Alla planerade anläggningsprojekt i Finspång

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny sträckning av väg 51 förbi Finspång
Ca 3 km ny väg. Tvåfältsväg, 2 nya korsningar.
Sanering av mark i Lotorp
Befintlig fotbollsplan som ska saneras och återställas.
Utbyggnad av VA i Finspång
307 fastigheter
Exploatering för bostadsområde i Finspång
Exploatering för bostadsområde med varierad bebyggelse utformad utefter markens beskaffenhet och topografi. Syftet är också att säkerställa mark för kolonilotter samt att göra det möjligt att anlägga en väg för att på ett mer lämpligt sätt trafikförsörja Johanneslund.
Ibruktagandeorganisation till projekt Högsjö och Katrineholm förbigångsspår
Avser ibruktagandeledare signal, ibruktagandeledare bana, delbesiktningsman signal, inkopplingsledare och besiktningsman elkraftanläggningar järnväg för ett antal järnvägsprojekt i Södermanland, Örebro och Västmanlands län.
Utbyggnad av gata och gc-väg i Finspång
Utbyggnad av lokalgata samt gång- och cykelväg

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).