Alla planerade anläggningsprojekt i Tanum

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av trafikserviceplats i Knäm
Projektet avser ny trafiserviceplats med bl a livmedelsförsäljning, restaurang, butik, verkstad/lager och bevakad parkering.
Ombyggnad av väg 165 mellan Hällevadsholm-Tingvall, deletapp 2
Bärighets- och förstärkningsåtgärder.
Nybyggnad av förbifart i Grebbestad, etapp 2 och 3
Projektet avser nybyggnad av förbifart.
Exploatering för nytt verksamhetsområde i Grebbestad, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av gator och VA-ledningar för nytt verksamhetsområde.
Ny infartsparkering, gator och VA-ledningar mm i Tanum
Projektet avser ny infartsparkering, gator och VA-ledningar till industriområde och långtidsparkering.
Ommålning av järnvägsbroar i Kragenäs, Överby och Vettelanda
Ommålning av bro 3500-963-1 Kragenäs, bro 3500-964-1 Överby och 3500-965-1 Vettelanda.
Gestaltning av publik utomhusmiljö vid Vitlycke museum i Tanumshede
Den huvudsakliga uppgiften exteriört är att producera en övergripande orienteringskarta som åskådliggör besöksområdet som helhet och visar alternativa leder med olika innehåll och tillgänglighetsgrad.
Omläggning av va-ledningar i Havstenssund
Projektet avser omläggning av va-ledningar.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).