Alla planerade anläggningsprojekt i Haninge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av trafikplatser i Stockholm
Del av Projekt Tvärförbindelse Södertörn. Breddning av väg 259 till 2+2 körfält mellan trafikplatserna ca 4700 meter lång sträcka, 8 vägbroar, VA-anläggningar, bullerskyddsskärmar. Ny vägbro över befintligt spårområde för Nynäsbanan. Ca 5700 m lång gc-väg.
Ombyggnad av väg 257 (Tungelstavägen) delen Västerhaninge-Tungelsta
Säkrare övergångsställe vid Tungelsta skola, säkrare korsningar vid ICA/Parkvägen samt Mulstavägen, ombyggnad av busshållplats vid Hammarbergsvägen/Skolvägen. Ca 5 km lång sträcka.
Exploatering för verksamhetsområde i Haninge, etapp 2
Syftet med detaljplanen för etapp 2 är att utreda förutsättningarna för att fortsätta etablera verksamhetsområdet Albyberg i en andra etapp. Detaljplanen avser att möjliggöra för verksamheter av mindre störande och miljöpåverkande slag, som logistik, kontor, service och hotell.
Ny cirkulationsplats i Haninge
Ny cirkulationsplats på Söderbyleden vid stormarknadsområdet, för bättre framkomlighet och ökad trafiksäkerhet samt ombyggnad av GC-väg.
Utbyggnad av gator och VA-ledningar i Haninge
Planprogrammet ska utreda förutsättningar för att bygga ut handelsplatsen Port 73 och området väster därom med handel, övrig verksamhet och uppemot 900 bostäder.
Utbyte av Lättinge brygga på Ornö
Rivning av nuvarande brygga, befintliga pelare behålls och gjuts på för att ingå i en ny konstruktion. En ny överbyggnad av platta, huvudbalkar och tvärbalkar uppförs.
Ombyggnad av park i Handen
Utveckling av Eskilsparken till stadspark.
Ombyggnad till stadsgata i Haninge kommun
Detaljplanens syfte är att möjliggöra omvandling av Vallavägen till stadsgata.
Utbyggnad gång- och cykelbana i Haninge, etapp 2
Avser utbyggnad av gång- och cykelbana längs det regionala cykelstråket (Nynässtråket) parallellt med Nynäsvägen. GC-vägen byggs om från golfhallen vid Jordbro och ca 1 700 m söderut.
Nybyggnad av natur och skogspark i Haninge
Vega stadspark att byggas som blir en natur- och skogspark längs med järnvägsspåren och med närhet till Vega skola- och aktivitetshus.
Upprustning av friluftsområde i Haninge etapp 1
Upprustning av Rudans friluftsområde.
Upprustning av friluftsområde i Haninge etapp 2
Upprustning av Rudans friluftsområde
Upprustning av friluftsområde i Haninge etapp 3
Upprustning av Rudans friluftsområde

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).