Alla planerade anläggningsprojekt i Orust

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny överföringsledning på Orust, etapp 2
Projektet avser att anlägga vatten- och spillvattenledningar mellan Ellös och Varekil. Utbyggnaden kommer att ske i etapper för att sedan så småningom kopplas samman.
Om/nybyggnad av vägar mellan Orust, Tjörn och fastlandet
Åtgärdsvalsstudie för en robust och ökad kapacitet för vägnätet mellan Orust, Tjörn och fastlandet.
Ny sjöledning på Orust
Projektet avser ny sjöledning mellan Mollösunds samhälle och Barrevik.
Ny VA-ledning på Orust
Projektet avser ny VA-ledning (sjöledning).
Nybyggnad av pellets eldad central i Svanesund
Projektet avser nybyggnad av pellets eldad central.
VA-utbyggnad på Orust, etapp 2
Projektet avser VA-utbyggnad i befintligt fritidshusområde.
VA-utbyggnad på Orust, etapp 3
Projektet avser VA-utbyggnad i befintligt fritidshusområde.
Underhåll av bro över gc-väg vid Ellös
Halvsulning. 3 km SO Ellös.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).