Alla planerade anläggningsprojekt i Söderköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny sträckning av E22 förbi Söderköping
Ca 1 mil mötesseparerad 2+2- och 2+1-väg med mitträcke. Viltstängsel ca 20 km, från Söderköping och norrut byggs en separat gång- och cykelväg. Planskilda korsningar och 4 nya trafikplatser.
Basunderhåll väg område Söderköping
Möjlig option om 1 eller 2 år.
Rivning av bro samt ny akvedukt vid Söderköping
Rivning av bro över Göta Kanal.
Kulturminnesåtgärder i basområde Kisa och Söderköping
Restaurering av ett flertal väganknutna kulturmiljöobjekt, flera med kulturminnesstatus, längs statliga vägar i Östergötland. Kulturmiljöobjekten består av stenmurar, milstolpar av sten, gjutjärn och trä, väghållningsstenar, minnesstenar samt gränsmärken av såväl sten som gjutjärn.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).