Alla planerade anläggningsprojekt i Eskilstuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av parkeringshus & kontor i Eskilstuna
Planer för parkeringshus och kontor.
Ombyggnad av väg 53 Södra infarten vid Eskilstuna
Projektet Infart Eskilstuna omfattar Sträckan från korsningen Sveavägen/Stenkvistavägen fram till Stenkvistarondellen på väg 53. Sträckan är ca 5 km lång. En ny cirkulationsplats vid Viptorp som ska fungera som ny infart till Skrinnarvägen ingår. Gång- och cykelväg.
Upprustning av Kvicksundsbron
Ledverk samt påseglingsskydd i betong för broarna i Kvicksund. Stål- och betongarbeten samt rivning av äldre anläggningskonstruktioner. Klaffbroar.
Ombyggnad av väg 53 genom centrala Eskilstuna
Trafiksäkerhetsåtgärder för oskyddade trafikanter. Omfattar cirkulationsplats Idunplan samt 3 korsningar vid Sveavägen-Intagsgatan.
Ny kombiterminal i Gunnarskäl, Eskilstuna
Syftet med förstudien är att få fram underlag för kommunstyrelsens vägvalsbeslut i kombiterminalfrågan senast augusti-september 2023.
Utveckling av resecentrum/stationsområde i Eskilstuna
Eskilstuna kommun har sedan 2017 arbetat med att ta fram underlag och analyser för Järnvägssystemet som resecentrum. Två alternativ till resecentrums lokalisering har tagits fram och kompletterande utredningar och analyser behövs. Parallellt med resecentrums analyser pågår åvs-arbeten av Trafikverket där det ingår i uppdraget att ta fram underlag för kommunens räkning relaterat till Trafikverkets projekt.
Nybyggnad av gc-väg mellan Hällbybrunn-Gröndal
Anläggande av gång- och cykelväg, 2,7 km. Utförande av enfilig cirkulationsplats inkl. anpassning av avfartsramp till E20 samt anslutningsvägar.
Upprustning av järnväg mellan Eskilstuna-Flen
Förstärkning kapacitet, robusthet och säkerhet.
Ombyggnad av E20 mellan trafikplats Marielund-trafikplats Årby
Flerfältsväg, kapacitetsåtgärder. Trimningsåtgärder för två trafikplatser.
Nybyggnad av gc-väg mellan Folkesta-Dalby, Eskilstuna
Planerat projekt ur investeringsbudget.
Ombyggnad av gata i Eskilstuna
Avser ombyggnad av ca 400m gata samt ändra en trafiksignals korsning till cirkulationsplats.
Tillbyggnad av Hyndevads vattenverk i Eskilstuna
Inriktningsbeslut är taget i EEM styrelse om att vattenverket ska förses med ett tillkommande processteg för förbehandling av vattnet bestående av kemisk fällning och lamellsedimentering. Det tillkommande processteget ska inrymmas i en ny byggnad vilken ska uppföras inne på befintlig fastighet för vattenverket. Målet med det tillkommande processteget är att minska den organiska belastningen på befintliga råvattenfilter.
Korsningsåtgärder längs väg 56 mellan Kvicksund-Västjädra
Törundakorset, Rytternakorset och Dingtunakorset.
Renovering av innergårdar vid flerbostadshus i Eskilstuna
Objektet avser ombyggnad av innergård inom Kv Filhuggaren 22-23. Objektet innefattar nytt tätskikt över hela ytan samt nyläggning enligt landskapshandlingar. BTA ombyggnad: ca 3500m². Objektet är beläget i kvarteret Filhuggaren 22-23, Eskilstuna. Adress: Östra Åsgatan 15 samt Nyforsgatan 20, Eskilstuna.
Renovering av kaj i Eskilstuna
Renovering av mur vid kaj.
Kollektivtrafikåtgärder i Södermanlands län 2024
Kvicksund, Hållsta, Prästgårdsvägen, Kjula kiosk och Kjula kiosk Kyrkvägen i Eskilstuna kommun. Gjutaren, Mellösa och Strömsborgsvägen i Flens kommun. Bie, Idrottsvägen, Sköldinge och Virå i Katrineholms kommun. Mariefredsskolan i Strängnäs kommun. Högsjö, Bruksvägen och Hacksta vägskäl i Vingåkers kommun.
Byte av primäröverhettare II och ekonomiser vid KVV i Eskilstuna
Beställaren planerar att byta ut tryckkärlsdelar i sin KVV-panna i Eskilstuna. Ångdata 140 bar, 540 grader och har en termisk effekt av 110 MW. Primäröverhettare II består av ca 27 ton liggande överhettare i material 13CrMo44. Ekonomisern består av två likadana kamflänspaket på vardera ca 64 ton.
Utbyte av styrsystem vid Kraftvärmeverket i Eskilstuna
Under 2024 ska två AC450 system, benämnda 16,7 och 16,9, som styr huvudpannan KVV, bytas ut. Från dessa två AC450-system är AF100-nätverk uppbyggt till s800-IO slavnoder. Även dessa nätverk är på väg att bli obsoleta och ska därför uppgraderas till ett Profinet-baserat nätverk.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).