Alla planerade anläggningsprojekt i Piteå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny gc-väg/parallellväg längs E4 mellan Öjebyn-Norrfjärden
Ca 3 km lång väg för cykel och långsamtgående fordon. Ca 3,5 m bred väg med mötesfickor.
Ombyggnad av Bergsviksbron i Piteå
BK4. Även bron över väg 373 vid trafikplats Bergsviken ingår.
Plankorsningsåtgärder i Piteå
Förstärkt vägskydd. Km 51+704.
Restaurering av stentrummor och vattenfaunapassage i Norrbottens län
Restaurering av två stentrummor vid Fällfors och en vattenfaunapassage vid Skällbäcken. Älvsbyn och Piteå kommuner.
Nybyggnad av gc-väg i Piteå
Avser ny gång- och cykelväg längs Nötövägen.
Installation av ny gasmotor vid biogasanläggning, Sandholmens ARV, Hortlax
PIREVA har en anläggning som producerar biogas och använder avfall som energikälla. De har en biogasmotor som förser värme och el till anläggningen och biogasproduktionen. Då den ca. 20 åriga gasmotorn är uttjänt skall den demonteras och ersättas med en ny gasmotor med generatoreffekt strax under 100 kW. Objektet är beläget vid PIREVA:s biogasanläggning vid Sandholmens avloppsreningsverk.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.