Alla planerade anläggningsprojekt i Robertsfors

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av järnväg, Norrbotniabanan, delen Gryssjön-Bygdeå
6 broar. Ca 14 km markanläggning för järnväg.
Nybyggnad av järnväg, Norrbotniabanan, sträckan Bygdeå-Robertsfors
6 st järnvägsbroar/plattramsbroar i södra delen av Robertsfors. Betongarbeten, markarbeten i form av skogsbilvägar, VA-arbeten och tillfälliga åtgärder. Ca 13 km lång sträcka.
Ombyggnad till mötesfri väg mellan Gumboda-Grimsmark
Avser ombyggnad till mötesfri landsväg 2+1 med omkörningsfält och mitträcke, nya korsningar, nya vänstersvängsöglor, breddning av vägen från 9 till 14 meter, nya ersättningsvägar, säkring av vägens sidoområden. Ny bro över Kålabodaån och Flarkån. Nya busshållplatser i Grimsmark och Ånäset med planskilda korsningar för gc-vägar samt nybyggnad av planskild ren- och viltpassage.
Nybyggnad av järnvägsterrass inkl. station och broar sträckan Pålböleån-Gryssjön
Järnvägsterrass, 3 broar inkl. ekodukt E4 Sävar norr.
Markarbeten för Norrbotniabanan vid Gumboda-Ånäset
Järnväg samt ombyggnad av E4:an. Gumboda/Ånäset.
Nybyggnad av broar längs Norrbotniabanan vid Dalkarlsån och Robertsfors
Landskapsbro och stationsbyggnad i Robertsfors.
Nytt avloppsreningsverk i Robertsfors
Nybyggnad av avloppsreningsverk.
Nybyggnad av broar längs Norrbotniabanan
Ca 850 m lång landskapsbro från Rickleån till centrala Robertsfors.
Nybyggnad av vägbroar längs Norrbotniabanan i södra delarna av Robertsfors
2 st vägbroar som en del av framtida viltpassager. Betongarbeten, markarbeten och tillfälliga åtgärder. Ekodukt över järnväg.
Nybyggnad av broar längs Norrbotniabanan i norra delarna av Robertsfors
2 st järnvägsbroar och 1 st vägbro i funktion av en viltpassage. Betongarbeten, markarbeten i form av skogsbilvägar, VA-arbeten och tillfälliga åtgärder.
Ombyggnad till mötesfri väg mellan Grimsmark-Broänge
Mötesseparerad väg med mitträcke.
Exploatering inför nybyggnad av radhus, kedjehus, parhus i Robertsfors
Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för ca 30 nya bostadsfastigheter, på området Prästberget i Bygdeå tätort.
Nybyggnad av nytt avloppsreningsverk i Robertsfors
Nybyggnad av avloppsreningsverk.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).