Alla planerade anläggningsprojekt i Kungälv

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av parkeringshus med lägenheter & butiker i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av lägenheter, 1200 kvm handelslokaler, p-däck i 3 plan.
Nybyggnad av VA-ledningar i Kungälv, etapp 1-4
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar.
Basunderhåll på allmänna vägar i område Kungälv
Ca 853 mil väg, kontraktstid 4 år med option på 1 eller 2 år.
Nybyggnad av väg 168 mellan Ekelöv och Kareby
Förbättrad kapacitet, framkomlighet och trafiksäkerhet. Gc-väg.
Ny överföringsledning i Kungälv
Projektet avser ny överföringsledning.
Ombyggnad av väg 168 genom Tjuvkil
Breddning av körbanan, ny gc-väg, trafiksäkerhetshöjande åtgärder i korsningar, gångpassager, upprustning av busshållplatser. Ca 3,4 km lång sträcka.
Nybyggnad av VA-ledningar i Kungälv, etapp 5
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar i befintlig bebyggelse.
Nya VA-ledningar i Kungälv, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar.
Nybyggnad av VA-ledningar i Kungälv, etapp 1-6
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar.
Nya VA-ledningar i Kungälv, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar.
Nya VA-ledningar i Kungälv, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar.
Utbyggnad av VA-ledningar i Kungälv
Projektet avser utbyggnad av VA-ledningar.
Ombyggnad av VA-ledningar i Kungälv, etapp 3
Projektet avser ombyggnad av VA-ledningar.
Nybyggnad av vattenledning i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av vattenledningar.
Rivning och ombyggnad av kaj i Kungälv
Projektet avser utrivning och återuppbyggnad av Södra stenkajen på Marstrand.
Nybyggnad av vattenreservoar i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av vattenreservoar.
Nybyggnad av vattenreservoar i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av vattenreservoar.
Ny kaj och bryggkonstruktioner vid Norde älv, Kungälv
Projektet avser nybyggnad av kaj mm.
Nybyggnad av gc-väg längs väg 168 i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av gång- och cykelväg ca 3,4 km.
Nybyggnad av VA-ledningar i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar.
Nybyggnad GC-bro i Kungälv
Projeket avser nybyggnad av GC-bro.
Nybyggnad av VA-ledningar i Kungälv, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar i befintlig bebyggelse.
Nybyggnad av VA-ledningar i Kungälv, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar i befintlig bebyggelse.
Nybygnad av VA-ledningar i Kungälv
Projektet avser utbyggnad av VA-ledningar.
Nybyggnad dagvattenledning i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av dagvattenledning.
Nybyggnad av VA-ledningar i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av VA-ledning.
Nybyggnad av överföringsledningar i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av överföringsledningar. Överföringsledning Kungälvs Sjukhus – Truckgatan är en del i VA förnyelsen. Pumpstationen längs sträckan är i dåligt skick och behöver renoveras. Pumpstationen på Bultgatan skall vändas och pumpa åt andra hållet längs Bultgatan istället för mot E6 som den gör idag. Ledningarna skall bytas ut i sin helhet med de befintliga ledningarna i drift under hela entreprenaden.…
Utbyggnad av infrastruktur för Multiarena Yttern i Kungälv
Projektet avser ny infrastruktur och berör VA, gator, el/opto, fjärrvärme samt utformning av torgytor, dagvattendammar och annan gestaltning för multihall innehållande idrottshallar, ishallar samt simhall.
Nybyggnad av VA-ledningar i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar. Kan bli indelat i flera delar.
Utbyggnad av VA-ledningar i Kungälv
Projektet avser utbyggnad av VA-ledningar.
Nybyggnad av VA-ledningar Kungälv
Projektet avser VA för ett området bestående av villabebyggelse. I området finns befintliga VA-anläggningar som ska inventeras och de nya kommunala anläggningarna ska anpassas efter dessa.
Nybyggnad av vattenledningar till högreservoar Lycke-Ryr i Kungälv
Avser vattenledningar mellan befintlig vattenledning och blivande högreservoar i Lycke-Ryr. Ledningssträckan är ca 700 m och reservoarvolymen ska vara ca 2350 m3.
Nya vattenledningar i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av vattenledningar under Göta Älv. Planerad ledning ska leverera vatten till Ale kommun.
Ny tryckstegringsstation och en ventilkammare i Kungälv
Projektet avser ny tryckstegringsstation och en ventilkammare.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).