Alla planerade bostadsprojekt i Västernorrlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 107 st.

Ny stadsdel i Sundsvall
Planer för flerbostadshus, radhus, kedjehus och villor.
Nybyggnad av bostäder i Timrå
Planer för nybyggnad av villor, radhus, parhus i Timrå.
Nybyggnad av bostäder i Sundsvall
Magnolia Bostad har förvärvat mark i Sundsvall för utveckling av cirka 350 bostäder om cirka 21 000 kvadratmeter BTA.
Nybyggnad av bostäder i Sundsvall
Avser nybyggnation av 300 lägenheter. Kvarteren ingår i Magnolia Bostads planer om att bygga i den västra delen av området Norra Kajen i Sundsvall med total ca 900 bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Projektet avser nybyggnad av ca 200 bostäder.
Nybyggnad av bostäder i Sundsvall
Avser nybyggnation av 200 lägenheter. Kvarteren ingår i Magnolia Bostads planer om att bygga i den västra delen av området Norra Kajen i Sundsvall med total ca 900 bostäder.
Nybyggnad av trygghetsboende och flerbostadshus i Örnsköldsvik
Avser nybyggnad av 40 lägenheter som ska bli ett tryggt boende. Flerbostadshus med totalt cirka 140 lägenheter. Underjordiskt parkeringsgarage (antal våningar okänt) och parkeringsytor ovan jord
Nybyggnad av flerbostadshus och radhus i Härnösand
Offentliga hus har planer på att bygga såväl lägenheter som radhus och verksamhetslokaler – sammanlagt handlar det om omkring 180 bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Avser nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Nybyggnad av flerbostadshus. 80 bostadsrätter, ett par lokaler i markplan samt parkeringsgarage.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Nybyggnad av flerbostadshus. Då kommunen har höga ambitioner vad gäller arkitektonisk utformning och strävar efter alternativa och kreativa lösningar, så har kommunen tagit fram kvalitetskriterier för området.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Avser nybyggnad av ca 90 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av villor och radhus i Örnsköldsvik
40 fristående villor, 30 radhus och 30 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus, etapp 2 i Örnsköldsvik
Lägenheterna, som fördelas på ett flertal flerbostadshus om fem våningar vardera, kommer att bestå av ett till tre rum och kök och får förutom vacker utsikt även nära till all tänkbar service och rekreation.
Nybyggnad av flerbostadshus, etapp 3 i Örnsköldsvik
Lägenheterna, som fördelas på ett flertal flerbostadshus om fem våningar vardera, kommer att bestå av ett till tre rum och kök och får förutom vacker utsikt även nära till all tänkbar service och rekreation.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Avser nybyggnad av ca 80 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Flerbostadshus på Varvskajen.
Nybyggnad av flerbostadshus och radhus i Bergsåker
Man har ännu ej fastställt om man skall bygga radhus eller flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder mm i Örnsköldsvik, etapp 2
I andra etappen planeras ca 40 bostäder.
Nybyggnad av bostäder mm i Örnsköldsvik, etapp 3
I tredje etappen planeras antingen bostäder eller lokaler.
Nybyggnad av flerbostadshus och parkering i Söråker
Avser byggas som hyresrätter. Bostäderna kommer att innehålla 1–3 rum och kök i storleken 36–64 kvadratmeter. En tillhörande parkering upprättas i samband med bostadsbygget.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Planer att bygga hyresrätter i 1 hus med 6-8 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Härnösand
Planer för nybyggnad av bostadsområde på Kattastrand.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Avser ett nytt bostadskvarter med totalt sex flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Nybyggnad av bostadsrätter på Varvskajen i Örnsköldsvik.
Nybyggnad av flerbostadshus och parkeringshus i Sundsvall
Avser nybyggnad av flerbostadshus med parkering. 70-80 lgh.
Nya bostäder i Sundsvall
Avser nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av studentbostäder vid Campus, Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av studentbostäder, 75 lgh.
Nybyggnad av regemente i Sollefteå
Planer finns för om- eller nybyggnad av regemente.
Påbyggnad av bostäder på galleria i Örnsköldsvik
Avser påbyggnad av galleria med nya bostäder.
Nybyggnad av bostäder i Sundsvall
Avser nybyggnad av ca 25 radhuslägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Härnösand
Avser nybyggnad av flerbostadshus, 29-40 lgh.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Nybyggnad av flerbostadshus på Kusthöjden i Örnsköldsvik.
Nybyggnad av flerbostadshus på Härnön
Ett 20-tal bostadsrätter i flerbostadshus.
Nybyggnad av vårdboende, Örnsköldsvik
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende.
Nybyggnad av bostäder i Härnösand
Det planeras för ett 20-tal byggnader varav 17 är villor. Resterande blir lägenhetshus bestående av 20-30 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Sundsvall etapp 1
Nybyggnad av flerbostadshus.
Stambyte samt renovering av badrum i flerbostadshus i Örnsköldsvik
Avser stambyte samt renovering av 174 badrum.
Nytt bostadsområde/Ombyggnad av fd skola till lägenheter i Härnösand
Avser nybyggnad av bostadsområde med blandad bebyggelse. Det kan vara både hyresrätter, villor och bostadsrätter.
Förtätning av bostäder i Sundsbruk
Avser nybyggad av fyra stycken flerbostadshus i fyra våningar inom fastigheten Västland 26:39 i Sundsbruk.
Nybyggnad av flerbostadshus i Härnösand
Nybyggnad av hyresrätter.
Nybyggnad av bostäder på Härnön, Härnösand
Exklusiva bostäder. 2 flerbostadshus och 5 villor.
Nybyggnad av LSS-boende i Örnsköldsvik
Avser nybyggnad av LSS-boende, 12 platser.
Nybyggnad av villor i Ankarsvik, Alnön
Avser nybyggnad av 15 villor.
Nybyggnad av bostäder i Härnsösand
Planer finns för nybyggnad av tio bostadsrätter i enplanshus.
Nybyggnad av bostäder i Härnsösand
Planer finns för nybyggnad av 12 till 14 bostadsrätter i två plan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Området avser resterande del av Alliero och innefattar detaljplan 2, det aktuella området ligger mittemot Sporthallen/Himlabadet. Läs mer på: www.sundsvallvaxer.se/allierodp
Nybyggnad av radhus i Sundsvall
Avser nybyggnad av 15 radhus á 172 kvm (boa) + 23 kvm (bi-areal). Toalt avser projektet: Mark areal: 16 000 kvm BOA: 2595 kvm BIA: 345 kvm
Nybyggnad av flerbostadshus i Njurunda, Sundsvall
Bygglov nybyggnad av två flerbostadshus (12 lgh).
Nybyggnad av gruppbostad i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av gruppboende (lss).
Ombyggnad till lägenheter i Sollefteå
Ombyggnad till 10-15 lägenheter.
Tillbyggnad på bostäder i Örnsköldsvik
Planer finns att bygga till 2 våningar på befintliga huskroppar.
Tillbyggnad av äldreboende i Sundsvall
Tillbyggnad av befintligt äldreboende.
Ombyggnad till bostäder i Härnösand
Syftet med detaljplanen är att upprätta en ny detaljplan för att möjliggöra magasinflygeln för bostadsändamål.
Nybyggnad av bostäder i Sundsvall
Beställare=markägare. Ett 10-tal tomter kvar.
Byte av fasad på flerbostadshus i Sundsvall
Avser fasadbyte på flerbostadshus.
Inglasning och renovering av balkonger på flerbostadshus i Sundsvall
Avser renovering och inglasning av balkonger.
Fasadrenovering på flerbostadshus i Sundsvall
Avser fasadrenovering på flerbostadshus.
Uppgradering av hissar i flerbostadshus i Sundsvall
Planer finns för uppgradering av hissar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Avser nybyggnad av gårdshus med två lägenheter.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Fasadändring av flerbostadshus, konstantinopel 11.
Ny luftbehandling för Gunillagården i Junsele
Entreprenaden omfattar nytt ventilationsaggregat för hus B3, nya frånluftsfläktar för hus A1, A2, B1 samt ny tilluftfläkt för hus A1, A2, B1.
Rivning av byggnad i Sundsvall
Magnolia Bostad har förvärvat mark i Sundsvall för utveckling av cirka 350 bostäder om cirka 21 000 kvadratmeter BTA.
Ombyggnad av flerbostadshus samt nybyggnad av carport m.m i Örnsköldsvik
Ändrad användning från lokal till bostäder, nybyggnad av carport och förråd, mo 2:48.
Takarbete på flerbostadshus i Sundsvall
Takarbete på flerbostadshus.
Ommålning av fasader mm på fastigheter i Härnösand
Avser projektering och utförande av ommålning av fasader mm. Objektet är beläget i Del av Stenhammar 1:16 och Stenhammar 1:17 i Härnösands Kommun med adressen Tjädervägen.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus med nya inglasade balkonger, hus d, Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus med inglasade balkonger, hus e Blocket 22,23.
Byte av dörrar i flerbostadshus i Sundsvall
Planer finns för byte av dörrar.
OVK-besiktning i flerbostadshus i Sundsvall
Planer finns för OVK-besiktning.
Relining i flerbostadshus i Örnsköldsvik
Planer finns för relining.
Fasadrenovering på flerbostadshus i Sundsvall
Planer finns för renovering av fasad.
Spolning av stammar i flerbostadshus i Sundsvall
Planer finns för spolning av stammar.
Byte av tak på flerbostadshus i Sundsvall
Planer finns för byte av tak.
Fönsterrenovering på flerbostadshus i Sundsvall
Planer finns för fönsterrenovering.
Installation av solceller och markiser på flerbostadshus i Örnsköldsvik
Planer finns för installation av solceller och markiser.
Installation av solceller på flerbostadshus i Sundsvall
Planer finns för installation av solceller.
Installation av solceller på flerbostadshus i Örnsköldsvik
Planer finns för installation av solceller.
Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Örnsköldsvik
Planer finns för inglasning av balkonger.
Byte av dörrar i flerbostadshus i Sundsvall
Planer finns för att byta dörrar.
Målning av trapphus i flerbostadshus i Sundsvall
Planer finns för målning av trapphus.
Installation av fiber/bredband i flerbostadshus i Kramfors
Planer finns för installation av fiber/bredband.
Byte av entrédörrar på flerbostadshus i Sundsvall
Planer finns för byte av entrédörrar.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.