Alla planerade anläggningsprojekt i Falkenberg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av havsbaserade verk i Falkenberg
Planer finns på uppförande av ca 30 havsbaserade verk.
Sanering tullbron och söderbron i Falkenberg
Sanering. Bottensedimentering.
Sanering av hamn i Falkenberg
Under granskning. Avser sanering av förorenad hamn.
Förstärkning av vågbrytare Glommens Hamn
Avser åtgärder på sten och spontpir i Glommes hamn utanför Falkenberg: Entreprenaden omfattar: - rivning av befintlig fyr samt del av fyrfundament - reparation av fyrfundament med målning - inköp och montering av ny plastfyr med belysning på befintligt fundament - kompletterande fogning av stenmurskaj, under och över vattenytan - mindre betongreprationer - montering av anoder på spontpir
Nybyggnad av mobiltorn i Falkenberg
Nybyggnad av ett mobiltorn i Falkenberg i turiststaden Skrea.
Värmepump för värmeåtervinning från avloppsvatten vid Smedjeholmens ARV, Falkenbergs kommun
Avser köp av en värmepumpsanläggning med tillhörande styrsystem för värmeåtervinning från avloppsvatten med en värmekapacitet på 3,0–3,5 MW. Leveransen omfattar konstruktion, tillverkning, transport, lossning, montage, inkoppling, intrimning, provdrift och övertagandeprov.
Igenfyllning av branddamm i Vessigebro, Falkenbergs kommun
Avser fyllning av äldre branddamm tagen ur drift. Arbetet omfattar jordschakt samt fyllning och marköverbyggnad med utformning som dike. Diverse kringarbeten, grässådd, räcken.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).