Alla planerade anläggningsprojekt i Täby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av biobränsleeldad kraftvärmeanläggning i Täby
Kraftvärmeanläggning för produktion av fjärrvärme och el.
Exploatering av bostadsområde i Täby
Ur investeringsbudget 2017-2019.
Ombyggnad av gata i Täby
Avser upprustning av Biblioteksgången i Täby centrum. Marken ägs av privata fastighetsägare men kommunen bekostar driften eftersom kommunen har servitut för allmän gång- och cykeltrafik.
Exploatering av bostadsområde i Täby
Exploatering för: flerbostadshus, studentbostäder, förkola och ev. andra verksamheter
Nya teknikbyggnader i Täby, etapp 1
Nya teknikbyggnader i Täby kommun
Nya teknikbyggnader i Täby, etapp 2
Nya teknikbyggnader i Täby kommun
Nya biooljepannor till panncentral i Täby
Avser en funktionsentreprenad för installation och driftsättning av två nya biooljepannor i befintlig panncentral Farmen i Täby kommun. Entreprenaden innefattar leverans, montage och driftsättning av 2 x 12,5 MW biooljeeldade hetvattenpannor med erforderlig maskinutrustning, rökgasrening, övervakningsutrustning mm.
Ny gång- och cykelväg i Täby
Avser ny gc-väg längs Frestavägen.
Ny väg och ramp till MOB-förråd vid Hagby Återvinningsanläggning, Täby
Objektet avser nybyggnation av en ramp på en existerande hårdgjord yta och genom att schakta genom en befintlig vall. Rampen ska sedan anslutas till ny väg på en sträcka där det idag går att framföra fordon.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).