Alla planerade industriprojekt i Östergötlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av anläggning för avfallssortering i Linköping
Den automatiserade anläggningen kommer att sortera ut plast, metaller, papper och ej utsorterat organiskt material från det avfall som Tekniska verken tar hand om. Syftet är att öka materialåtervinningen.
Nybyggnad av logisitkverksamhet i Norrköping
Nybyggnad av logistikanläggning.
Nytt verksamhetsområde i Mjölby
Ca 30 hektar mark. Tillverkande industri, logistik och lager.
Nybyggnad av målerihall i Mjölby
Nybyggnad av målerihall på ca 7000 kvm
Utveckling av område i Linköping
Exempelvis verkstäder, hantverkare, lager, kommersiell service och idrottsanläggning.
Nybyggnad av industrilokaler i Mjölby
Ny lastbilsparkering för ca 25 lastbilar intill Viringe
Nytt verksamhetsområde i Norrköping
Verksamhetsmark i ett bra skylt- och kommunikationsläge, uppförande av nya bostäder samt utveckling av befintlig skola och vårdboende. Jursla 1:26 och Björnviken 2:2, Jursla och Kvillinge
Nybyggnad av verksamhetsområde i Klinga, Norrköping
Ny industri- och verksamhetsmark för ytkrävande verksamheter.
Nybyggnad av företagspark i Linköping etapp 2
Linköping aviation park, ett företagskluster kring flygverksamhet som ska ligga granne med Saabs landningsbana och Linköping city airport.
Nybyggnad av industri och gc-väg i Norrköping
Möjliggöra för industriändamål i större omfattning, för en allmän gång- och cykelväg samt för nordvästra godsspåret byggnation.
Nybyggnad av industrihus och logistik i Ödeshög
Finns 18 hektar mark ledig. Exploateringsarbetet är klart.
Nybyggnad av slakteri på Händelö
Nybyggnad av kycklingslakteri
Ombyggnad och anpassning för laboratorieverksamhet i ProNova huset, Linköpings Universitet
Objektet avser anpassning och utökning av laboratorieyta i ProNova huset.
Nytt verksamhetsområde i Mjölby
ca 3,5 ha verksamhetsmark.
Utbyggnad av verksamheter på Händelö i Norrköping
Möjliggöra för verksamheter i området.
Nybyggnad av industrihus i Linköping
Nybyggnad av industrilokaler.
Nytt industriområde i Finspång
Verksamheter (industri).
Ombyggnad av silo till flerbostadshus i Vadstena, etapp 2
Inv. rivning. Ev garage & butikslokaler på första våningen.
Nybyggnad av industriområde/handel i Motala
Ca 25 tusen kvm mark för handel och ca 40-50 tusen kvm för industri.
Nybyggnad av industri i Norrköping
Nybyggnad av industri 1-2 byggnader
Nytt industriområde i Österbymo
Ca 7 hektar industrimark.
Nytt verksamhetsområde i Borensberg, etapp 2
Industri, drivmedelsförsäljning, snabbmatskedjor mm
Nybyggnad av industrihus i Mjölby
Nybyggnad av industri-/industribyggnad.
Nybyggnad av industrier och bostäder i Skärlunda
I framtiden planeras det för nya industrier och bostäder
Nybyggnad av ostlager i Mantorp
Nybyggnad av ostlager
Ny återvinningscentral och omlastningsstation i Söderköping
Ny återvinningscentral samt omlastningsstation
Nybyggnad av industrihus i Mjölby
Området ligger omslutet av Lundby industri- och verksamhetsområde och är en naturlig förtätningsyta för ändamålet. I dagsläget består området av idrottsområdet Lundbyvallen och kringliggande naturmark. Kommunen äger marken och har i dagsläget arrenderat ut idrottsplanerna. En förstudie har tagits fram för att hitta en alternativ lokalisering för idrottsverksamheten.
Tillbyggnad av industrihus i Norrköping
Tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industriområde/handel i Motala etapp 2
I denna etapp byggs det 1 hus på 3450 kvm Den totala byggnadsarean beräknas landa på ca 4000 kvadratmeter och det kommer även bli parkeringsplatser på tomten.
Nybyggnad av Industri/logistik i Ödeshög
Ca 7000 kvm mark för industri-/lagerbyggnad.
Nybyggnad av lager i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av batterilager samt mur och plank.
Nya verksamheter industri, kontor och lager mm i Smedby
Nybyggnad av verksamheter som lättare industri, kontor, lager, grossist, handel, showroom och enklare produktion.
Nybyggnad av verkstad/maskinhall vid Alvastra Kungsgård
Entreprenaden omfattar uppförande av en verkstad på ca 250 kvm och en maskinhall på ca 1 000 kvm vid Alvastra Kungsgård, totalt ca 1250 kvm. Verkstaden kommer att vara isolerad och maskinhallen kommer att vara oisolerad.
Om- och nybyggnad av cistern vid hetvattencentral i Ullstämma, Linköping
Avser tillverkning och installation av dubbelmantlad/invallad cistern inklusive rördragning från tank till anslutande rörledningar och pannhus. Den omfattar även modifiering/rivning av befintlig 1 000 m³ oljecistern.
Tillbyggnad av industrihus i Norrköping
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).