Alla planerade anläggningsprojekt i Mark

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vattenverk i Marks kommun
Avser nybyggnad av vattenverk i Skene, Marks kommun. Projektet omfattar 3 huvuddelar: 1. Byggnation av nytt VV i Skene. 2. Anslutning till befintligt dricksvattenledningsnät. 3. Ny Personalbyggnad i anslutning till VV.
Ombyggnad av plankorsningar/vägskyddsanläggningar längs Viskadalsbanan
Ombyggnad/utbyte av 8 st vägskyddsanläggningar inom västra regionen.
Ombyggnad av väg 1519 mellan Sundholmen-Öxnevalla-Svansjö
Ny bro över Viskan vid Sundholmen samt BK4-förstärkning. Bärighetsåtgärder.
Nytt exploateringsområde för bostäder på Hede-Vallås
Avser nybyggnad av exploateringsområde för bostäder.
Ny gång- och cykelväg längs väg 1526 i Torestorp
Ca 810 m lång sträcka, ca 2,5 m bred. Asfaltsbelagd.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).