Alla planerade anläggningsprojekt i Mölndal

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nytt dubbelspår mellan Göteborg-Borås, järnvägsplan Almedal-Mölndal
Beroende på vilken korridor som beslutas så kan innehållet i järnvägsplan 1 se ut så här: JP1A Almedal söder Mölnlycke (utan station), ingen station, lång tunnel, komplex anläggning med flera planskildheter, befintliga verksamheter, påverkan på befintlig trafikmiljö. Eller JP1B Mölndalsåns dalgång (inklusive station i Mölndal), station i Mölndal, vid nuvarande stationsläge, besvärliga grundförhållanden, påverkan på befintlig trafikmiljö, komplex anläggning, främst i Mölndal. Tunnel österut.
Nybyggnad av bro i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av bro.
Byggnation av Å-ränna mm i Mölndal
Projektet avser byggnation av Å-ränna genom centrumkärnan. Idag ligger ån delvis i kulvert genom området, utöver detta behöver 2 broar att byggas och anläggningar för återstarta vattenkraftverket i området.
Ny pellets/ved pulverpannaanläggning vid Riskullaverket i Mölndal
Avser nybyggnad av pellets/ved pulverpannaanläggning vid Mölndal Energis huvudproduktionsanläggning Riskullaverket i samarbete med Göteborg Energi för att i första hand att förse Göteborg Energi med produktionskapacitet.
Nybyggnad av gata i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av gata.
Ombyggnad av järnväg mellan Mölndal Södra-Eldsberga
Delprojekt LTS (längre, tyngre och snabbare tåg).
Nybyggnad av väg m m i Heljered, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av väg mm.
Nybyggnad av pumpstation i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av pumpstation.
Ombyggnad av gator i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av gator.
Exploatering för nya bostäder i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av gator och VA-ledningar för nya bostäder.
Exploatering av område i Lindome
Projektet avser exploatering av område.
Nybyggnad av vattenledningar i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av vattenledningar.
Exploatering av ny stadsdel i Mölndal, etapp 1 B
Projektet avser bl a nya ytskikt, kantsten, belysningsstolpar, träd, buskar, parkyta.
Ny gc-väg längs väg 503 i Hällesås
Ca 3,3 km lång sträcka.
Ny gång- och cykelväg längs väg 513/väg 970 mellan Lindome-Anneberg
Ca 4 km lång sträcka mellan Lindome-Anneberg, väg 513 för norra delen i Mölndals kommun och väg 970 för södra delen i Kungsbacka kommun.
Ny huvudvattenledning i Mölndal
Projektet avser ny huvudvattenledning.
Ombyggnad av vattenleder och anläggningar i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av vattenleder och anläggningar.
Omläggning av VA-ledningar i Mölndal
Projektet avser omläggning av VA-ledningar.
Exploatering för nya bostäder i Heljered, planetapp 3
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar.
Exploatering för nytt bostadsområde i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar till nytt bostadsområde.
Ny huvudvattenledning i Mölndal
Projektet avser ny huvudvattenledning.
Exploatering av område i Lindome
Projektet avser nybyggnad av gator och VA-ledningar.
Omläggning VA Ekenleden i Kållered, Mölndal
Avser omläggning av spillvattenledning samt återställning av refug. Objektet är beläget på Ekenledens södra del, i Kållered, strax väster om ”gamla” Ikea.
Kapacitetsökning av Kålleredsbäcken i Mölndal
Projektet avser kapacitetsökning.
Underhåll av bro över Lindomeån vid Hällesåker
Utbyte av tätskikt, kantbalkar och räcken.
Underhåll av bro över allmän väg vid Gastorp i Mölndal
Fräsning, diverse betongreparationer och impregnering.
Installation av pumpar vid pumpstation i Göteborg
Avser fyra likadana pumpar till ny dricksvattenpumpstation kallad Teknikhus 140. Pumparna ska arbeta parallellt. Anläggning kommer att arbeta mot både ett öppet system och ett stumt nät. Tre pumpar kommer som mest arbeta tillsammans. Den fjärde utgör reserv.
Brännare byte vid kraftvärmeverk i Mölndal
Avser nya start- och stödbrännare till CFB-pannan, P1.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).