Alla planerade anläggningsprojekt i Nybro

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kraftledning mellan Nybro-Hemsjö
Svenska kraftnät planerar en ny 400 kV luftledning. Ledningen blir ca 90 km.
Nybyggnad av vindkraftspark i Nybro kommun
Eolus undersöker möjligheten att etablera vindkraft inom ett område benämnt ”Grindtorpet” i Nybro kommun. Området är beläget ca 12 km norr om Alsterbro i Kalmar län. Projektområdet är cirka 5,5 km2 stort och bedöms kunna rymma upp till 15 vindkraftverk med en höjd om maximalt 300 meter.
Byte luftledning i Nybro
130 kV MLTP-NBO linbyte.
Ny planskildhet för gång- och cykeltrafik i Nybro
Befintlig korsning väg 558/Mineralvägen stängs, väg 558 dras i en ny sträckning längre västerut.
Ny bro över kommunal väg och järnväg i Nybro
Bro över kommunal väg (Järnvägsgatan) och järnväg. BK4.
Sanering av mark vid Desemåla brandövningsområde, Nybro kommun
På fastigheten Desemåla 1:5, vid räddningstjänstens brandövningsområde har det vid tidigare undersökningar konstateras höga halter av PFAS i mark, yt- och grundvatten. Syftet med huvudstudien är att avgränsa föroreningen samt att ta fram en riskbedömning och komma fram till bästa möjliga efterbehandlingsåtgärd för objektet.
Ev sanering av mark vid KB Thures Trä, Nybro kommun
På fastigheterna Rugstorp 1:97 och Rugstorp 1:91 med flera har KB Thures Trä bedrivit sågverksamhet med doppning av virke fram till mitten av 1980-talet. År 2008 riskklassades objektet till riskklass 2 som innebär att föroreningar kan medföra stor risk för människors hälsa eller miljön. Uppdragets syfte är genom MIFO fas 2 utredning att ta reda på om området är förorenat eller inte och göra en fördjupad riskklassning.
Exploatering för bostadsområde i Nybro
Detaljplan finns. 15-20 tomter som kommer att säljas till privatpersoner.
Sanering av förorenad mark i Nybro
Uppskattad start och kostnad.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).