Alla planerade industriprojekt i Östergötlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av logisitkverksamhet i Norrköping
Nybyggnad av logistikanläggning.
Nytt verksamhetsområde i Linköping
Verksamhetsmark, både för nyetableringar men framför allt för omlokaliseringar med anledning av Ostlänkens planerade sträckning genom staden
Nybyggnad av lager, logistik och industri i Norrköping
Exploatering av byggnader för lager, logistik och småindustriändamål.
Nytt verksamhetsområde i Mjölby
Ca 30 hektar mark. Tillverkande industri, logistik och lager.
Tillbyggnad av industrihus i Mjölby
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Nytt verksamhetsområde i Söderköping
Möjliggöra för trafiknära service, verksamheter och eventuellt ridanläggning i anslutning till den västra infarten utmed den nya sträckning av E22.
Utveckling av område i Linköping
Exempelvis verkstäder, hantverkare, lager, kommersiell service och idrottsanläggning.
Utbyggnad av sågverksverksamhet i Kisa
Expandera sågverkets verksamhet inom befintlig fastighet.
Nybyggnad av flygbränslefabrik i Vikbolandet, Norrköping
Fabriken för produktion av transportbränsle innehållande förnybara komponenter som alkoholer.
Nybyggnad av verksamhetsområde i Klinga, Norrköping
Ny industri- och verksamhetsmark för ytkrävande verksamheter. Borg 17:6 östra delen
Nybyggnad av verkstad i Norrköping
Nybyggnad av verkstad åt RTÖG
Nybyggnad av industri och gc-väg i Norrköping
Möjliggöra för industriändamål i större omfattning, för en allmän gång- och cykelväg samt för nordvästra godsspåret byggnation.
Nybyggnad av produktionslokaler i Mjölby
Syfte är att utöka byggrätten och de tillåtna byggnadshöjderna
Nybyggnad av industrihus och logistik i Ödeshög
Finns 10- 12000 kvm mark ledig. Exploateringsarbetet är klart.
Nybyggnad av tillverkningsindustri på Händelö
Nybyggnad av tillverkningsindustri
Utbyggnad av verksamheter på Händelö i Norrköping
Möjliggöra för verksamheter i området.
Nytt verksamhetsområde i Mjölby
ca 3,5 ha verksamhetsmark.
Nybyggnad av industrihus i Finspång
Nybyggnad av industribyggnad, ny pelletspanna.
Nytt industriområde i Finspång
Verksamheter (industri).
Nybyggnad av industrihus i Linköping
Nybyggnad av industrilokaler.
Påbyggnad av logistik och lagerlokaler i Händelö
Möjliggöra en utökning av tillåten byggnadshöjd från nuvarande sju meter till tolv meter. Det är tänkt att skapa moderna och effektiva logistik- och lagerlokaler som kräver en invändig frihöjd om 11,7 meter inom fastigheten.
Nybyggnad av industriområde/handel i Motala
Ca 25 tusen kvm mark för handel och ca 40-50 tusen kvm för industri.
Nybyggnad av industri i Norrköping
Nybyggnad av industri 1-2 byggnader
Nybyggnad av industrihus i Linköping
Förhandsbesked för nybyggnad av industri.
Nybyggnad av industrihus i Mjölby
Nybyggnad av industri-/industribyggnad.
Nytt industriområde i Österbymo
Ca 7 hektar industrimark.
Nybyggnad av industrier och bostäder i Skärlunda
I framtiden planeras det för nya industrier och bostäder
Nytt verksamhetsområde i Borensberg, etapp 2
Industri, drivmedelsförsäljning, snabbmatskedjor mm
Nybyggnad av industriområde/handel i Motala etapp 1
I denna etapp byggs det 1 hus på 550 kvm ca. Den totala byggnadsarean beräknas landa på ca 4000 kvadratmeter och det kommer även bli parkeringsplatser på tomten.
Nybyggnad av industriområde/handel i Motala etapp 2
I denna etapp byggs det 1 hus på 3450 kvm Den totala byggnadsarean beräknas landa på ca 4000 kvadratmeter och det kommer även bli parkeringsplatser på tomten.
Verksamhetsutveckling av fastighet i Motala
Möjliggöra för verksamhetsutveckling på fastigheten Stenavadet 8.
Nybyggnad av ostlager i Mantorp
Nybyggnad av ostlager
Tillbyggnad av industrihus i Boxholm
Ansökan förhandsbesked gällande tillbyggnad industribyggnad.
Ny återvinningscentral och omlastningsstation i Söderköping
Ny återvinningscentral samt omlastningsstation
Nybyggnad av industrihus i Mjölby
Området ligger omslutet av Lundby industri- och verksamhetsområde och är en naturlig förtätningsyta för ändamålet. I dagsläget består området av idrottsområdet Lundbyvallen och kringliggande naturmark. Kommunen äger marken och har i dagsläget arrenderat ut idrottsplanerna. En förstudie har tagits fram för att hitta en alternativ lokalisering för idrottsverksamheten.
Nybyggnad av mixerhall för bränsle i Finspång
Nybyggnad av mixterhall för bränslen.
Nybyggnad av lager i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Norrköping
Inredande av ytterligare lokal i industribyggnad.
Nya verksamheter industri, kontor och lager mm i Smedby
Nybyggnad av verksamheter som lättare industri, kontor, lager, grossist, handel, showroom och enklare produktion.
Nybyggnad av lager i Norrköping
Förhandsbesked för nybyggnad av lagerbyggnad.
Tillbyggnad av lager i Finspång
Tillbyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Finspång
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad.
Rivning av fabrik i Boxholm
Rivning av gamla Leksaksfabriken.
Rivning av industrihus i Norrköping
Rivningslov för rivning av industribyggnad.
Nybyggnad av slamförråd i Valdemarsvik
Ansökan om bygglov för industribyggnad - slamförråd.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).