Alla planerade anläggningsprojekt i Örebro

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av resecentrum i Örebro
Planerad ombyggnad av hela stationsområdet med utökning av spårområden, broar, tunnlar, plattformar, bussterminal, parkeringar, ombyggnad av stationshus med mera. Upptaget i kommunens ekonomiska långtidsplan. Samarbetsprojekt med Trafikverket. Ombyggnad av Södra Station: 1507590.
Ombyggnad av Södra station i Örebro, etapp 2
Planerad ombyggnad av hela stationsområdet med utökning av spårområden, broar, tunnlar, plattformar, parkeringar, ombyggnad av stationshus med mera. Upptaget i kommunens ekonomiska långtidsplan. Samarbetsprojekt med Trafikverket.
Nybyggnad av vattenledning mm i Örebro län
Planer för nybyggnad av vattenförsörjningssystemet som innebär bortledning av vatten från Vättern via en cirka 36 km lång bergtunnel fram till ett nytt planerat vattenverk i Håkamo sydost om centrala Hallsberg,.
Nybyggnad av produktionsanläggning för fjärrkyla vid Universitetssjukhuset i Örebro
Avser ny fjärrkylcentral med redundans på Universitetssjukhuset i Örebro. Eon kommer att ansvara för drift av anläggningen.
Nybyggnad av parkeringshus i Ormesta, Örebro,
Planer för nybyggnad av parkeringshus, Ormesta Örebro
Anläggande av spillvattenledning utmed Lillån, Örebro
Planen är spillvattenledning utmed Lillån.
Utbyggnad av BRT (Bus Rapid Transit) i Örebro, etapp 2
Delsträcka 3 Poesigatan Hållplats Poesigatan tas bort och dagens hållplats Vivalla centrum flyttas ca 100 meter österut till Poesigatan där övergångsställe anläggs vid hållplatsläget.
Utbyggnad av BRT (Bus Rapid Transit) i Örebro, etapp 2
Delsträcka 2 Tegnérlunden – Trafikplats Ekersvägen Körfält tas från motortrafik till kollektivtrafik på en sträcka om 1km. Korsningen med Lertagsvägen signalregleras samtidigt som Örnsköldsgatan endast får tillåten höger in och höger ut för att biltrafik inte ska korsa busskörfälten. Hållplatserna vid Markbackens centrum samt Apelvägen anpassas till busskörfälten där den senare också kompletteras med hastighetssäkring. Dagens hållplats vid Västerplan är belägen inom 400 meter från hållplatserna Markbackens centrum och Tegnérlunden och tas därför bort för att minimera restiden.
Utbyggnad av BRT (Bus Rapid Transit) i Örebro, etapp 2
Delsträcka 1 Tegnérlunden – Trafikplats Hedgatan Körfält tas från motortrafik till kollektivtrafik mellan Hertig Karls allé och Trängkårsvägen (460m) samt mellan Hjalmar Bergmans väg och Trafikplats Hedgatan (440 meter). Hållplatserna vid Stångjärnsgatan samt Lövstagatan flyttas och anpassas till busskörfälten. GC-bana längs stråket breddas mellan Ullavigatan och Grundläggaregatan samt mellan Trängkårsvägen och Slöjdgatan. Nya och förbättrade korsningar tillskapas för oskyddade trafikanter genom övergångsställen, breddade refuger och ytterligare en trafiksignal i korsningen med Stångjärnsgatan. Smidesgatan och Tackjärnsgatan signalregleras.
Utbyggnad av BRT (Bus Rapid Transit) i Örebro
Örebro Kommun planerar tillsammans med Region Örebro Län ett snabbt och kapacitetsstarkt transportsystem för kollektivtrafik som kallas BRT(Bus Rapid Transit). Utbyggnaden av BRT kommer att ske i etapper. Etapp 1 är uppdelad i 9 delsträckor. Detta är option från projektid: 1637849,
Ombyggnad av plankorsningar/vägskyddsanläggningar längs Godsstråket genom Bergslagen
Ombyggnad/utbyte av 3 st vägskyddsanläggningar till ALEX-teknik.
Ombyggnad av transformatorstation i Örebro
GR--, Glanshammar ny T2 ombyggnad 40kV.
Utbyggnad av BRT (Bus Rapid Transit) i Örebro
Örebro Kommun planerar tillsammans med Region Örebro Län ett snabbt och kapacitetsstarkt transportsystem för kollektivtrafik som kallas BRT(Bus Rapid Transit). Utbyggnaden av BRT kommer att ske i etapper. Etapp 1 är uppdelad i 9 delsträckor. Detta är option från projektid: 1637849,
Anläggande av kommunalt VA i Tysslinge by, Örebro
Tysslinge by, anslutning till kommunalt vatten och avlopp
Nybyggnad av Gång- och cykelbro i Örebro
Entreprenaden omfattar byggnation av bro över Svartån för gång- och cykeltrafik samt anslutande gång- och cykelvägar.
Elektrifiering av järnvägsspår vid Örebro Central
Elektrifiering av spår 25 och 26. Poster för lokvärme och tågvärme. Personskyddsstängsel runt järnvägsområdet.
Utbyte av stålöverbyggnad på järnvägsbro över Lillån vid Örebro Västra
Rostskyddsbehandling ingår. Lillån Örebro C, spår 3. Målning, stålarbeten, betongarbete.
Exploatering inför kommande bostadsområde i Örebro, etapp 3:1
Avser färdigställande av bostadsområde efter byggnation. Arbetet kommer att delas upp i deletapper. Deletapp 2:2024151 Etapp 1: Id 1404119 Etapp 2: Id 1655052
Exploatering inför kommande bostadsområde i Örebro, etapp 3:2
Avser färdigställande av bostadsområde efter byggnation. . Arbetet kommer att delas upp i två deletapper. Deletapp 1: 2304904 Etapp 1: Id 1404119 Etapp 2: Id 1655052
Leverans av 2 st variabla Shuntreaktorer 145 kV 40-100 Mvar i Örebro och Borlänge, Ellevio AB
Avser leverans av 2 st Variabla Shuntreaktorer 145 kV 40-100 Mvar. 1 st för Lindbacka, Örebro och 1 st för Repbäcken, Borlänge.
Anläggande av kommunalt VA i Sticksjö, Örebro
Området Sticksjö ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp
Förlängning av gång- och cykelväg i Örebro, etapp 2
Avser byggnation av en gång- och cykelbana längs Gällerstavägen på sträckan mellan Saxons väg och Granrisvägen. Den nya gång- och cykelbanan kommer förses med belysning och nya korsningspunkter över Gällerstavägen.
Rivning av bensinstation i Örebro
Avser rivning av bensinstation samt ev sanering.
Rivning av bensinstation i Örebro
Rivning drivmedelsstation.
Renovering av slussbron i Örebro
Avser av renovering av bro 1880-81-1, Slussbron i Örebro.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).