Alla planerade anläggningsprojekt i Västmanlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 116 st.

Ombyggnad av motorväg mellan Köping-Västjädra
Projektet avser ombyggnad till mötesfri väg med 4 körfält eller motorväg, ca 24 km lång sträcka.
Spårbyte samt byte av växlar sträckan Sala-Avesta Krylbo
Uträtning av kurvor, trimmning av signalsystemet, byte av spår.
Ny förstärkningslina samt byte av signalställverk mellan Västerås Norra-Bålsta
Utbyte av 7 st signalställverk modell 85 samt införa elektronisk linjeblockering.
Nytt förbigångsspår mellan Ramnäs-Brattheden
3 km långt förbigångsspår mellan Ramnäs-Brattheden och en mellanplattform i Brattheden.
Ombyggnad till mötesfri väg mellan Kungsör-Kolsva
Ca 10 km, bredd 13 m. Mötesfri landsväg 1+2.
Utbyte av signalställverk sträckan Munktorp-Köping-Valskog
Utbyte av 3 signalställverk av modell 85 till ett utbrett signalställverk modell 95.
Basunderhåll väg i område Arboga
Möjlig option 2 år.
Anläggande av gator och VA-ledningar i Västerås
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av bostäder, skola och lokaler för verksamheter.
Ombyggnad till mötesfri landsväg mellan Sala-Heby
12,5 km, vägbredd 13 m. Byggs om till 2+1 väg. Mittseparering, bulleråtgärder. Även en ny gc-bana ingår, 13,5 km lång.
Anläggande av gator & VA-ledningar i Västerås
Avser nybyggnad av industriområde.
Ombyggnad av planskild korsning vid Kumla kyrkby
En planskild korsning med järnväg.
Ny sjöledning i Mälaren i Köping
Ca 11 km. Försörja ca 200 hushåll.
Ev ombyggnad av avskiljningsanläggning i Västerås
Avskilja koldioxid från rökgaserna vid Kraftvärmeverket
Nybyggnad av flerbostadshus mm i Arboga
Centralt belägen mark som kan utvecklas i närhet till staden och stationen.
Nybyggnad av gc-bana längs väg 537 mellan Ekbacken/Enhagen till Tidö-Lindö
Gång- och cykelväg längst med väg 537 mellan Ekbcken/Enhagen från korsningen väg 538 till och med Gångholmen där allmän väg slutar. Ca 4,5 km lång sträcka.
Ombyggnad av rangerbangård i Västerås
Järnväg, torn och vall.
Ny gångbro samt spår- och växelbyte vid Tillberga
Kapacitetsåtgärder. Spår- och växelbyten samt förstärkning av stängsel.
Växelbyte i Karbenning
Växel 1, 2, 4a, 5, 6.
Anläggande av gator och VA-ledningar i Hallstahammars kommun
Avser anläggande av gator och VA-ledningar.
Nybyggnad av pumptrack, Hallstahammar
Planer finns på nybyggnad av pumptrack.
Nybyggnad av väg i Hacksta
Stadsdel Hacksta, förlängning av Söderleden samt en tillfällig väg.
Nytt exploateringsområde för bostäder i Irsta
Exploateringsområde för ca 300-400 lgh.
Exploateringsområde i Ullvi, Köping
För bostäder, handel m.m. :1495515
Ombyggnad av gata och korsning i Västerås
Planer finns för att bygga om Röda torget till cirkulationsplats.
Nybyggnad av GC-väg i Hallstahammar
Sanering behöver göras på delar av området, utredningar pågår, se projektnummer:1483725.
Ny gång- och cykelväg längs väg 723 mellan Ransta-Kumla kyrkby
Den nya gång- och cykelvägen kommer att sträcka sig från korsningen vid Kärrbäcksbovägen i Ransta till hållplats Parkvägen i Kumla kyrkby. Ca 3,5 km lång sträcka. Ombyggnad av busshållplatser.
Ombyggnad av gata i Kopperlunden, Västerås, etapp 3
Denna del kommer efter etapp 1 och avser delsträckan: Stora Gatan - Knutsgatan.
Ombyggnad av järnväg vid Västerås C
Ombyggnad av järnvägen i anslutning till resecentrum, ny uppställning för persontåg.
Sluttäckning av deponi i Västerås, etapp 2
Avser sluttäckning av deponi. Omfattar ca 2 ha mark.
Sluttäckning av deponi i Västerås, etapp 1
Avser sluttäckning av deponi. Omfattar va 4 ha mark.
Ombyggnad av väg i Västerås
Ombyggnad av Pilgatan mellan Björnövägen – Retortgatan.
Ombyggnad av järnvägsbro vid Hustaleden i Västerås
Km 117+544. Tätning tråg, fogbyte.
Ombyggnad av bro i Västerås
Planer finns på ombyggnad av Strandbron.
Exploateringsarbete för bostäder i Västerås, etapp 5
Totalt 6 etapper som planeras att vara färdigställda inom 8 år.
Exploateringsarbete för bostäder i Västerås, etapp 6
Totalt 6 etapper som planeras att vara färdigställda inom 8 år.
Växelbyte mm i Fagersta
Växelbyte samt plattform och planskildhet.
Ombyggnad av busshållplatser och sidoområdesåtgärder i Västmanlands län
Åtgärderna innebär bland annat att tillgänglighetsanpassa hållplatser, gånganslutningar samt pendlar- och cykelparkeringar. Busshållplatser i Sala och Norbergs kommuner.
Nybyggnad av småhus och enbostadshus i Köping
I området finns ett fornlämningsområde med ett gravfält.
Exploateringsområde för verksamhetsområde i Skogsborg
Verksamhetsmark i Marieberg, invid E18 i Köping.
Nybyggnad av gc-väg i Fagersta
Avser nybyggnad av GC-väg.
Tillbyggnad av gc-väg vid Svartån i Västerås
Avser anordnande av faunapassage och trädäck samt breddning av gång- och cykelbana.
Utbyggnad av gator i Västerås
Avser utbyggnad av gator.
Rivning av bro i Köping
Avser rivning av bro.
Sanering av mark i Hallstahammars kommun
Avser sanering inför anläggande av bussgata vid Knektbacken.
Exploatering inför bostäder i Köping
Tomterna säljs till privatpersoner i villatomtkön.
Muddring samt uppfyllnad av holme i Västerås
Muddring för del av hamnbassäng samt uppfyllnad av Vågholme 2, ca 1500 m2.
Ombyggnad av korsning vid väg 250 i centrala Kolsva
Ombyggnad korsning, tillgänglighetsanpassning av övergångsställen, komplettering cykelpassager.
Rivning av gångbro vid Tillberga
Rivning av befintlig gångbro (Anl/Knr: 3501-5447-1) över järnvägen i Tillberga, bandel 348 km 100+448.
Kollektivtrafikåtgärder i Västerås kommun, etapp 2
Avser hållplatserna Tortuna, Tortuna kyrka, Stolpbo, Brandstationen, Orresta, Tillberga centrum, Alvesta, Billsta, Rönnby vägskäl, Lista. Åkesta, Södra Nackby, Norra Läjde och Skultuna kyrka.
Kollektivtrafikåtgärder i Västerås kommun, etapp 1
Avser hållplatserna vid Sveaborgsvägen, Irsta Ymergatan, Klinta, Hässlögatan, Lundamotet, Nordanbymotet, Gideonsbergsmotet och Bergslagsvägen.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.