Alla planerade anläggningsprojekt i Svenljunga

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad av va-ledningar i Svenljunga, etapp 1
Avser utbyggnad av överföringsledning 3,5 km mellan Fäxhult och Holsljunga.
Utbyggnad av va-ledningar i Svenljunga, etapp 2
Avser utbyggnad av lokalt VA-nät till ca 80 fastigheter i Fäxhults stugområde.
Ombyggnad av väg 156 genom Svenljunga
Åtgärd 1 innebär att en ny passage för gående och cyklister anläggs öster om korsningen Högelid och Ekliden. Vid passagen smalnas vägen av till sex meter. En ny tre meter bred gång- och cykelväg anläggs söder om väg 156 fram till passagen. Åtgärd 2 innebär en koppling mellan busshållsplatsen Högelids västra hållplats läge och den närliggande gångbanan och gångpassagen över väg 156. Kopplingen innebär en 1-1,5 meter bred gångbana längs en sträcka på ca 10 meter längs med väg 156. Åtgärd 3 innebär att befintlig gång- och cykelväg längs väg 156:s norra sida förlängs från korsningen Dalsåkersgatan fram till Torggatan. För att rymma den planerade gång- och cykelbanan och körbanan flyttas vägen ut över befintligt dike väster om väg 156 på en del av sträckan. Åtgärd 4 innebär att befintlig passage strax söder om Myrängsgatan ersätts med en ny passage. Den nya passagen flyttas lite för att rymma den breddade gång- och cykelvägen. Åtgärd 5 innebär en ny 1,5 meter bred gångväg mellan busshållsplatsen Torstorp sydvästra hållplatsläge och Simmaregatan. Kopplingen mellan busshållplatsen och gatan är ca 25 meter. Busshållsplatsen kompletteras också med en plattform som en förlängning av gångbanan
Nybyggnad av reservvattentäkt i Svenljunga
Placering oklar, man tittat på olika alternativ.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).