Alla planerade bostadsprojekt i Sundsvall

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny stadsdel i Sundsvall
Planer för flerbostadshus, radhus, kedjehus och villor.
Nybyggnad av bostäder i Sundsvall
Avser nybyggnation av 300 lägenheter. Kvarteren ingår i Magnolia Bostads planer om att bygga i den västra delen av området Norra Kajen i Sundsvall med total ca 900 bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Nybyggnad av flerbostadshus i inre hamnen, kvarter 2.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Projektet avser nybyggnad av ca 200 bostäder.
Till- och ombyggnad av äldreboende i Sundsvall
Projektet avser ett befintligt äldreboende som skall byggas om samt utökas med 108 st. nya lägenheter, gemensamma utrymmen samt tillkommande fastighetsanknutna behov. Utökningen sker genom uppförande av en ny byggnad i fem våningar samt ombyggnad i delar av befintliga byggnader.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Nybyggnad av flerbostadshus. Då kommunen har höga ambitioner vad gäller arkitektonisk utformning och strävar efter alternativa och kreativa lösningar, så har kommunen tagit fram kvalitetskriterier för området.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Avser nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Avser nybyggnad av ca 90 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Avser nybyggnad av ca 80 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus och radhus i Bergsåker
Man har ännu ej fastställt om man skall bygga radhus eller flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Planer att bygga hyresrätter i 1 hus med 6-8 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus och skola i Sundsvall
Ett 30 meter högt hus på nio våningar planeras att byggas på Sidsjöhöjden. Byggnaden ska användas både som skola och bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus och parkeringshus i Sundsvall
Avser nybyggnad av flerbostadshus med parkering. 70-80 lgh.
Nya bostäder i Sundsvall
Avser nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Sundsvall
Avser nybyggnad av ca 25 radhuslägenheter.
Förtätning av bostäder i Sundsbruk
Avser nybyggad av fyra stycken flerbostadshus i fyra våningar inom fastigheten Västland 26:39 i Sundsbruk.
Nybyggnad av bostäder i Sundsvall etapp 1
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av villor i Ankarsvik, Alnön
Avser nybyggnad av 15 villor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Området avser resterande del av Alliero och innefattar detaljplan 2, det aktuella området ligger mittemot Sporthallen/Himlabadet. Läs mer på: www.sundsvallvaxer.se/allierodp
Nybyggnad av flerbostadshus i Njurunda, Sundsvall
Bygglov nybyggnad av två flerbostadshus (12 lgh).
Nybyggnad av gruppbostad i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av gruppboende (lss).
Tillbyggnad av äldreboende i Sundsvall
Tillbyggnad av befintligt äldreboende.
Nybyggnad av bostäder i Sundsvall
Beställare=markägare. Ett 10-tal tomter kvar.
Byte av fasad på flerbostadshus i Sundsvall
Avser fasadbyte på flerbostadshus.
Inglasning och renovering av balkonger på flerbostadshus i Sundsvall
Avser renovering och inglasning av balkonger.
Fasadrenovering på flerbostadshus i Sundsvall
Avser fasadrenovering på flerbostadshus.
Uppgradering av hissar i flerbostadshus i Sundsvall
Planer finns för uppgradering av hissar.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus med nya inglasade balkonger, hus d, Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus med inglasade balkonger, hus e Blocket 22,23.
OVK-besiktning i flerbostadshus i Sundsvall
Planer finns för OVK-besiktning.
Relining i flerbostadshus i Sundsvall
Planer finns för relining under 2022.
Fasadrenovering på flerbostadshus i Sundsvall
Planer finns för renovering av fasad.
Spolning av stammar i flerbostadshus i Sundsvall
Planer finns för spolning av stammar.
Byte av dörrar i flerbostadshus i Sundsvall
Planer finns för byte av dörrar.
Byte av tak på flerbostadshus i Sundsvall
Planer finns för byte av tak.
Fönsterrenovering på flerbostadshus i Sundsvall
Planer finns för fönsterrenovering.
Installation av solceller på flerbostadshus i Sundsvall
Planer finns för installation av solceller.
Byte av dörrar i flerbostadshus i Sundsvall
Planer finns för att byta dörrar.
Målning av trapphus i flerbostadshus i Sundsvall
Planer finns för målning av trapphus.
Byte av entrédörrar på flerbostadshus i Sundsvall
Planer finns för byte av entrédörrar.
Byte av hängrännor och stuprör på flerbostadshus i Sundsvall
Planer finns för byte av hängrännor och stuprör.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.