Alla planerade anläggningsprojekt i Aneby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vindkraftverk i Aneby
Omfattar nybyggnad av 4 vindkraftverk med en totalhöjd på 210 meter.
Upprustning av vägbro över järnväg i Nordsjö
Utbyte överbyggnad, åtgärd räcke och enklare betongskador. Stålbalksbro med träfarbana, 8 meter lång och 3,5 meter bred. Bandel 326 km 221+663.
Anläggande av våtmark vid Svartån i Frinnaryd, Aneby kommun
Som en anpassning till det förändrade klimatet vill kommunen utföra en förstudie om det är lämpligt att anlägga en våtmark/översvämningsyta på kommunal mark intill Svartån i Frinnaryd tätort, Aneby kommun. Avsikten är att ytan ska fungera som en buffertzon och ett utjämningsmagasin för att förhindra att de bebyggda fastigheterna nedströms översvämmas.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).