Alla planerade anläggningsprojekt i Stenungsund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av resecentrum och planfri korsning i Stenungsund
Planskild korsning med Bohusbanan, flytta resecentrum
Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser i Göteborg Nord-Nordost
Omfattar 71 st. busshållplatslägen inom Stenungsund-, Tjörn-, Kungälv-, Lerum-, Alingsås-, Härryda och Lilla Edets kommun.
Ny planskild korsning i Stenungsund
Projektet avser ny planskild korsning.
VA-sanering i Stenungsund, option 4
Projektet avser VA-sanering.
Uppförande av stationärt reservkraftverk i Stenungsund
Projektet avser uppförande av stationärt reservkraftverk. Drifvärnsgården ska förses med en mindre stationär typ av containermonterad eller likvärdig reservkraftanläggning som ska försörja den befintliga byggnaden.
Ny gc-väg längs väg 574 i Stora Höga
Ca 400 m lång och 2,5 m bred. Ny gc-bro i trä över Anråse å ingår. 23 gc-vägar planeras i Västra Götalands län, detta ingår i Delområde A Göteborg/Sjuhärad.
Ny spillvattenledning i Stenungsund, option 2
Projektet avser ny spillvattenledning under E6.
Relining av spill- och dagvattenledning i Stenungsund, option 5
Projektet avser relining av spill- och dagvattenledning.
Relining av spill- och dagvattenledning i Stenungsund, option 6
Projektet avser relining av spill- och dagvattenledning.
Ny GC-väg i Stenungsund
Projektet avser att göra bra passager över tvärgatorna längs Vallenvägen så det blir mer flyt i cyklingen mellan Stora Höga station och Spekerödsskolan.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.