Alla planerade industriprojekt i Östergötlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av anläggning för avfallssortering i Linköping
Den automatiserade anläggningen kommer att sortera ut plast, metaller, papper och ej utsorterat organiskt material från det avfall som Tekniska verken tar hand om. Syftet är att öka materialåtervinningen.
Nybyggnad av lager/logistikcenter i Klinga, Norrköping
Nybyggnad av lager/logistik, kontor. Ca 30 000 kvm mark kvar.
Nybyggnad av logisitkverksamhet i Norrköping
Nybyggnad av logistikanläggning.
Ny återvinningscentral i Norrköping
Returpunkten på Stohagsgatan ska stängas och ersättas med Sveriges bästa återvinningscentral. Infart mm på projekt 1640609.
Nytt verksamhetsområde i Mjölby
Ca 30 hektar mark. Tillverkande industri, logistik och lager.
Nybyggnad av målerihall i Mjölby
Nybyggnad av målerihall på ca 7000 kvm
Nytt verksamhetsområde i Norrköping
Verksamhetsmark i ett bra skylt- och kommunikationsläge, uppförande av nya bostäder samt utveckling av befintlig skola och vårdboende. Jursla 1:26 och Björnviken 2:2, Jursla och Kvillinge
Nybyggnad av industrilokaler i Mjölby
Ny lastbilsparkering för ca 25 lastbilar intill Viringe
Nybyggnad av verksamhetsområde i Klinga, Norrköping
Ny industri- och verksamhetsmark för ytkrävande verksamheter.
Nybyggnad av industri och gc-väg i Norrköping
Möjliggöra för industriändamål i större omfattning, för en allmän gång- och cykelväg samt för nordvästra godsspåret byggnation.
Nybyggnad av företagspark i Linköping etapp 2
Linköping aviation park, ett företagskluster kring flygverksamhet som ska ligga granne med Saabs landningsbana och Linköping city airport.
Nybyggnad av industrihus och logistik i Ödeshög
Finns 18 hektar mark ledig. Exploateringsarbetet är klart.
Nybyggnad av slakteri på Händelö
Nybyggnad av kycklingslakteri
Utbyggnad av verksamheter på Händelö i Norrköping
Möjliggöra för verksamheter i området.
Nytt verksamhetsområde i Mjölby
ca 3,5 ha verksamhetsmark.
Nybyggnad av industri i Norrköping
Nybyggnad av industri 1-2 byggnader
Nybyggnad av industriområde/handel i Motala
Ca 25 tusen kvm mark för handel och ca 40-50 tusen kvm för industri.
Ombyggnad av silo till flerbostadshus i Vadstena, etapp 2
Inv. rivning. Ev garage & butikslokaler på första våningen.
Nytt verksamhetsområde i Borensberg, etapp 2
Industri, drivmedelsförsäljning, snabbmatskedjor mm
Ombyggnad till gym, hotell mm i Motala
För att möjliggöra ett Luxorcenter. Ambitionen är diverse centrumverksamheter såsom gym, hotell, sport, kontor, handel (livsmedel mm)och restaurang.
Nybyggnad av industrihus i Mjölby
Nybyggnad av industri-/industribyggnad.
Nytt industriområde i Österbymo
Ca 7 hektar industrimark.
Nybyggnad av industrier och bostäder i Skärlunda
I framtiden planeras det för nya industrier och bostäder
Nybyggnad av industrihus i Norrköping
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Norrköping
Nybyggnad av transportanläggning
Nybyggnad av industriområde i Åtvidaberg
Sockertoppens industriområde, nytt verksamhetsområde för del av Vrånghult, i nära anslutning till Fågelsångens verksamhetsområde.
Ny återvinningscentral och omlastningsstation i Söderköping
Ny återvinningscentral samt omlastningsstation
Nybyggnad av Industri/logistik i Ödeshög
Ca 7000 kvm mark för industri-/lagerbyggnad.
Nybyggnad av verkstad/maskinhall vid Alvastra Kungsgård
Entreprenaden omfattar uppförande av en verkstad på ca 250 kvm och en maskinhall på ca 1 000 kvm vid Alvastra Kungsgård, totalt ca 1250 kvm. Verkstaden kommer att vara isolerad och maskinhallen kommer att vara oisolerad.
Nya verksamheter industri, kontor och lager mm i Smedby
Nybyggnad av verksamheter som lättare industri, kontor, lager, grossist, handel, showroom och enklare produktion.
Nybyggnad av småindustri i Hackefors, Linköping, etapp 2
Planerat område etfer etapp 1, 825465.
Tillbyggnad av industrihus i Norrköping
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).