Alla planerade anläggningsprojekt i Norsjö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utveckling av Noretområdet i Norsjö
Syftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna för en utveckling av Noretområdet, med bl.a. byggrätt för datalagring/dataprocessning, besöksanläggning, kontor och eller handelsändamål (söder om Noret), möjlighet att anlägga ställplatser, göra gång- och cykelvägar och broar längs med och över Noret.
Beläggning av väg 1009 mellan Raggsjö-Åmliden
Beläggning halvvarm och vägmarkering.
Åtgärdande av vattenfaunapassage/trumbyte i Norsjö och Malå kommuner
Huvuddel 1: Utflöde Mittitjärnen i Norsjö kommun, Huvuddel 2: Kåtamyran i Malå kommun.
Ny/ombyggnad av gata och VA-ledning i Norsjö
Avser ny/ombyggnad gata, VA-ledning och belysning.
Ombyggnad av gata och VA-ledning i Norsjö
Avser nya servisventiler, översyn av dagvatten och ny belysning.
Ombyggnad av gata och VA-ledning i Norsjö
Avser ombyggnad av gata och VA-ledning.
Nybyggnad av fiber i Norsjö
Planerat projekt från investeringsbudget 2023.
Ombyggnad av gata och VA-ledning i Norsjö
Avser ombyggnad av gata och VA-ledning.
Nybyggnad av VA-ledning i Norsjö
Avser nybyggnad av VA-ledning, Förrådsvägen.
Relining av avloppsledningar i Norsjö
Avser relining och byte av brunnar, 700 m.
Underhåll av väg/gata i Norsjö
Avser underhåll av Lidens väg (Storgatan-Kapellgatan).
Underhåll av väg/gata i Norsjö
Avser underhåll av Nygatan, punktvisa åtgärder.
Nybyggnad av ställplatser i Norsjö
Avser ställplatser bakom Norsjö arena.
Underhåll av väg/gata i Norsjö
Avser underhåll av Sörbyvägen (Odlingsvägen-Åkervägen).
Underhåll av väg/gata i Norsjö
Avser underhåll av Skolgatan förbi skolan till Rislidensvägen.
Underhåll av väg/gata i Norsjö
Avser underhåll av Förrådsvägen (Rislidenvägen-Norsjö Trä).
Underhåll av väg/gata i Norsjö
Avser underhåll av Lönnvägen.
Byte av galvserviser och reparation av gata i Norsjö
Avser byte av galvserviser och reparation av gata.
Byte av galvserviser och reparation av gata i Norsjö
Avser byte av galvserviser och reparation av gata.
Underhåll av vägar/gator i Bastuträsk
Avser underhåll, ny beläggning, på vägar/gator i Bastuträsk.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).