Alla planerade anläggningsprojekt i Uddevalla

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny råvattenledning mellan Trollhättan och Uddevalla
Projektet avser ny råvattenledning.
Kontaktledningsupprustning längs Norra Bohusbanan sträckan Uddevalla-Strömstad
Kontaktledningsupprustning till AT-system mellan Uddevalla-Strömstad, kontaktledningsupprustning på Uddevalla bangård (befintligt BT-system bibehålls), byte av stolpar och bryggor, byte av oljekablar, hjälpkraftskonvertering till 3-fas (tidigare 2-fas) från stolpe 77 km 90+352 i Uddevalla och avslutas i km 178+897. Plattform 2A och 3A höjs till mellanhög, TSD-anpassas och förses till viss del med tak. Förläggning multidukt på sträckan Rabbalshede-Strömstad.
Basunderhåll på allmänna vägar i område Norra Bohuslän
Väglängd ca 1310 km varav ca 113 km grusväg. 4 års kontraktstid med option på 1 alternativt 2 år.
Ombyggnad av väg 161 mellan Bäcken-Rotviksbro
Vägen ska mittsepareras och bli en 2+1 väg. GC-vägar i anslutning till väg 161.
Basunderhåll på allmänna vägar i område Uddevalla
Väglängd ca 982 km. 4 års kontraktstid med option på ytterligare upp till 2 år.
Mittseparering på väg 678 mellan Grohed-Bratteröd
Mittseparering och bärighetsförstärkning. Mötesfri 2+1 väg mellan Bratterödsmotet och Grohed. Förbättring av trafiksäkerheten sträckan Lerbomotet-Grohed.
Ombyggnad av Göteborgsvägen i Uddevalla
Projektet avser ombyggnad av Göteborgsvägen med bl a två nya rondeller.
Ombyggnad av gator i Uddevalla
Projektet avser ombyggnad av gator.
Nybyggnad av exploateringsområde i Ljungskile
Projektet avser nybyggnad av gata och va-ledningar för nytt bostadsområde.
Ny väganslutning i Uddevalla
Projektet avser ny väganslutning.
Ny spårförbindelse i Uddevalla
Projektet avser ny spårförbindelse.
Skredsäkring i hamn i Uddevalla, etapp 2
Projektet avser åtgärder för att minska ras- och olycksrisken.
Utbyte av gång- och cykeltunnel/bro under väg 44 i Herrestad
0,6 km nv Herrestads kyrka. Utbyte av bro, förbifart, busskörfält.
Växelbyte i Uddevalla
Byte av 14 växlar.
Anläggande av ny väg i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av väg.
Breddning av gata i Uddevalla
Projektet avser breddning av gata.
Ny förbindelse i Uddevalla
Projektet avser ny förbindelse.
Reparation av Kärratunnlarna i Uddevalla
Betongreparationer, rivning, tätning och dränering samt åtgärder på stenvalvskonstruktionen. Utförandetid v 33-36 2025.
Byggledare vägmarkering till område Fyrbodal
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden enligt följande: ─ Option ett: 2027-01-01–2027-12-31. ─ Option två: 2028-01-01–2028-12-31. ─ Option tre: 2029-01-01–2029-12-31.
Nybyggnation gångväg i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av gångväg.
Ny mottagningsstation för slambilar i Uddevalla
Projektet avser ny mottagningsstation för slambilar.
Nybyggnad av strandpromenad, park mm i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av strandpromenad, park mm.
Gatuomläggning i Uddevalla
Projektet avser gatuomläggning.
Ombyggnad av trottoarer i Uddevalla
Projektet avser ombyggnad av trottoarer.
Nytt exploateringsområde för bostäder i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av gator och VA-ledningar för nytt bostadsområde.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).