Alla planerade bostadsprojekt i Sundsvall

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Sundsvall
Projektet kallades tidigare för Södra kajen. 3 kvarter.
Nybyggnad av bostäder i Sundsvall
Avser nybyggnation av flerbostadhus cirka 335 bostäder. Avser tomterna Abboten 6 och Abel 5.
Nybyggnad av bostäder i Sundsvall
Avser nybyggnation av 300 lägenheter. Kvarteren ingår i Magnolia Bostads planer om att bygga i den västra delen av området Norra Kajen i Sundsvall med total ca 900 bostäder.
Nybyggnad av bostäder i Sundsvall
Avser nybyggnation av 200 lägenheter. Kvarteren ingår i Magnolia Bostads planer om att bygga i den västra delen av området Norra Kajen i Sundsvall med total ca 900 bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sidsjön, Sundsvall
Projektet avser nybyggnad av ca 200 bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Avser nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Magnolia Bostads planerar att bygga ca 800 bostäder i Norra Kajen i Sundsvall. Västra området med 319 bostäder: 1620994
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Avser nybyggnad av 50 lägenheter med 2 våningar underjordiskt garage.
Nybyggnad av flerbostadshus och skola i Sundsvall
Ett 30 meter högt hus på nio våningar planeras att byggas på Sidsjöhöjden. Byggnaden ska användas både som skola och bostäder. 1800 kvm grundskola
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Nybyggnad av flerbostadshus. Då kommunen har höga ambitioner vad gäller arkitektonisk utformning och strävar efter alternativa och kreativa lösningar, så har kommunen tagit fram kvalitetskriterier för området.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Nybyggnad av flerbostadshus med 2 suterräng och parkeringsgarage under mark.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Nybyggnad av flerbostadshus. Då kommunen har höga ambitioner vad gäller arkitektonisk utformning och strävar efter alternativa och kreativa lösningar, så har kommunen tagit fram kvalitetskriterier för området.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Avser nybyggnad av ca 80 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Magnolia Bostads planerar att bygga ca 800 bostäder i Norra Kajen i Sundsvall. Västra området med 319 bostäder: 1620994
Nybyggnad av bostäder i Sundsvall
Ca 70 nya bostäder på Lugnet.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Planer att bygga hyresrätter i 1 hus med 6-8 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Nybyggnad av flerbostadshus. 80 bostadsrätter, ett par lokaler i markplan samt parkeringsgarage. Svanenmärkt projekt.
Nya bostäder i Sundsvall
Avser nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av studentbostäder vid Campus, Sundsvall
Planer finns för nybyggnad av studentbostäder, 86 lgh.
Nybyggnad av hyresrätter i Matfors
Avser nybyggnad av hyresgäster i Matfors.
Nybyggnad av hyresrätter i Njurunda
Avser nybyggnad av hyresrätter i Njurunda. Njurunda Prästbol 1:19 1:107.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Haga
Avser flerbostadshus med 44 bostadsrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av radhus i Sundsvall
Planer finns för nya bostäder på Lv5 området i Sundsvall.
Nybyggnad av bostäder i Sundsvall
Avser nybyggnad av ca 25 radhuslägenheter.
Förtätning av bostäder i Sundsbruk
Avser nybyggad av fyra stycken flerbostadshus i fyra våningar inom fastigheten Västland 26:39 i Sundsbruk.
Nybyggnad av flytande hus i Sundsvalls hamn
Avser 20 st bostadshus där några av husen kan innehålla handel eller service.
Fasadarbete på flerbostadshus i Sundsvall
Planer finns att utföra fasadarbete samt isolera.
Stamarbete i flerbostadshus i Sundsvall
Planer finns att utföra stamarbete i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Området avser resterande del av Alliero och innefattar detaljplan 2, det aktuella området ligger mittemot Sporthallen/Himlabadet. Läs mer på: www.sundsvallvaxer.se/allierodp
Nybyggnad av flerbostadshus i Njurunda, Sundsvall
Bygglov nybyggnad av två flerbostadshus (12 lgh).
Stamarbete i flerbostadshus i Sundsvall
Planer finns att utföra stamarbete i flerbostadshus.
Installation av fjärrvärme i flerbostadshus i Sundsvall
Planer finns att installera fjärrvärme.
Tillbyggnad av äldreboende i Sundsvall
Tillbyggnad av befintligt äldreboende. Ca 60-65 platser.
Stamrenovering i flerbostadshus i Sundsvall
Avser stamrenovering för Räbbmogatan/Fullriggarvägen i Sundsvall som kommer att utföras i 4 etapper.
Byte av fönster på flerbostadshus i Sundsvall
Avser byte av fönster på flerbostadshus.
Byte av hiss av flerbostadshus i Sundsvall
Byte av hiss, kommer att bytas 1 hiss vartannat år. Sammanlagt 6 st hissar.
Uppgradering av hissar i flerbostadshus i Sundsvall
Planer finns för byte/uppgradering av 5 hissar.
Byte av dörrar i flerbostadshus i Sundsvall
Planer finns för byte av dörrar till brand/säkerhetsdörrar.
Installation av solceller på flerbostadshus i Sundsvall
Avser installation av solceller på taket.
Nybyggnad av bostäder i Sundsvall
Avser nybyggnad av gårdshus med två lägenheter.
Yttertaksarbete på flerbostadshus i Sundsvall
Byte av viss plåt på yttertak.
Nybyggnad av cykelgarage i Sundsvall
Ett nytt cykelgarage i Sundsvalls centrum
Tillbyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande från pizzeria till tre lägenheter.
Relining i flerbostadshus i Sundsvall
Avser relining i flerbostadshus.
Installation av solceller på flerbostadshus i Sundsvall
Planer finns att installera solceller på flerbostadshus.
Byte av elsystem i flerbostadshus i Sundsvall
Planer finns för att utföra en relining i flerbostadshus i Sundsvall.
Installation av solceller på flerbostadshus i Sundsvall
Planer finns att installera solceller på flerbostadshus i Sundsvall.
Relining i flerbostadshus i Sundsvall
Planer finns för att byta ut elsystem samt utbyte av belysning i flerbostadshus i Sundsvall.
Hissrenovering/byte i flerbostadshus i Sundsvall
Planer finns att renovera 5 hissar samt byta ut 2 hissar.
Byte av elsystem/elsanering i flerbostadshus i Sundsvall
Avser byte av all el samt säkringsskåp.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus med nya inglasade balkonger, hus d, Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus med inglasade balkonger, hus e Blocket 22,23.
Nybyggnad av garage/carport i Sundsvall
Planer finns för nybyggnad av garage/carport.
Fasadrenovering på flerbostadshus i Sundsvall
Planer finns för renovering av fasad.
Spolning av stammar i flerbostadshus i Sundsvall
Planer finns för spolning av stammar.
Byte av tak på flerbostadshus i Sundsvall
Planer finns för byte av tak.
OVK besiktning i flerbostadshus i Sundsvall
Avser OVK besiktning i flerbostadshus i Sundavall.
Installation av solceller på flerbostadshus i Sundsvall
Planer finns för installation av solceller.
Byte av entrédörrar på flerbostadshus i Sundsvall
Planer finns att byta ut entrédörrar, ca 15 st.
Byte av lås i flerbostadshus i Sundsvall
Avser byte av låscylindrar (ca 12st) i flerbostadshus.
Byte av ytterdörrar på flerbostadshus i Sundsvall
Planer finns för byte av ytterdörrar.
Målning av carportar vid flerbostadshus i Sundsvall
Avser målning av 6 carportlängor med av 60 platser.
Spolning av stammar i flerbostadshus i Sundsvall
Planer finns att spola stammar i flerbostadshus i Sundsvall.
Asfaltering av gångar vid flerbostadshus i Sundsvall
Avser asfaltering av gångvägar vid flerbostadshus.
Målning vid portar på flerbostadshus i Sundsvall
Avser målning runt portar (6st) på flerbostadshus.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).