Alla planerade industriprojekt i Kiruna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Gruvbrytning i Vittangi, Kiruna
Avser ny gruva för utvinning av grafit. Planeras i södra, norra & östra Niska samt Nunaasvaaras norra och södra område.
Återupptagande av gruvverksamhet i Kiruna
Syftet med detaljplanen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för att återuppta gruvverksamhet och kunna bryta ut hela mineralfyndigheten.
Nybyggnad av lager och verkstadsbyggnad i Kiruna
Möjliggöra en höjning av högsta totalhöjd/marknivå inom planområdet, upp till en nivå på +640. Den nya detaljplanen medger även uppförande av byggnader som lagerhallar och verkstadsbyggnader m.m. inom planområdets södra och östra delar. Vidare möjliggörs anläggande av bioreaktorer och upplag av material och massor.
Nybyggnad av verkstad och kontor i Kiruna
Nybyggnad av verkstad och kontor i två våningar.
Ny tälthall/lagerhall till Kiruna vattenverk
Entreprenaden omfattar en st. (1) värmeisolerad Lagerhall för lagring av bl.a. nödvattentankar.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).