Alla planerade anläggningsprojekt i Härryda

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nytt dubbelspår mellan Göteborg-Borås, järnvägsplan Härryda
Beroende på vilken korridor som blir vald så kan innehållet skilja sig mellan två sträckningar: Söder Mölnlycke Landvetter flygplats (inklusive station Landvetter), station vid Landvetter flygplats, komplex anläggning med tunnlar/broar, station i tunnel eller tråg/skärning, stora naturvärden eller Mölndal Landvetter flygplats (inklusive station Landvetter), station vid Landvetter flygplats, komplex anläggning med tunnlar/broar, station i tunnel eller tråg/skärning, stora naturvärden.
Nytt dubbelspår mellan Göteborg-Borås, järnvägsplan 4
Landvetter flygplats, tunnlar/broar, stora naturvärden.
Nybyggnad av logistikfastighet vid Göteborg Landvetter Airport
Planer finns för nybyggnad av ca 350000 kvm lager- och logistikanläggningar.
Nybyggnad av logistiklokal och lager i Landvetter
Projektet avser nybyggnad av logistiklokal och lager.
Basunderhåll på allmänna vägar i område Landvetter
Väglängd ca 722 km varav grusväg 17,5 km. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Tillbyggnad av parkeringshus i Härryda
Avser tillbyggnad av parkeringshus med 4 våningsplan och en yta på ca 20 000 kvm.
Ombyggnad av flygplatsmotet i Härryda kommun
Ombyggnad av flygplatsmotet kopplat till exploatering Härryda Kommun, Airport City.
Nybyggnad av parkeringshus i Härryda
Projektet avser nybyggnad av parkeringshus.
Ny infrastruktur till bostadsområde i Härryda
Projektet avser ny infrastruktur för cirka 40 lägenheter i flerbostadshus i ett bostadskvarter och ett parkeringsgarage. ID: 1573020
Ombyggnad av gator och nya VA-ledningar i Härryda
Projektet avser breddning och höjning av gator och nya VA-ledningar (LTA system).
Upprustning av väg i Härryda
Projektet avser upprustning av väg.
Upprustning av gata i Härryda
Projektet avser upprustning av gata.
Nybyggnad, upprustning och anpassning av gata samt VAi Mölnlycke
Projektet avser nybyggnation, upprustning och anpassning av gata samt VA för befintligt bostadsområde.
Ombyggnad av gata och va-ledning i Landvetter, etapp 2
Projektet avser ombyggnad av gator och ledningar för ca 80 nya och befintliga bostäder.
Nybyggnad av exploateringsområde i Mölnlycke
Avser 2:a etappen av exploatering i Enebacken. Etapp 1: 1051324.
Nybyggnad av planskild passage järnväg i Härryda
Projektet avser nybyggnad av planskild passage järnväg.
Nya ytskikt på gata, dagvattenledning mm i Härryda, etapp 2
Projektet avser nya ytskikt på gata, förnya dagvattenledning och nybyggnad av bussvändslinga.
Parkanläggning i Härryda
Parkanläggning runt hela tjärnen.
Ombyggnad av cirkulationsplats och kapacitetsförstärkning av gator i Härryda, etapp 2
Projektet avser ombyggnad av cirkulationsplats och kapacitetsförstärkning av gator.
Markåtgärder Hindås i Härryda
Projektet avser markåtgärder.
Renovering av bro i Härryda
Projektet avser renovering av bro.
Nybyggnad av gator och VA-ledningar i Mölnlycke, etapp 2 del 6
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar till nytt bostadsområde.
Nybyggnad av gator och VA-ledningar i Mölnlycke, etapp 2 del 5
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar till nytt bostadsområde.
Förlängning av gata i Härryda
Projektet avser förlängning av gata.
Exploatering för nya bostäder i Härryda
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar.
Nybyggnad av maskinhall i Härryda
Projektet avser nybyggnad av maskinhall och carport.
Ombyggnad av cirkulationsplats och kapacitetsförstärkning av gator i Härryda, etapp 1
Projektet avser ombyggnad av cirkulationsplats och kapacitetsförstärkning av gator.
Renovering av bro i Härryda
Projektet avser renovering av bro.
Rivning och nybyggnad av GC-bro i Härryda
Projektet avser rivning och nybyggnad av GC-bro.
Exploatering för nya bostäder i Hindås
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar för nytt bostadsområde.
Sanering av VA-ledning i Härryda
Projektet avser sanering av VA-ledning.
Nybyggnad av VA-ledning i Hindås
Projektet avser nybyggnad av VA-ledning.
Kapacitetsökning av kulvertar i Landvetter
Projektet avser kapacitetsökning av kulvertar i Agnebäcken.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).