Alla planerade anläggningsprojekt i Nässjö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av järnvägsspår i Forserum
Utbyggnad med ett tredje tågspår samt justering av ställverk och växlar.
Elektrifiering av järnväg mellan Nässjö-Eksjö
Elektrifiering av banan med ett BT-system, rivning av en växel och stickspår i Ormaryd. Ca 20 km lång sträcka.
Nybyggnad av logistikanläggning i Nässjö
Tidigt skede. Avser nybyggnation av logistikfastighet på fastighet Lagret 2 i Nässjö.
Ombyggnad av bangård i Nässjö
Upprustning av kontaktledningar och växlar.
Ny transformatorstation i Nässjö
MABK Malmbäck ny STN på ny plats.
Exploatering av bostadsområde i Nässjö
Exploatering av bostadsområde söder om Vattenverksgatan och Vallgatan och norr om Södra vägen. Bostäder Id 2134126
Exploatering av stadsdel Västra staden, Nässjö
Planer finns för nybyggnad av stadsdel i centrala Nässjö, viktig målsättning med den nya stadsdelen är att knyta ihop Nässjös västra stadsdelar, Åker och Målen, samt handelsområdet Almenäs med stadskärnan. Området är 6-7 ha. Området byggs ut etappvis.
Signalåtgärder i Nässjö
Kapacitetsförbättringar, trimningsåtgärder ATC, isärdragning av signaler samt skyddsåtgärder teknikbyggnader.
Ombyggnad av avfarter till Forserum
Avfarterna från väg 31/40/47 till Forserum. Samfinansiering mellan Nässjö kommun och Trafikverket.
Plankorsningsåtgärder längs sträckan Nässjö-Vaggeryd, etapp 2 mfl
4 mil lång sträcka. BEST och markåtgärder ingår.
Sluttäckning av deponi i Nässjö Etapp 3 - 5
Avser utförande av sluttäckning av deponin vid Boda Avfallsanläggning Etapp 3-5. Etapp 1: Id 2264004 Etapp 2: Id 2264018 Etapp 4-5: Id 2264020
Sluttäckning av deponi i Nässjö Etapp 4 och 5
Avser utförande av sluttäckning av deponin vid Boda Avfallsanläggning Etapp 4-5. Etapp 1: Id 2264004 Etapp 2: Id 2264018 Etapp 3. Id 2264019
Nybyggnad av reservkraft till station Svedjan i Nässjö
En helautomatisk reservkraftsanläggning avsedd för en beräknad last på 180 kW i containerutförande, inklusive ventilations- och avgassystem, bränslesystem, kontroll-, övervaknings- och startutrustning.
Installation av ny biobädd vid avloppsreningsverk i Malmbäck
Planer för ny biobädd vid avloppsreningsverket, Malmbäck.
Installation av laddstolpar flerbostadshus i Nässjö
Installation av laddstolpar för elbil samt ladd station för elcyklar.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).