Alla planerade industriprojekt i Norrbottens län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av växthus, fiskodling och spillvärme-ledning i Gällivare
Avser nybyggnad av växthus för matproduktion och fiskodling. Som värms upp via spillvärme från Hybrit fossilfria stålproduktion.
Nybyggnad av kemisk industri, järn- och stålindustri och industri i Luleå
Avser ca 120 hektar för etablering av nybygg av industripark och logistikcenter med utskeppning. Längst ut på Svartön i anslutning till LKAB:s befintliga malmhamn och en del är nytt landområde som skapas genom utfyllnad av närliggande vatten. Beställare=markägare
Nybyggnad av vätgasanläggning i Luleå
BotnialänkenH2. Planerad nybyggnad av industri för att producera förnybart sjöfartsbränsle i form av eMetanol.
Gruvbrytning i Vittangi, Kiruna
Avser ny gruva för utvinning av grafit. Planeras i södra, norra & östra Niska samt Nunaasvaaras norra och södra område.
Nybyggnad av industri i Luleå
Nybyggnad av industribyggnad med en area på knappt 14 000 kvadratmeter, inrymmande produktionshall, lager, kontor och omklädningsrum samt 42 parkeringsplatser.
Återupptagande av gruvverksamhet i Kiruna
Syftet med detaljplanen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för att återuppta gruvverksamhet och kunna bryta ut hela mineralfyndigheten.
Nybyggnad av industriområde i Boden
Möjliggöra byggrätter för i huvudsak industriändamål samt verksamheter.
Utökning av gruva i Pajala
Området omfattar 909 hektar och delar av fastigheterna Kaunisvaara 5:10, 7:1, 7:2, 7:4, 7:5, 9:3, 9:6, 9:8, 9:10, 9:12, 9:13, 9:14, 10:6, 10:7, 10:8, 10:9, 10:12, 10:14, 10:22, 11:4, 11:5, 13:1, 13:21, 14:7, 15:3, 15:4, 15:7, 15:9, 15:11, 16:4, 17:5, 17:6, 20:1, 20:2, 21:1, 22:1, 27:2, 27:3, 28:1, 29:1, 29:2 samt Allmänningsskogen 1:1.
Nybyggnad av lager och verkstadsbyggnad i Kiruna
Möjliggöra en höjning av högsta totalhöjd/marknivå inom planområdet, upp till en nivå på +640. Den nya detaljplanen medger även uppförande av byggnader som lagerhallar och verkstadsbyggnader m.m. inom planområdets södra och östra delar. Vidare möjliggörs anläggande av bioreaktorer och upplag av material och massor.
Nybyggnad av industrihus i Gällivare
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industri/lager.
Nybyggnad av industrihus i Piteå
Avser nybyggnad av industri. Tomten är ca 750 000 kvm.
Nybyggnad av verkstad och kontor i Kiruna
Nybyggnad av verkstad och kontor i två våningar.
Sanering av industriområde i Luleå
Avser sanering av 1 depåområden i Luleå.
Nybyggnad av industrihus i Luleå
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av destilleri och bryggeri i Luleå
Nybyggnad av destilleri och bryggeri.
Nybyggnad av bygghall i Kalix
Nybyggnad av bygghall för gymnasieutbildning.
Nytt industriområde i Gällivare
Detaljplanen syftar till att ge planmässiga förutsättningar för markanvändning avseende industri och verksamheter såsom produktion, upplag, varuhantering, partihandel, logistik, drivmedelshantering och jämförlig markanvändning.
Tillbyggnad av industrihus i Övertorneå
Tillbyggnad, ca 400-500 kvm.
Till/ombyggnad av industrihus i Kalix
Tillbyggnad av industribyggnad på fastigheten Kalix 9:78.
Rivning av stall och manege i Gällivare
Avser rivning av gammalt stall och manege.
Ny tälthall/lagerhall till Kiruna vattenverk
Entreprenaden omfattar en st. (1) värmeisolerad Lagerhall för lagring av bl.a. nödvattentankar.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).