Alla planerade industriprojekt i Östergötlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av logisitkverksamhet i Norrköping
Nybyggnad av logistikanläggning.
Nybyggnad av industrihus i Linköping
Förhandsbesked för nybyggnad av industri.
Nytt verksamhetsområde i Linköping
Verksamhetsmark, både för nyetableringar men framför allt för omlokaliseringar med anledning av Ostlänkens planerade sträckning genom staden
Nybyggnad av lager, logistik och industri i Norrköping
Exploatering av byggnader för lager, logistik och småindustriändamål.
Nytt verksamhetsområde i Mjölby
Ca 30 hektar mark. Tillverkande industri, logistik och lager.
Nytt verksamhetsområde i Mjölby
19000 kvm mark för etablering av verksamheter, industri, restaurang, räddningsstation och travverksamhet
Utveckling av område i Linköping
Exempelvis verkstäder, hantverkare, lager, kommersiell service och idrottsanläggning.
Nytt verksamhetsområde i Söderköping
Möjliggöra för trafiknära service, verksamheter och eventuellt ridanläggning i anslutning till den västra infarten utmed den nya sträckning av E22.
Nybyggnad av industrilokaler i Mjölby
Ny lastbilsparkering för ca 25 lastbilar intill Viringe
Nytt verksamhetsområde i Norrköping
Verksamhetsmark i ett bra skylt- och kommunikationsläge, uppförande av nya bostäder samt utveckling av befintlig skola och vårdboende. Jursla 1:26 och Björnviken 2:2, Jursla och Kvillinge
Nybyggnad av industri och gc-väg i Norrköping
Möjliggöra för industriändamål i större omfattning, för en allmän gång- och cykelväg samt för nordvästra godsspåret byggnation.
Nybyggnad av industrihus i Söderköping
Ansökan om bygglov för nybyggnation av industrilokal.
Nybyggnad av slakteri på Händelö
Nybyggnad av kycklingslakteri
Utbyggnad av verksamheter på Händelö i Norrköping
Möjliggöra för verksamheter i området.
Nytt verksamhetsområde i Mjölby
ca 3,5 ha verksamhetsmark.
Nytt industriområde i Finspång
Verksamheter (industri).
Nybyggnad av industrihus i Linköping
Nybyggnad av industrilokaler.
Nybyggnad av industri i Norrköping
Nybyggnad av industri 1-2 byggnader
Nybyggnad av industriområde/handel i Motala
Ca 25 tusen kvm mark för handel och ca 40-50 tusen kvm för industri.
Nybyggnad av lager i Norrköping
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av lager i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Mjölby
Nybyggnad av industri-/industribyggnad.
Nytt verksamhetsområde i Borensberg, etapp 2
Industri, drivmedelsförsäljning, snabbmatskedjor mm
Nybyggnad av industrier och bostäder i Skärlunda
I framtiden planeras det för nya industrier och bostäder
Nytt industriområde i Österbymo
Ca 7 hektar industrimark.
Nybyggnad av industriområde/handel i Motala etapp 2
I denna etapp byggs det 1 hus på 3450 kvm Den totala byggnadsarean beräknas landa på ca 4000 kvadratmeter och det kommer även bli parkeringsplatser på tomten.
Nybyggnad av ostlager i Mantorp
Nybyggnad av ostlager
Ny återvinningscentral och omlastningsstation i Söderköping
Ny återvinningscentral samt omlastningsstation
Tillbyggnad av industrihus i Boxholm
Ansökan förhandsbesked gällande tillbyggnad industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Mjölby
Nybyggnad av industri-/lagerbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Mjölby
Området ligger omslutet av Lundby industri- och verksamhetsområde och är en naturlig förtätningsyta för ändamålet. I dagsläget består området av idrottsområdet Lundbyvallen och kringliggande naturmark. Kommunen äger marken och har i dagsläget arrenderat ut idrottsplanerna. En förstudie har tagits fram för att hitta en alternativ lokalisering för idrottsverksamheten.
Nybyggnad av Industri/logistik i Ödeshög
Ca 7000 kvm mark för industri-/lagerbyggnad.
Laddstation för långväga lastbilar i Viringe, Mjölby
Laddstation för långväga lastbilar
Nya verksamheter industri, kontor och lager mm i Smedby
Nybyggnad av verksamheter som lättare industri, kontor, lager, grossist, handel, showroom och enklare produktion.
Tillbyggnad av lager i Finspång
Tillbyggnad av lagerbyggnad.
Rivning av fabrik i Boxholm
Rivning av gamla Leksaksfabriken.
Rivning av industrihus i Norrköping
Rivningslov för rivning av industribyggnad.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).