Alla planerade anläggningsprojekt i Alingsås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Kontaktledningsbyte sträckan Olskroken-Alingsås
Utbyte av kontaktledningsanläggning, hjälpkraftanläggning samt konvertering till AT-system. Gäller både upp- och nedspår mellan Alingsås-Olskroken.
Ombyggnad och nybyggnation av avloppsreningsverk i Alingsås, etapp 6
Avser ombyggnad och renovering av Nolhaga avloppsreningsverk. Projektet väntas pågå i ca 10 år.
Ombyggnad och nybyggnation av avloppsreningsverk i Alingsås, etapp 5
Avser ombyggnad och renovering av Nolhaga avloppsreningsverk. Projektet väntas pågå i ca 10 år.
Ombyggnad och nybyggnation av avloppsreningsverk i Alingsås, etapp 2
Avser ombyggnad och renovering av Nolhaga avloppsreningsverk. Projektet väntas pågå i ca 10 år.
Ombyggnad och nybyggnation av avloppsreningsverk i Alingsås, etapp 3
Avser ombyggnad och renovering av Nolhaga avloppsreningsverk. Projektet väntas pågå i ca 10 år.
Ombyggnad och nybyggnation av avloppsreningsverk i Alingsås, etapp 4
Avser ombyggnad och renovering av Nolhaga avloppsreningsverk. Projektet väntas pågå i ca 10 år.
Exploateringsarbeten för nybyggnad av bostäder i Alingsås
Avser anläggande av vägar och va-ledningar. På området Stadskogen 1 planeras det för nybyggnad av ca 100 bostäder i form av radhus, kedjehus, parhus och flerfamiljshus samt skola och centrumverksamhet.
Ny vägport under Västra Stambanan i Alingsås
2 körfält samt 1 gång- och cykelväg Borgen-Sävelund. Finansieras av Alingsås kommun. Gc-väg längs Borgens gata ingår samt en vägport.
Ny gång- och cykelväg längs E20 mellan Tollered-Ingared
GC-väg byggs från Spinnerivägen i Tollered till Kärrbogärdevägen i Kärrbogärde. 2,5-3 m bred, separeras med ett räcke längs E20, asfaltering.
Utbyggnad av småbåtshamn i Alingsås
Planer för utbyggnad av småbåtshamn.
Ny gång- och cykelväg längs väg 180 i Alingsås
Ny gc-väg längs väg 180 mellan Vikarydsvägen-Simmenäsvägen.
Breddning av bro, anläggande av GC-bana samt ombyggnad av busshållplatser på Borgens gata i Alingsås
Avser breddning av bro, anläggande av GC-bana ca1,5 km. Samt ombyggnad av busshållplatser på Borgens gata. Handlas med projekt 2356315. Uppskattad start och kostnad.
Byte av växlar längs Västra Stambanan mellan Alingsås-Göteborg/Partille
Omfattar totalt 12 växlar i Partille, Jonsered och Bryngenäs.
Ombyggnad av E20 genom Alingsås
Kommer att delas i 4 delar; Sveaplan, E20 mellan Sveaplan och Götaplan, Götaplan och korsningen väg 180/Kungsgatan.
Anläggande av erosionsskydd längs Säveån/Borgens gata i Alingsås
Erosionsskydd skall anläggas i Säveån längst Borgens Gata. Delprojekt för Borgens gata.
Ombyggnad av torg i Alingsås
Projektet avser ombyggnad av torg.
Anläggande av erosionsskydd längs Säveån/Nolhaga alé i Alingsås
Planer finns för att anläggande av erosionsskydd längs med Nolhaga Alé.
Ev sanering av industrimark i Alingsås
Avser markundersökning för att undersöka förekomsten av föroreningar på fastigheten Förmannen 2. På fastigheten har det tidigare förekommit användning av trikloretyl samt kokillgjutning av kopparsläggor och bearbetning av dessa.
Ombyggnad av tunnlar sträckan Alingsås-Partille
Tunnelrenovering betong och berg i 4 tunnlar.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).