Alla planerade anläggningsprojekt i Trollhättan

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny slussled i Trollhätte kanal vid Trollhättan
Ny slusstrappa bestående av 3 slussar, höjdskillnad 33 m. Omfattande bergschakt, fångdammar både uppströms (sponter) och nedströms, ledverk och betongkajer, delar av slussleden kommer att utformas som ett betongtråg. Slussteknik och slussportar. Några byggnader, breddning av befintlig bergkanal. Öppningsbara broar (en över nya slussleden och troligtvis en över södra bergkanalen). Muddring av ny farled (Älvfåran norr om nuvarande sluss 5).
Nybyggnad av luftledning i Trollhättan
Ny ledning byggs för att öka överföringskapaciteten över det s.k. Västkustsnittet. Dessutom planeras nya vindkraftparker i området. De behöver anslutas till stamnätet. Ledningslängd 43 km. Förnyelsen görs genom att en ny 400 kV-ledning byggs mellan stationerna, i samma sträcka som idag. När den nya ledningen är tagen i drift rivs den gamla
Nytt vattenverk i Trollhättan
Projektet avser nytt vattenverk och ny råvattenledning på ca 1,5 mil mellan Vänern och Trollhättan.
Nybyggnad av ledningscentral i Trollhättan
Avser nybyggnation av ledningscentral. I entreprenaden ingår att bygga samman den nyproducerade byggnaden med den befintliga, varför vissa ombyggnadsarbeten av befintlig byggnad ingår.
Utbyte av branddörrar i järnvägstunnlar vid Åsa, Trollhättan och Tröingeberg
Utbyte av befintliga branddörrar mellan spår och servicetunnlar vid järnvägstunnlar i Åsa, Trollhättan och Tröingeberg.
Reparation av Trollhättetunneln och sidotunnlar
Bergunderhåll och reparation inklädnader. Berg och sprutbetongrensning, förstärkning med bergbult, tätning av läckage. Åtgärder i både spårtunnel, serviceutrymmen och tunnelpåslag.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).