Alla planerade anläggningsprojekt i Hallstahammar

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyte av signalställverk vid Hallstahammar-Ängelsberg
Ställverk 85, utbyte utdelssystem.
Anläggande av gator och VA-ledningar i Hallstahammars kommun
Avser anläggande av gator och VA-ledningar.
Nybyggnad av resecentrum i Hallstahammar
Planer för 4 busshållplatser med väderskydd, Vänthall för cirka 40 personer inklusive toalett, Cirka 200 cykelparkeringar, Pendlarparkering med 99 platser inklusive ett par laddstolpar, Cykelväg, gångstråk och torgyta, Träd och buskar, Belysning, bänkar, papperskorgar.
Nybyggnad av exploateringsområde i Hallstahammar
Sanering behöver göras på delar av området, se projektnummer:1483725.
Underhåll av bro i Strömsholm
Ommålning, utbyte slitplank och slipers.
Installation av laddstolpar till elbilar i Hallstahammar
Avser installation av laddstolpar till elbilar.
Installation av laddstolpar vid flerbostadshus i Hallstahammar
Avser installation av laddstolpar samt motorvärmare.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).