Alla planerade anläggningsprojekt i Upplands Väsby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och nybyggnad vid stationsområdet i Upplands Väsby
Totalt i området för Väsby Entré planeras en ny bussterminal med vänthall ca 2000 kvm med ca 13000 kvm bostäder och verksamheter ovanpå. Parkeringsdäck med ca 500 bilplatser och 18000 kvm verksamheter. Landmärke med 17000 kvm verksamheter. Balder kommer stå för ca 2/3 av detta, omfattning och etappindelning är ej fastställt i dagsläget.
Om- och nybyggnad av gata och allmän platsmark vid stationsområdet i Upplands Väsby
Avser bl a områdena stationsutformning, väg/gata/mark, VA/dagvatten, landskap, broteknik, anläggningskonstruktion, geoteknik inför bostadsbyggnationen i området för Väsby entré.
Utbyggnad av transformatorstation i Upplands Väsby
Genom att en ny detaljplan tas fram kan Vattenfall utöka sin verksamhet för elförsörjning. Den nya stationen med kompletterande anläggningsdelar gör ett högre effektuttag möjligt.
Nybyggnad av gator, va-ledningar mm i Upplands Väsby
Avser nybyggnad av gator och va-ledningar.
Nybyggnad av exploateringsområde i Upplands Väsby
Utbyggnad av gata och va inför byggnation av bostäder, kontor och handel.
Meandring av Väsbyån samt utbyggnad av dagvattendammar, Upplands Väsby
Syftet med meandring är att tillskapa ett naturliknande vattendrag som gynnar vattenlevande organismer och ökar vattendragets renande kapacitet. I nära anslutning till ån planeras också utvidgning av befintlig dagvattendamm och anläggande av ny vilket ska minska tillförseln av dagvattenburna föroreningar till Väsbyån. Utmed ån går idag ett upplevelsestråk för friluftslivet. Upplevelsestråket behöver integreras med projektet
Ombyggnad av gata i Upplands Väsby
Avser ombyggnad av Smedbyslingan.
Nybyggnad av gc-väg i Upplands Väsby
Avser gc-väg vid trafikplats Bredden.
Reparation av två vägbroar i Upplands Väsby kommun
Projektet innefattar reparationsarbeten och omisolering av 2 st broar omfattande bland annat reparation av kantbalkar, nytt tätskikt, nya räcken samt reparation av befintliga räcken och återställande markarbeten. Bro 3, Stockholmsvägen (Bro 2-1534-1) samt Bro 4, Stockholmsvägen (Bro 2-1471-1).
Nybyggnad av solcellspark vid Hammarby Kyrka
Avser nybyggnad av solcellspark i Upplands Väsby.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).