Alla planerade anläggningsprojekt i Västmanlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 127 st.

Nytt resecentrum i Västerås Etapp 1
Västerås växer och nu genomför Västerås stad en av de djärvaste satsningarna någonsin inom stadsutveckling. I projekt Mälarporten skapar Västerås stad en stad i staden, en brygga mellan pulsen i city och Mälarens vatten, där innovation präglar varenda kubikmeter. Resecentrum blir ett helt nytt landmärke mitt i en öppen och kreativ stadsmiljö, full av liv och möten mellan boende, besökare, resenärer och de som jobbar här.
Spårbyte samt byte av växlar sträckan Sala-Avesta Krylbo
Uträtning av kurvor, trimmning av signalsystemet, byte av spår.
Ny förstärkningslina samt byte av signalställverk mellan Västerås Norra-Bålsta
Utbyte av 7 st signalställverk modell 85 samt införa elektronisk linjeblockering.
Spår, räls och växelbyte mellan Ålsäng-Jädersbruk, Tillberga-Jädersbruk & Eskilstuna-Kolbäck
Slopning av plankorsning vid Ytterbergsvägen. Bandel 348, 349, 350, 351, 450. Byte av växlar i Västerås Västra, Köping, Ålsäng och Strömsholm. Mötesspåret i Strömsholm ska förlängas ca 15 meter. Ca 100 km järnväg totalt.
Ombyggnad till mötesfri landsväg mellan Sala-Heby
12,5 km, vägbredd 13 m. Byggs om till 2+1 väg. Mittseparering, bulleråtgärder. Även en ny gc-bana ingår, 13,5 km lång.
Ny logistikanläggning i Västerås
Avser nybyggnad av en logistikanläggning om ca 32000 kvm.
Utbyte av signalställverk sträckan Munktorp-Köping-Valskog
Utbyte av 3 signalställverk av modell 85 till ett utbrett signalställverk modell 95.
Ombyggnad till mötesfri väg mellan Kungsör-Kolsva
Ca 10 km, bredd 13 m. Mötesfri landsväg 1+2.
Nytt förbigångsspår mellan Ramnäs-Brattheden
3 km långt förbigångsspår mellan Ramnäs-Brattheden och en mellanplattform i Brattheden.
Basunderhåll väg i område Arboga
Möjlig option 2 år.
Ställverksbyte vid Kolbäck-Dingtuna
Ställverksbyte 85. Bandel B349.
Anläggande av gator och VA-ledningar i Västerås
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av bostäder, skola och lokaler för verksamheter.
Anläggande av gator & VA-ledningar i Västerås
Avser nybyggnad av industriområde.
Nybyggnad av blåljushus i Sala
Planer finns på nybyggnad av blåljushus för polis, brandkår och ambulans.
Påbyggnad av parkeringsdäck i Västerås
Avser påbyggnad av parkeringsdäck.
Ny gångbro samt spår- och växelbyte vid Tillberga
Kapacitetsåtgärder. Spår- och växelbyten samt förstärkning av stängsel. Bandel 348.
Nybyggnad av parkeringshus i Västerås
Planer för 6 stycken parkeringshus inom 15 år. Placering och tidsplan ej fastställd.
Nybyggnad av parkeringshus i Västerås 4
Planer för 6 stycken parkeringshus inom 15 år. Placering och tidsplan ej fastställd.
Ombyggnad av planskild korsning vid Kumla kyrkby
En planskild korsning med järnväg.
Nybyggnad av parkeringshus i Västerås
Planer för 6 stycken parkeringshus inom 15 år. Placering och tidsplan ej fastställd.
Nybyggnad av parkeringshus i Västerås
Planer för 6 stycken parkeringshus inom 15 år. Placering och tidsplan ej fastställd.
Nybyggnad av parkeringshus i Västerås
Planer för 6 stycken parkeringshus inom 15 år. Placering och tidsplan ej fastställd.
Ny transformatorstation i Munga
Ny transformatorstation 400 kv
Nybyggnad av vindkraft i Köping
OX2 undersöker möjligheten att etablera en vindpark med upp till 25 st vindkraftverk med en maximal höjd om 300 m vid Tretjärnsberget i Köpings kommun.
Exploatering för ny bebyggelse i Västerås, etapp 3
Fredriksdal är den tredje etappen i utbyggnaden av stadsdelen Gäddeholm, området ligger 9 km sydost om Västerås centrum.
Nybyggnad av gruppbyggda hus, Fagersta
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av bostäder.
Ev ombyggnad av avskiljningsanläggning i Västerås
Avskilja koldioxid från rökgaserna vid Kraftvärmeverket
Nybyggnad av flerbostadshus mm i Arboga
Centralt belägen mark som kan utvecklas i närhet till staden och stationen.
Exploatering av mark för industri mm i Arboga
Exploatering för nya industritomter.
Anläggande av gator och VA-ledningar i Hallstahammars kommun
Avser anläggande av gator och VA-ledningar.
Ombyggnad av rangerbangård i Västerås
Järnväg, torn och vall. Växelbyte.
Nybyggnad av gc-bana längs väg 537 mellan Ekbacken/Enhagen till Tidö-Lindö
Gång- och cykelväg längst med väg 537 mellan Ekbcken/Enhagen från korsningen väg 538 till och med Gångholmen där allmän väg slutar. Ca 4,5 km lång sträcka.
Spår- och ballastbyte på sträckan Ängelsberg-Snyten
Bandel 344, ca 4 km lång sträcka. Byte av ballast, sliprar och räler.
Växelbyte i Karbenning
Växel 1, 2, 4a, 5, 6.
Tillfälligt resecentrum i Västerås
Ett tillfälligt resecentrum ska byggas innan man bygger det nya (1223312).
Förnyelse och spänningshöjning Himmeta
Himmeta, förnyelse och spänningshöjning projektering ledningsåtgärder.
Nybyggnad av resecentrum i Hallstahammar
Planer för 4 busshållplatser med väderskydd, Vänthall för cirka 40 personer inklusive toalett, Cirka 200 cykelparkeringar, Pendlarparkering med 99 platser inklusive ett par laddstolpar, Cykelväg, gångstråk och torgyta, Träd och buskar, Belysning, bänkar, papperskorgar.
Nybyggnad av väg i Hacksta
Stadsdel Hacksta, förlängning av Söderleden samt en tillfällig väg.
Sanering av mark i Fagersta
Kommunen undersöker möjligheterna till att bygga bostäder i attraktiva sjönära lägen i kommunen. En möjlig plats är vid gamla sågverksplanen i Västanfors, ”Västanfors sjöläge”. Området är förorenat av den sågverksamhet som tidigare bedrevs på platsen. En förutsättning för att det ska gå att bygga bostäder här är att marken saneras, och att kommunen får statsbidrag för att finansiera del av saneringskostnaden. Statsbidragets syfte är att öka bostadsbyggandet och samtidigt sanera förorenade områden. Det har däremot inte fattats något slutligt beslut om att bygga bostäder där ännu.
Nytt exploateringsområde för bostäder i Irsta
Exploateringsområde för ca 300-400 lgh.
Växelbyte vid Snyten
Landsbygdssatsning. Bandel 313, km 4+553.
Ny gång- och cykelväg längs väg 723 mellan Ransta-Kumla kyrkby
Den nya gång- och cykelvägen kommer att sträcka sig från korsningen vid Kärrbäcksbovägen i Ransta till hållplats Parkvägen i Kumla kyrkby. Ca 3,5 km lång sträcka. Ombyggnad av busshållplatser.
Nybyggnad av solcellspark, Arboga
Solcellspark på ca 100 hektar mark.
Ombyggnad av gata i Kopperlunden, Västerås, etapp 3
Denna del kommer efter etapp 1 och avser delsträckan: Stora Gatan - Knutsgatan.
Nybyggnad av GC-väg i Hallstahammar
Sanering behöver göras på delar av området, utredningar pågår, se projektnummer:1483725.
Ombyggnad av gata och korsning i Västerås
Planer finns för att bygga om Röda torget till cirkulationsplats.
Ombyggnad av järnväg vid Västerås C
Ombyggnad av järnvägen i anslutning till resecentrum, ny uppställning för persontåg.
Nybyggnad av parkering, carport, laddstolpar för bilar m.m i Kungsör
Avser nybyggnad av parkeringsplats, carport, garage samt laddstolpar för bilar.
Ombyggnad av väg i Västerås
Ombyggnad av Pilgatan mellan Björnövägen – Retortgatan.
Nybyggnad av väg/gata i Västerås
Avser nybyggnad av väg mellan Gäddeholm och Södra Kärrbolandet.
Vattenskyddsåtgärder längs väg 56 vid Hökåsen
Ca 5,4 km lång vägsträcka i närheten av Hökåsen och Gensala resp. en ca 7,3 km lång vägsträcka i närheten av Hallsta och Lånsta.
Ombyggnad av bro i Västerås
Planer finns på ombyggnad av Strandbron.
Nybyggnad av småhus och enbostadshus i Köping
I området finns ett fornlämningsområde med ett gravfält.
Exploateringsområde för verksamhetsområde i Skogsborg
Verksamhetsmark i Marieberg, invid E18 i Köping.
Sanering av mark i Hallstahammars kommun
Avser sanering inför anläggande av bussgata vid Knektbacken.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).