Alla planerade anläggningsprojekt i Haninge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av trafikplatser i Stockholm
Del av Projekt Tvärförbindelse Södertörn. Breddning av väg 259 till 2+2 körfält mellan trafikplatserna ca 4700 meter lång sträcka, 8 vägbroar, VA-anläggningar, bullerskyddsskärmar. Ny vägbro över befintligt spårområde för Nynäsbanan. Ca 5700 m lång gc-väg.
Ombyggnad av väg 257 (Tungelstavägen) delen Västerhaninge-Tungelsta
Ny busshållplats vid Gråbergsvägen, ny passage under Tungelstavägen, säkrare övergångsställe vid Tungelsta skola, säkrare korsningar vid ICA/Parkvägen samt Mulstavägen, flytt av korsningen vid Hammarbergsvägen/Skolvägen, ombyggnad av busshållplats vid Hammarbergsvägen/Skolvägen, ny rondell vid korsningen Södertäljevägen/Tungelstavägen. Ca 5 km lång sträcka.
Exploatering för verksamhetsområde i Haninge, etapp 2
Syftet med planen är att skapa förutsättningar för etablering av ett differentierat arbetsplatsutbud. Målbilden är ett välordnat verksamhetsområde, ett område för kontor och verksamhet av mindre störande och miljöpåverkande slag.
Utbyggnad av gator och VA-ledningar i Haninge
Planprogrammet ska utreda förutsättningar för att bygga ut handelsplatsen Port 73 och området väster därom med handel, övrig verksamhet och uppemot 900 bostäder.
Ombyggnad av Berga pirer vid Berga Örlogsflottilj i Haninge
Fortifikationsverket skall inom Berga Örlogsflottilj renovera ett antal pirer: Berganäspir 4, Berganäspir 3, Berganäspir 2, Berganäspir 1 samt Vitsåpir 2. Renovering skall utföras i sin helhet.
Ombyggnad till stadsgata i Haninge kommun
Detaljplanens syfte är att möjliggöra omvandling av Vallavägen till stadsgata.
Utbyggnad gång- och cykelbana i Haninge, etapp 2
Avser utbyggnad av gång- och cykelbana längs det regionala cykelstråket (Nynässtråket) parallellt med Nynäsvägen. GC-vägen byggs om från golfhallen vid Jordbro och ca 1 700 m söderut.
Byte av ställverk inom Haninge garnison, Muskö
Entreprenaden omfattar komplett utbyte av 2 st hög, - och lågspänningsställverk i så kallade ”kiosker”. Objekten är belägna på Haninge Garnison (Muskö).
Upprustning av friluftsområde i Haninge etapp 1
Upprustning av Rudans friluftsområde
Upprustning av friluftsområde i Haninge etapp 2
Upprustning av Rudans friluftsområde
Upprustning av friluftsområde i Haninge etapp 3
Upprustning av Rudans friluftsområde
Utbyte av Lättinge brygga på Ornö
Rivning av nuvarande brygga, befintliga pelare behålls och gjuts på för att ingå i en ny konstruktion. En ny överbyggnad av platta, huvudbalkar och tvärbalkar uppförs.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).