Alla planerade anläggningsprojekt i Östhammar

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny djupförvaringsanläggning i Forsmark
Slutförvar av kortlivat radioaktivt avfall som kommer ligga på 120 meter under havsytan i ett utrymme som kommer vara 125 000 kubik som motsvarar 6 stora bergrum. Kostnad okänd. Exploateringen för detta projekt ligger på: 2018767.
Ombyggnad av väg 288 mellan Gimo-Börstil
Ombyggnad till mötesfri väg, ny väg runt Hökhuvud.
Utbyggnad av reningsverk i Alunda, östhammar kommun
Gästrike Vatten AB planerar en om- och utbyggnad av avloppsreningsverket i Alunda. Bakgrunden är att Alunda samhälle växer och fler hushåll kommer att behöva anslutas till verket i framtiden.
Till- och ombyggnad av räddningstjänst och polisstation i Östhammar
Tillbyggnad av polisen och renovering av räddningstjänst.
Exploateringsområde för bostäder i Alunda
Exploatering för bostäder.
Installation av fjärrvärme i flerbostadshus i Östhammar
Planer finns på installation av fjärrvärme i flerbostadshus.
Ombyggnad av gata i Östhammar
Avser ombyggnad av gata på Tomtbergavägen
Solceller på fastighet i Östhammar
Solceller på brandstation, polisstation och ambulans.
Nybyggnad av gc-väg i Alunda
Nybyggnad av g-c väg ca 150m. Efter väg 569

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).