Alla planerade anläggningsprojekt i Piteå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vattenverk i Piteå
Avser nytt vattenverk i anslutning till Degeränget.
Ny gc-väg/parallellväg längs E4 mellan Öjebyn-Norrfjärden
Ca 3 km lång väg för cykel och långsamtgående fordon. Ca 3,5 m bred väg med mötesfickor.
Ombyggnad av korsning i Piteå
Haraholmen/Havsbadsvägen
Ombyggnad av gata och VA i Piteå
Omfattar ombyggnation av befintliga gata och VA-ledningar längs Borevägen. Piteå kommun vill genom detta projekt förbättra befintlig gata, VA-ledningarna inklusive servisledningar ska förnyas och ny opto ska anläggas.
Plankorsningsåtgärder i Piteå
Förstärkt vägskydd. Km 51+704. Ljus- och ljudsignal ersätts med helbommar, en bomanläggning för bilväg och en separat för GC-väg.
Beläggning av väg 543 mellan Åträsk-Lillpite
Avser en sträcka på 7,8 km.
Nybyggnad av rondell i Piteå
Ny rondell vid Sundsgatan/Svartuddsvägen
Upprustning av utemiljö i Öjebyn
Viss gallring på området kommer att ske med ramavtalsentreprenör.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).