Alla planerade anläggningsprojekt i Västerås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny förstärkningslina samt byte av signalställverk mellan Västerås Norra-Bålsta
Utbyte av 7 st signalställverk modell 85 samt införa elektronisk linjeblockering.
Anläggande av gator och VA-ledningar i Västerås
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av bostäder, skola och lokaler för verksamheter.
Nybyggnad av driftcentral i Västerås
Mälarenergi Elnät AB avser att handla upp en entreprenör för att i utökad samverkan upprätta en ny driftcentral. Syftet med projektet är att skapa en säker, ändamålsenlig och attraktiv arbetsplats för avdelningen nätdrift.
Anläggande av gator & VA-ledningar i Västerås
Avser nybyggnad av industriområde.
Ny transformatorstation i Munga
Ny transformatorstation 400 kv
Ny gångbro samt spår- och växelbyte vid Tillberga
Kapacitetsåtgärder. Spår- och växelbyten samt förstärkning av stängsel. Bandel 348.
Exploatering för ny bebyggelse i Västerås, etapp 3
Fredriksdal är den tredje etappen i utbyggnaden av stadsdelen Gäddeholm, området ligger 9 km sydost om Västerås centrum.
Ev ombyggnad av avskiljningsanläggning i Västerås
Avskilja koldioxid från rökgaserna vid Kraftvärmeverket
Nybyggnad av gc-bana längs väg 537 mellan Ekbacken/Enhagen till Tidö-Lindö
Gång- och cykelväg längst med väg 537 mellan Ekbcken/Enhagen från korsningen väg 538 till och med Gångholmen där allmän väg slutar. Ca 4,5 km lång sträcka.
Ombyggnad av rangerbangård i Västerås
Järnväg, torn och vall.
Nybyggnad av väg i Hacksta
Stadsdel Hacksta, förlängning av Söderleden samt en tillfällig väg.
Nytt exploateringsområde för bostäder i Irsta
Exploateringsområde för ca 300-400 lgh.
Ombyggnad av gata och korsning i Västerås
Planer finns för att bygga om Röda torget till cirkulationsplats.
Ombyggnad av järnväg vid Västerås C
Ombyggnad av järnvägen i anslutning till resecentrum, ny uppställning för persontåg.
Renovering av friidrottsarena i Västerås
Avser renovering av Arosvallen. Omfattar upprustning av löparbanor, belysning och läktare m.m.
Sluttäckning av deponi i Västerås, etapp 1 Nya deponin
Avser sluttäckning av deponi. Omfattar ca 2 ha mark.
Sluttäckning av deponi i Västerås, etapp 4
Avser sluttäckning av deponi. Omfattar va 4 ha mark.
Ombyggnad av väg i Västerås
Ombyggnad av Pilgatan mellan Björnövägen – Retortgatan.
Ombyggnad av järnvägsbro vid Hustaleden i Västerås
Km 117+544. Tätning tråg, fogbyte.
Ombyggnad av bro i Västerås
Planer finns på ombyggnad av Strandbron.
Muddring samt uppfyllnad av holme i Västerås
Muddring för del av hamnbassäng samt uppfyllnad av Vågholme 2, ca 1500 m2.
Kollektivtrafikåtgärder i Västerås kommun, etapp 2
Avser hållplatserna Tortuna, Tortuna kyrka, Stolpbo, Brandstationen, Orresta, Tillberga centrum, Alvesta, Billsta, Rönnby vägskäl, Lista. Åkesta, Södra Nackby, Norra Läjde och Skultuna kyrka.
Kollektivtrafikåtgärder i Västerås kommun, etapp 1
Avser hållplatserna vid Sveaborgsvägen, Irsta Ymergatan, Klinta, Hässlögatan, Lundamotet, Nordanbymotet, Gideonsbergsmotet, Bergslagsvägen, Hagbyholm läge A och cirkulationsplats Gäddeholmsvägen läge B.
Installation av laddstolpar till elbilar i Västerås
Avser installation av laddstolpar till elbilar.
Laddstolpar till elbilar i Västerås
Avser laddstolpar till elbilar.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.