Alla planerade bostadsprojekt i Västernorrlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Sundsvall
Projektet kallades tidigare för Södra kajen. 3 kvarter.
Ny stadsdel i Sundsvall
Planer för flerbostadshus, radhus, kedjehus och villor.
Nybyggnad av bostäder i Sundsvall
Avser nybyggnation av 300 lägenheter. Kvarteren ingår i Magnolia Bostads planer om att bygga i den västra delen av området Norra Kajen i Sundsvall med total ca 900 bostäder.
Nybyggnad av bostäder i Sundsvall
Magnolia Bostads planerar att bygga ca 800 bostäder i Norra Kajen i Sundsvall. Västra området med 319 bostäder: 1620994
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus och parkeringshus i Sundsvall
Ca 100 lgh och parkeringsgarage under husen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Projektet avser nybyggnad av ca 200 bostäder.
Nybyggnad av trygghetsboende och flerbostadshus i Örnsköldsvik
Avser nybyggnad av 40 lägenheter som ska bli ett tryggt boende. Flerbostadshus med totalt cirka 140 lägenheter. Underjordiskt parkeringsgarage och parkeringsytor ovan jord
Nybyggnad av villor och radhus i Örnsköldsvik
40 fristående villor, 30 radhus och 30 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Flerbostadshus på Varvskajen.
Nybyggnad av bostäder mm i Örnsköldsvik, etapp 2
I andra etappen planeras ca 40 bostäder.
Nybyggnad av bostäder mm i Örnsköldsvik, etapp 3
I tredje etappen planeras antingen bostäder eller lokaler.
Nybyggnad av flerbostadshus, etapp 1 i Örnsköldsvik
Lägenheterna, som fördelas på ett flertal flerbostadshus om fem våningar vardera, kommer att bestå av ett till tre rum och kök och får förutom vacker utsikt även nära till all tänkbar service och rekreation.
Nybyggnad av flerbostadshus, etapp 2 i Örnsköldsvik
Lägenheterna, som fördelas på ett flertal flerbostadshus om fem våningar vardera, kommer att bestå av ett till tre rum och kök och får förutom vacker utsikt även nära till all tänkbar service och rekreation.
Nybyggnad av flerbostadshus, etapp 3 i Örnsköldsvik
Lägenheterna, som fördelas på ett flertal flerbostadshus om fem våningar vardera, kommer att bestå av ett till tre rum och kök och får förutom vacker utsikt även nära till all tänkbar service och rekreation.
Nybyggnad av flerbostadshus i Härnösand
Planer för nybyggnad av bostadsområde på Kattastrand.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Nybyggnad av bostadsrätter på Varvskajen i Örnsköldsvik.
Nybyggnad av bostäder i Örnsköldsvik
Ett förslag där flerbostadshus byggs på en del av planområdet. Lägenheterna kommer i huvudsak vara hyresrätter, där en del eventuellt blir studentbostäder.
Nybyggnad av studentbostäder vid Campus, Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av studentbostäder, 75 lgh.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av vård- och omsorgsbostäder i Härnösand
Planer för vård- och omsorgsboende med 25 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus på Härnön
Ett 20-tal bostadsrätter i flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Sundsvall
Avser nybyggnad av ca 25 radhuslägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Härnösand
Kommer ev att bli ett SABO Kombo hus. 29-40 lgh.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Nybyggnad av bostadsrätter på Kusthöjden i Örnsköldsvik.
Nytt bostadsområde på Skönsberg, Sundsvall
10 000 kvm stort markområde.
Nybyggnad av flerbostadshus i Härnösand
Nybyggnad av hyresrätter.
Utbyggnad och inglasning av balkonger på flerbostadshus i Sundsvall
Planer finns för tillbyggnad och inglasning av 175 balkonger.
Stamrenovering i flerbostadshus i Ånge
Stambyte i flerbostadshus.
Tillbyggnad av äldreboende i Sundsvall
Tillbyggnad av befintligt äldreboende.
Nybyggnad av flerbostadshus i Njurunda, Sundsvall
Bygglov nybyggnad av två flerbostadshus (12 lgh).
Nybyggnad av flerbostadshus i Söråker
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus i Söråker.
Nybyggnad av radhus i Kramfors
Plats för ett exklusivt strandnära villaområde, kanske radhus. Ca 15 hus.
Ombyggnad till lägenheter i Sollefteå
Ombyggnad till 10-15 lägenheter.
Nya balkonger på flerbostadshus i Sundsvall
Avser 60 nya balkonger på flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kramfors
Gäller även Biblioteksgatan. 4 lgh samt 2 lokaler.
Nybyggnad av bostäder i Sundsvall
Beställare=markägare.
Inglasning och renovering av balkonger på flerbostadshus i Sundsvall
Avser renovering och inglasning av balkonger.
Uppgradering av hissar i flerbostadshus i Sundsvall
Planer finns för uppgradering av hissar.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Planer finns för antingen fasadrenovering eller uppsättning av solceller.
Ombyggnad av flerbostadshus samt nybyggnad av carport m.m i Örnsköldsvik
Ändrad användning från lokal till bostäder, nybyggnad av carport och förråd, mo 2:48.
Byte av dörrar i flerbostadshus i Sundsvall
Planer finns för byte av dörrar.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Planer finns för uppsättning av solceller.
Fasadrenovering på flerbostadshus i Sundsvall
Planer finns för renovering av fasad.
Spolning av stammar i flerbostadshus i Sundsvall
Planer finns för spolning av stammar.
OVK-besiktning i flerbostadshus i Sundsvall
Planer finns för OVK-besiktning.
Byte av tak på flerbostadshus i Sundsvall
Planer finns för byte av tak.
Byte av tak på flerbostadshus i Timrå
Planer finns för byte av takbeklädnad.
Fönsterrenovering på flerbostadshus i Sundsvall
Planer finns för fönsterrenovering.
Installation av solceller och markiser på flerbostadshus i Örnsköldsvik
Planer finns för installation av solceller och markiser.
Installation av solceller på flerbostadshus i Sundsvall
Planer finns för installation av solceller.
Isoleringsarbeten i flerbostadshus i Örnsköldsvik
Planer finns för isolering av hus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus med nya inglasade balkonger, hus d, Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus med inglasade balkonger, hus e Blocket 22,23.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kramfors
Åtgärda lösa fasadskivor mm.
Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Örnsköldsvik
Planer finns för inglasning av balkonger.
Målning av trapphus i flerbostadshus i Sundsvall
Planer finns för målning av trapphus.
Installation av fiber/bredband i flerbostadshus i Kramfors
Planer finns för installation av fiber/bredband.
Byte av entrédörrar på flerbostadshus i Sundsvall
Planer finns för byte av entrédörrar.
Renovering av balkonger på flerbostadshus i Kramfors
Renovering av balkonger på Hällgumsgatan 37-39.
Relining av stammar i flerbostadshus i Timrå
Planer finns för relining av stammar.
OVK-besiktning i flerbostadshus i Härnösand
Planer finns för OKV-besiktning.
Byte av hängrännor och stuprör på flerbostadshus i Sundsvall
Planer finns för byte av hängrännor och stuprör.
Installation av porttelefon/passersystem i flerbostadshus i Härnösand
Planer finns för installation av porttelefon.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.