Alla planerade anläggningsprojekt i Gotland

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Renovering av korrosionsskydd i hamnen i Visby
Projektet avser renovering av korrosionsskydd i hamnen.
Utbyggnad av stadsdel, Visby
Planering och utbyggnad av stadsdelen Visborg med bla bostäder och lokaler.
Nybyggnad av havsbaseraf vindkraftspark utanför Gotland
Vindparken Pleione planeras ligga cirka 30 km öster om Gotland. Förutsatt att alla tillstånd erhålles kan vindparken stå färdig 2031 och beräknas kunna förse motsvarande 3,9 miljoner hushåll med förnyelsebar energi.
Nybyggnad av avloppsreningsverk i Hemse på Gotland
Projektet avser nybyggnad av avloppsreningsverk.
Nybyggnad av gångbro i Visby kryssningskaj
Planer finns för nybyggnation av en 300 meter permanent gångbro längs med Färjeledens västra sida.
Renovering av avloppsreningsverk på Fårö
Projektet avser renovering av avloppsreningsverk.
Nybyggnad av vattenverk i Lärbro, Gotland
Projektet avser nybyggnad av vattenverk.
Nybyggnad av dricksvattenledning mellan Hemse och Ljugarn, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av dricksvattenledning.
Nybyggnad av bilramp i Visby Hamn
Projektet avser byggnation av en tredje ramp i Visby hamn för att kunna hantera bland annat tysklandslinjen.
Anläggande av råvattenledning i Visby
Projektet avser anläggande av råvattenledning.
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder i Klintehamn
Ombyggnad av korsning till cirkulationsplats.
Ombyggnad av kraftledning på Gotland
Avser ombyggnation av den befintliga 70kV-ledningen från Ygne till Hemse. Befintlig ledning börjar bli ålderstigen och har nått sitt maximala tak när det gäller effektöverföring. För att säkra en tillförlitlig och stabil elleverans framöver behöver elnätet byggas ut och förstärkas.
Ev sanering av förorenad mark vid f.d sågverk i Vall, Gotland
Bidrag ska sökas hos Länsstyrelsen som i sin tur söker bidrag hos Naturvårdsverket. På området har det bedrivits sågverks- och impregneringsverksamhet fråm till slutet av 1990-talet. Uppskattad byggstart och kostnad.
Utbyte av HSP-ställverk på Visby Flygplats
Avser nybyggnad av ställverk.
Tillbyggnad av ställverk och kraftstation på Visby Flygplats
Avser utbyggnad av kraftstation och ställverk.
Upprustning av parkeringshus i Visby
Projektet avser upprustning av parkeringshus.
Ombyggnad av väg 148 i Lärbro
Ny gång- och cykelväg, ombyggnad av korsning väg 148/väg 149, vattenskyddsåtgärder.
Ombyggnad av väg 148 i Bro
Breddning av väg, ny gångväg. Ombyggnad av busshållplatser i Tingsbrogården, Ekes och Martebo vägskäl.
Nybyggnad av 12kV ställverk och hus i Visby, etapp 1
Projektet avser uppförande av 12kV ställverk och hus.
Renovering av spont på Holmen, Visby hamn
Upptaget i investeringsbudget för åren 2021-2022 samt plan 2023-2025.
Service och underhåll på mellanspänningsverk 11kV på Gotland
Projektet avser service- och underhållsarbeten på Regionens mellanspänningsställverk 11kV. Nedan angivna ställverk omfattas av upphandlingen: Visby Lasarett, Visby Norra Hansegatan Korpen, Visby Birka Gatan, Korpen, Visby Klinteskolan, Klintehamn Säveskolan, Visby Färjeterminal, Visby (Utom Linjetrafiken Visby Hanm) Brandstationen, Visby Lövsta, Roma Ishallen, Visby Vattenverket Kvarnåkershamn Reningsverket, Visby
Utveckling av Visby Gästhamn
Upptaget i investeringsbudget för åren 2021-2022 samt plan 2023-2025.
Anläggande av parkeringsplatser i Visby
Planer finns för anläggande av nära 100 nya parkeringsplatser strax norr om Visby Lasarett. Området som är aktuellt för de nya p-platserna är inom Galgbergets naturreservat och det kommer att behövas en särskild ansökan om dispens från reservatsföreskrifterna
Demontering/montering av 84 kV brytare mm i Visby
Projektet avser demontering/montering av 84 kV brytare samt demontering av b efintligt 12 kV ställverk.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).