Alla planerade industriprojekt i Norrbottens län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av demonstrationsanläggning för fossilfritt järn i Luleå
Nybyggnad av demonstrationsanläggning med en höjd på 150-250 m för att framställa stål fossilfritt, med vätgas i stället för kol. En pilotanläggning byggd sedan tidigare i Luleå: 1498919.
Nybyggnad av växthus, fiskodling och spillvärme-ledning i Gällivare
Avser nybyggnad av växthus för matproduktion och fiskodling. Som värms upp via spillvärme från Hybrit fossilfria stålproduktion.
Nybyggnad av kemisk industri, järn- och stålindustri och industri i Luleå
Avser ca 120 hektar för etablering av nybygg av industripark och logistikcenter med utskeppning. Längst ut på Svartön i anslutning till LKAB:s befintliga malmhamn och en del är nytt landområde som skapas genom utfyllnad av närliggande vatten. Beställare=markägare
Nybyggnad av vätgasanläggning i Luleå
Planer finns för nybyggnad av vätgasanläggning som i första hand ska förse sjöfarten med fossilfri vätgas.
Gruvbrytning i Vittangi, Kiruna
Avser ny gruva för utvinning av grafit. Planeras i södra, norra & östra Niska samt Nunaasvaaras norra och södra område.
Nybyggnad av industri i Luleå
Nybyggnad av industribyggnad med en area på knappt 14 000 kvadratmeter, inrymmande produktionshall, lager, kontor och omklädningsrum samt 42 parkeringsplatser.
Nybyggnad av industri av konstgödsel och grön ammoniak i Norrbotten
Avser nybyggnad av industri för framställande av grön ammoniak.
Återupptagande av gruvverksamhet i Kiruna
Syftet med detaljplanen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för att återuppta gruvverksamhet och kunna bryta ut hela mineralfyndigheten.
Nybyggnad av småindustriområde i Piteå
Avser etableringar för småindustri/industrihus. Totalt 7 tomter fördelat på 3 hektar.
Nybyggnad av industrihus i Piteå
Nybyggnad av industribyggnad/lager samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Nyfors
Nybyggnad av industrihus.
Nybyggnad av handel/industrihus i Nyfors
Nybyggnad av industrihus, 7107 kvm.
Nybyggnad av industrihus i Nyfors
Nybyggnad av industrihus.
Nybyggnad av industrihus i Nyfors
Nybyggnad av industrihus.
Nybyggnad av industrihus i Nyfors
Nybyggnad av industrihus.
Nybyggnad av verkstad och kontor i Kiruna
Nybyggnad av verkstad och kontor i två våningar.
Nybyggnad av industrihus i Piteå
Avser nybyggnad av industri. Tomten är ca 750 000 kvm.
Nybyggnad av industri i Jokkmokk
Det aktuella förslaget handlar om att skapa planmässiga förutsättningar för industri. Berört område är beläget norr om byn Vajkijaur på båda sidor om väg 45. Verksamheten är avsedd att bestå av elintensiv verksamhet. Beställare=markägare
Nybyggnad av industriområde i Pajala
3026 kvm industrimark på Norra industriområdet i Pajala.
Nybyggnad av industriområde i Pajala
Ca 2 hektar industrimark på Norra industriområdet i Pajala.
Sanering av industriområde i Luleå
Avser sanering av 1 depåområden i Luleå.
Nybyggnad av industrihus i Boden
Bygglov för nybyggnad industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Luleå
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av destilleri och bryggeri i Luleå
Nybyggnad av destilleri och bryggeri.
Nybyggnad av lagerbyggnad i Piteå
Förhandsbesked för nybyggnad av kallt lager.
Nybyggnad av industripark i Luleå
Nybyggnad av industripark, Svartön.
Nytt industriområde i Gällivare
Planer för nya industritomter. Gällivare 12:74<1, 12:74<9, 13:32, 5:41, 28:1<2, 29:1.
Nybyggnad av bygghall i Kalix
Nybyggnad av bygghall för gymnasieutbildning.
Nybyggnad av industrihus i Boden
Nybyggnad av verksamhetslokaler/industrilokaler. Fastigheten har en byggrätt på totalt 3200 kvm fördelat på 4 tomter.
Tillbyggnad av industrihus i Kalix
Tillbyggnad av industribyggnad på fastigheten Kalix 4:31.
Nybyggnad av industrilokaler i Haparanda
Industri, verkstäder, lager, drivmedelsförsäljning och truckstop.
Nybyggnad av industrihus i Boden
Nybyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Kiruna
Tillbyggnad industribyggnad. Kontor och personalutrymmen.
Till/ombyggnad av industrihus i Kalix
Tillbyggnad av industribyggnad på fastigheten kalix 9:78.
Nybyggnad av lasthus för transtport av container i Kiruna
Avser byggnad för omlastning av avfallscontainrar som transporteras till byggnaden via räls. Projektet påbörjas efter etapp 1 (1529701).
Rivning av stall och manege i Gällivare
Avser rivning av gammalt stall och manege.
Tillbyggnad av industrihus samt kontor i Luleå
Tillbyggnad av industribyggnad.
Ny tälthall/lagerhall till Kiruna vattenverk
Entreprenaden omfattar en st. (1) värmeisolerad Lagerhall för lagring av bl.a. nödvattentankar.
Byte av papptak på industrihus i Arvidsjaur
Avser byte av papptak på industrihus.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).