Alla planerade anläggningsprojekt i Västerås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av reningsverk i Västerås
Planer finns att bygga ett nytt avloppsreningsverk i Västerås. Placering oklar.
Nytt resecentrum i Västerås Etapp 1
Västerås växer och nu genomför Västerås stad en av de djärvaste satsningarna någonsin inom stadsutveckling.
Spår, räls och växelbyte mellan Ålsäng-Jädersbruk, Tillberga-Jädersbruk & Eskilstuna-Kolbäck
Slopning av plankorsning vid Ytterbergsvägen. Bandel 348, 349, 350, 351, 450. Byte av växlar i Västerås Västra, Köping, Ålsäng och Strömsholm. Mötesspåret i Strömsholm ska förlängas ca 15 meter. Ca 100 km järnväg totalt. Trimningsåtgärder längs väg 230 mellan Alberga-Skogstorp ingår.
Nybyggnad av polisstation och häkte i Västerås
Avser nybyggnation av lokaler till kriminalvården.
Nybyggnad av lager/logistikbyggnad i Västerås
Nybyggnad av logistik/lager ca 14-25 000 kvm.
Nybyggnad av verkstad och godsterminal i Tillberga, Västerås
Området är 91,5 ha. Möjliggöra för: en underhållsverkstad, en intermodal slussterminal där gods sömlöst kan flyttas mellan lastbil och tåg, samt en slutmonteringshall med järnvägsanslutning för grönt gods. Även en solcellspark på området för att tillhandahålla grön infrastruktur till verksamheten.
Anläggande av gator och VA-ledningar i Västerås
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av bostäder, skola och lokaler för verksamheter.
Nybyggnad av parkerings garage under mark i Västerås, etapp 2
Avser nybyggnad av parkeringshus/garage under mark.
Nybyggnad av driftcentral i Västerås
Mälarenergi Elnät AB avser att handla upp en entreprenör för att i utökad samverkan upprätta en ny driftcentral. Syftet med projektet är att skapa en säker, ändamålsenlig och attraktiv arbetsplats för avdelningen nätdrift.
Nybyggnad av kulvert vid Västmanlands sjukhus i Västerås
Omfattar färdigställande av den nya kulverten mellan försörjningsbyggnaden och den nya vårdbyggnaden. Nya gator och dagvattenledning mm.
Förlängning av väg i Västerås
Avser förlängning av Västerleden.
Påbyggnad av parkeringsdäck i Västerås
Avser påbyggnad av parkeringsdäck.
Utveckling av hamn i Västerås
Möjlighet för nya verksamheter i hamnområdet och säkerställa vattnets användbarhet för hamnen.
Nybyggnad av parkeringshus i Västerås
Planer för 6 stycken parkeringshus inom 15 år. Placering och tidsplan ej fastställd.
Nybyggnad av parkeringshus i Västerås
Planer för 6 stycken parkeringshus inom 15 år. Placering och tidsplan ej fastställd.
Nybyggnad av parkeringshus i Västerås
Planer för 6 stycken parkeringshus inom 15 år. Placering och tidsplan ej fastställd.
Nybyggnad av parkeringshus i Västerås
Planer för 6 stycken parkeringshus inom 15 år. Placering och tidsplan ej fastställd.
Nybyggnad av väg/gata i Västerås
Avser nybyggnad av väg mellan Gäddeholm och Södra Kärrbolandet.
Trafiksäkerhets- och kapacitetshöjande åtgärder längs väg 66 i Västerås
Mötessepareras mellan cirkulationsplats Erikslundsgatan och cirkulationsplats Norrleden, mindre åtgärder i cirkulationsplatser.
Hyrsegästanpassning av lager/logistikbyggnad i Västerås
Hyrsegästanpassning av ca 38 000 kvm.
Ev ombyggnad av avskiljningsanläggning i Västerås
Avskilja koldioxid från rökgaserna vid Kraftvärmeverket
Vattenskyddsåtgärder längs väg 56 vid Hökåsen
Ca 5,4 km lång vägsträcka i närheten av Hökåsen och Gensala resp. en ca 7,3 km lång vägsträcka i närheten av Hallsta och Lånsta.
Ombyggnad av gata och korsning i Västerås
Planer finns för att bygga om Röda torget till cirkulationsplats.
Tillfälligt resecentrum i Västerås
Ett tillfälligt resecentrum ska byggas innan man bygger det nya (1223312).
Nybyggnad av ambulansstation i Västerås
Del av Västerås 4:85 och del av Hacksätra 2:3, Erikslund.
Nybyggnad av hårdgjord markyta i Västerås
Fastighet uppgår till ca 140 000 kvm
Utbyggnad samt sluttäckning av deponier vid Gryta avfallsanläggning i Västerås
Uppdraget avser att som Generalkonsult genomföra erforderliga undersökningar och utredningar för framtagande av: en områdesanpassad genomförandeplan för sluttäckning av de södra delarna av den gamla deponin vid Gryta avfallsanläggning, utbyggnadsplan för Deponi 2009 inom huvudetapp 1 samt en långsiktig strategisk plan för utbyggnad av Deponi 2009 inom huvudetapp 2.
Nybyggnad av väg i Hacksta
Stadsdel Hacksta, förlängning av Söderleden samt en tillfällig väg.
Etablering av nyckelfärdig biokolproduktionsanläggning vid Gryta avfallsanläggning i Västerås
Request for information (RFI) regarding the establishment of a biochar production plant at Gryta waste treatment plant in Västerås, Sweden.
Nybyggnad av gc-bana längs väg 537 mellan Ekbacken/Enhagen till Tidö-Lindö
Gång- och cykelväg längst med väg 537 mellan Ekbcken/Enhagen från korsningen väg 538 till och med Gångholmen där allmän väg slutar. Ca 4,5 km lång sträcka.
Tillbyggnad av däck/bilverkstad i Västerås
Tillbyggnad av däck/bilverkstad och kallförråd.
Förstärkning av Vallbybron i Västerås
Problem med sprickor i tvärbalken i bro som ska avlastas. Problem med kloridkontaminerad betong runt spännkablar som ska ersättas.
Ombyggnad av gata i Kopperlunden, Västerås, etapp 3
Denna del kommer efter etapp 1 och avser delsträckan: Stora Gatan - Knutsgatan.
Exploatering av bostadsområde i Västerås
Avser exploateringsområde för Eriksbo Trädgårdsstad. Barkaröby 15:196, 6:70 och Barkaröby 6:72
Ombyggnad av väg i Västerås
Ombyggnad av Pilgatan mellan Björnövägen – Retortgatan.
Förbättrad tillgänglighet vid Finnslätten i Västerås
Busskorridorer, förbättrade gång- och cykelvägar.
Ombyggnad av bro i Västerås
Planer finns på ombyggnad av Strandbron.
New 130kV Power Connection to Generator4 at CHP (Combined Heat and Power) Plant Kraftvärmeverket KVV, in Västerås, Sweden
This tender refers to New 130kV Power Connection to Generator4 at CHP (Combined Heat and Power) Plant (Kraftvärmeverket KVV), in Västerås, Sweden. This request is about changing connection point to the electric grid from 220 kV to 130 kV. The project scope will include all equipment and systems that are needed to enable connection of the actual generator (G4) and generator step up transformer (T4) to the YT88 switchgear bay.
Installation av laddstolpar till elbilar i Västerås
Avser installation av laddstolpar till elbilar.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).