Alla planerade industriprojekt i Norrbottens län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av stålanläggning i Boden
Avser om tillstånd för att få bygga en storskalig anläggning för fossilfritt stål i Boden. Fabriken planeras bli 2 kilometer lång och 1 kilometer bred.
Nybyggnad av produktionsanläggning för fossilfritt järn i Luleå
Nybyggnad av demonstrationsanläggning med en höjd på 150-250 m för att framställa stål fossilfritt, med vätgas i stället för kol. En pilotanläggning byggd sedan tidigare i Luleå: 1498919.
Nybyggnad av växthus, fiskodling och spillvärme-ledning i Gällivare
Avser nybyggnad av växthus för matproduktion och fiskodling. Som värms upp via spillvärme från Hybrit fossilfria stålproduktion.
Nybyggnad av industrianläggning i Luleå
Planer finns att uppföra en industripark för att producera svavelsyra, konstgödsel och sällsynta jordartsmineraler.
Nybyggnad av kemisk industri, järn- och stålindustri och industri i Luleå
Avser ca 120 hektar för etablering av nybygg av industripark och logistikcenter med utskeppning. Längst ut på Svartön i anslutning till LKAB:s befintliga malmhamn och en del är nytt landområde som skapas genom utfyllnad av närliggande vatten. Beställare=markägare
Nybyggnad av vätgasanläggning i Luleå
Planer finns för nybyggnad av vätgasanläggning som i första hand ska förse sjöfarten med fossilfri vätgas.
Nybyggnad av industri , kemisk-teknisk industri och järn- och stålindustri i Luleå
Avser nybyggnad av industri för att producera vätgas och syrgas genom elektrolys av avsaltat och renat havsvatten. Effektbehovet är beräknat till 240 megawatt vid full utbyggnad.
Nybyggnad av industri och kemisk-teknisk industri i Luleå
Avser nybyggnad av industri för att producera vätgas och syrgas genom elektrolys av avsaltat och renat havsvatten. Effektbehovet är beräknat till 240 megawatt vid full utbyggnad.
Nybyggnad av industri av konstgödsel och grön ammoniak i Norrbotten
Avser nybyggnad av industri för framställande av grön ammoniak.
Återupptagande av gruvverksamhet i Kiruna
Syftet med detaljplanen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för att återuppta gruvverksamhet och kunna bryta ut hela mineralfyndigheten.
Utbyggnad och hållbarhetsförbättring av pappersbruk i Munksund, Piteå
Avser utbyggnad för utvinning/produktion av tallolja. Delas upp i 2 etapper. (Etapp 1, 2201212)
Nybyggnad av industrihus, kontor och lager, magasin i Luleå
Avser nybyggnad av verksamhetslokaler, lager butik och kontor samt parkering. Stora ytor kommer att vara 1 våning med högt i tak vissa delar av byggnaden 2-3 våningar. Avser en L-formad byggnad. Påbörjas efter saneringsprojekt (2204807).
Nybyggnad av industrihus i Gällivare
Avser industritomter. Finns 3 tomter kvar till försäljning.
Nybyggnad av industrihus i Nyfors
Nybyggnad av industrihus.
Renovering av garagebyggnad samt nybyggnad av verkstadsbyggnad i Boden
Entreprenaden omfattar mark-, bygg-, elinstallations-, VVS-installations- och styrinstallationsarbeten gällande två byggnader enligt nedan. Byggnad K0107.006 Garagebyggnad som renoveras, tilläggsisoleras och byggs om. En vidbyggd byggnadsdel rivs i sin helhet. BTA som rivs ca 240m² och BTA som renoveras ca 730m². Byggnad K0107.020 Nybyggnad av verkstadsbyggnad med tillhörande förrådshall. BTA ca 740m².
Nybyggnad av industrihus i Kiruna
Nybyggnad industribyggnad (industrifack)
Nybyggnad av industrihus i Rosvik
Ca 45 000 kvm mark. Rosviks industriområde ligger mellan Piteå och Luleå, ca 25 minuters bilfärd från centrum.
Nybyggnad av industrihus i Piteå
Avser nybyggnad av industri. Tomten är ca 750 000 kvm. • Max 35 m byggnadshöjd. • Installerad effekt 40 MW. • Vatten/avloppsanslutning vid tomtgräns. • Hamn/järnväg och vägtillfart som gränsar till platsen. • Nära ett biobaskluster.
Nybyggnad av industrihus och kontor i Boden
4 hektar byggklar mark. Beställare=Markägare
Nybyggnad av industrihus och kontor i Boden
Avser nybyggnad av industri- och kontorshus. Beställare=Markägare
Nybyggnad av industri i Jokkmokk
Det aktuella förslaget handlar om att skapa planmässiga förutsättningar för industri. Berört område är beläget norr om byn Vajkijaur på båda sidor om väg 45. Verksamheten är avsedd att bestå av elintensiv verksamhet. Beställare=markägare
Nybyggnad av industriområde i Pajala
Ca 2 hektar färdig mark för industriområde. Ligger nordost om Torneälven.
Nybyggnad av destination med destilleri i Luleå
Nybyggnad av destination med destilleri.
Nybyggnad av industripark i Luleå
Nybyggnad av industripark, Svartön.
Nybyggnad av industripark i Luleå
Nybyggnad av industripark, Hertsöfältet.
Nybyggnad av maskinhall i Boden
Nybyggnad av maskinhall.
Nybyggnad av industrihus i Kiruna
Nybyggnad- industribyggnad.
Nytt industriområde i Gällivare
Planer för nya industritomter.
Tillbyggnad av industrihus i Kalix
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad på fastigheten kalix 4:31.
Nybyggnad av industrilokaler i Haparanda
Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar att etablera bland annat industri, verkstäder, lager, drivmedelsförsäljning och truckstop inom planområdet.
Nybyggnad av biltestanläggning i Arjeplog
Nybyggnad av anläggning.
Tillbyggnad av industrihus i Kiruna
Bygglov tillbyggnad industribyggnad. Kontor och personalutrymmen.
Nybyggnad av lasthus för transtport av container i Kiruna
Avser byggnad för omlastning av avfallscontainrar som transporteras till byggnaden via räls. Projektet påbörjas efter etapp 1 (1529701).
Rivning av stall och manege i Gällivare
Avser rivning av gammalt stall och manege.
Till/ombyggnad av industrihus i Kalix
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad på fastigheten kalix 9:78.
Nybyggnad av industrilokal i Arjeplog
Nybyggnad av industri- eller lagerlokal.
Tillbyggnad av industrihus samt kontor i Luleå
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Arjeplog
Nybyggnad av industri- eller lagerlokal.
Nybyggnad av industrihus i Luleå
Nybyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Kiruna
Bygglov tillbyggnad- industribyggnad.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).