation park, ett företagskluster kring flygverksamhet som ska ligga granne med Saabs landningsbana och Linköping city airport.
Utbyggnad av verksamhetsområde för logistik, tillverkning mm i Norrköping
Utveckling av verksamhetsområde för logistik, tillverkning, sortering och återvinning och andra verksamheter
Nybyggnad av industri i Norrköping
Möjlig byggarea cirka 9 000 kvm.
Nybyggnad av slakteri på Händelö
Nybyggnad av kycklingslakteri
Nybyggnad av industrihus och handelshus i Ödeshög
Finns 18 hektar mark ledig. Exploateringsarbetet är klart.
Nytt verksamhetsområde i Mjölby
ca 3,5 ha verksamhetsmark.
Utbyggnad av verksamheter på Händelö i Norrköping
Möjliggöra för verksamheter i området.
Nybyggnad av vattenverk i Valdemarsvik
Nybyggnad av vattenverk och personalbyggnad. Grönstorp 1:12, 1:7 och Finnebo 2:32
Nybyggnad av småindustri i Hackefors, Linköping, etapp 1
En byggnad på drygt 4 000 kvadratmeter. Som ska delas in i 20 bostadsrätter på cirka 200 kvadratmeter styck
Ombyggnad av silo till flerbostadshus i Vadstena, etapp 2
Inv. rivning. Ev garage & butikslokaler på första våningen.
Nybyggnad av logistikanläggning i Linköping
5000 - 18 000 kvm kan uppföras, möjlig utbyggnad av både logistiklager och terminalytor.
Nybyggnad av industriområde/handel i Motala
Ca 25 tusen kvm mark för handel och ca 40-50 tusen kvm för industri.
Nybyggnad av industrihus i Mjölby
Nybyggnad av industri-/industribyggnad.
Nytt industriområde i Österbymo
Ca 7 hektar industrimark.
Nybyggnad av industrier och bostäder i Skärlunda
I framtiden planeras det för nya industrier och bostäder
Nybyggnad av lager i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av ostlager i Mantorp
Nybyggnad av ostlager
Nybyggnad av industri på Händelö, Norrköping
Industrimark. Lämpar sig för logistik eller transportintensiv industri. Närhet till hamn och järnväg. Fjärrvärme finns.
Nybyggnad av Industri/logistik i Ödeshög
Ca 7000 kvm mark för industri-/lagerbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Mjölby
Nybyggnad av industri-/lagerbyggnad.
Nya verksamheter industri, kontor och lager mm i Smedby
Nybyggnad av verksamheter som lättare industri, kontor, lager, grossist, handel, showroom och enklare produktion.
Om- alt nybyggnad av avloppsreningsverk, Grebo
Alternativt byggs överföringsledning till Linköping.
Nybyggnad av industri i Finspång
I direkt anslutning till riksväg 51 mot Norrköping finns ledig mark för industriändamål. I östra delen av Norralundsvägen finns en tomt kvar som har en yta på cirka 11 300 m². Området utgör den östra entrén till Finspång, därför värnar kommunen extra om byggnadernas utformning.
Nybyggnad av elångpanna vid befintlig anläggning i Ljungsbro
Avser uppförande en ny Elångpanna 3 MW med tillhörande kringutrustning för en komplett anläggning. Detta för att ersätta nuvarande elångpanna som vid brand gjorts obrukbar.
Tillbyggnad av industrihus i Linköping
Tillbyggnad av industrilokaler samt rivning.
Nybyggnad av kalksilo för flygaska i Finspång
Avser upphandling av en kalksilo för flygaska.
Tillbyggnad av industrihus i Norrköping
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Målning av tvätthall i Åtvidaberg
Målning av tvätthall vid Åtvidabergs brandstation
Underhåll av magasin i Åtvidaberg
Mormorsgruvans magasin

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.