Alla planerade anläggningsprojekt i Partille

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av väg 535 i Partille, norra delen
Den norra delen av väg 535 sträcker sig från cirkulationsplatsen vid via Tingsvägen och Björnekulla mot Partillemotet vid E20 (Furulund–Partillemotet). Utbyggnad av kollektivtrafikfält i vardera riktning mellan cirkulationsplatsen vid Furulund och Partillemotet.
Stabilitetsförbättrande åtgärder längs E20 i Finngösa
Ny tryckt ledning dim 1800 mm under E20 vid Finngösa, sänkning av befintlig GC-väg ca 1 m på en sträcka av ca 200 m, omläggning befintliga ledningar i GC-vägen, nytt erosionsskydd längs Säveåns strandkant ca 250 m.
Exploatering för nya bostäder i Partille
Avser exploateringsarbeten för 700-1000 bostäder.
Ombyggnad av GC-väg i Partille
Upptaget i kommunens investeringsbudget.
Ledningsförnyelse av VA-ledning i Partille
Projektet avser ledningsförnyelse av VA-ledningar.
Ny GC-bro i Partille
Projektet avser en ny GC-bro inklusive anslutningar.
Ny GC-bro i Partille
Projektet avser ny GC-bro över E20.
Ledningsförnyelse av VA-ledning i Partille
Projektet avser ledningsförnyelse av VA-ledningar.
Nybyggnad av GC-väg i Partille
Projektet avser nybyggnad av GC-väg.
Åtgärder av sättningsskador i mark, Partille Kommun
Upptaget i kommunens investeringsbudget.
Nybyggnad av GC-väg i Partille
Upptaget i kommunens investeringsbudget.
Utbyggnad av GC-väg i Partille
Upptaget i kommunens investeringsbudget.
Ombyggnad av GC-väg i Partille
Upptaget i kommunens investeringsbudget.
Nybyggnad av GC-väg i Partille
Projektet avser nybyggnad av GC-väg.
Slopning av plankorsningar i Partille
Kåhög nr 2 (Plk 20250) samt Kåhög nr 3 (Plk 20251).
Underhåll av bro över E20 i Partille
Justering lager, diverse betongreparationer.
Anslutning ev omläggning av ledning i Partille
Projektet avser anslutning eventuellt omläggning av ledning.
Renovering av bro i Partille
Projektet avser renovering av bro.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).