Alla planerade anläggningsprojekt i Gotlands län

Gotland (25)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad av stadsdel, Visby
Planering och utbyggnad av stadsdelen Visborg med bla bostäder och lokaler.
Basunderhåll väg område södra Gotland
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år). Väglängd ca 769 km.
Nybyggnad av havsbaserad vindkraftspark utanför Gotland
Vindparken Pleione planeras ligga cirka 30 km öster om Gotland. Förutsatt att alla tillstånd erhålles kan vindparken stå färdig 2031 och beräknas kunna förse motsvarande 3,9 miljoner hushåll med förnyelsebar energi.
Nybyggnad av avloppsreningsverk i Hemse på Gotland
Projektet avser nybyggnad av avloppsreningsverk.
Nybyggnad av gångbro i Visby kryssningskaj
Planer finns för nybyggnation av en 300 meter permanent gångbro längs med Färjeledens västra sida.
Muddring och ny logistikyta i Visby
Projektet avser muddring och ny logistikyta nordost om oljekajen.
Renovering av avloppsreningsverk på Fårö
Projektet avser renovering av avloppsreningsverk.
Ombyggnad av hamnterminal i Visby
Projektet avser ombyggnad av hamnterminal.
Nybyggnad av dricksvattenledning mellan Hemse och Ljugarn, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av dricksvattenledning.
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder i Klintehamn
Ombyggnad av korsning till cirkulationsplats.
Anläggande av råvattenledning i Visby
Projektet avser anläggande av råvattenledning.
Underhållsbeläggning tank i Gotlands län
Huvuddel 1 ska vara färdigställt 2023-11-15 och huvuddel 2 2024-11-15. Tankbeläggning och förstärkningsarbeten.
Renovering av korrosionsskydd i hamnen i Visby
Projektet avser renovering av korrosionsskydd i hamnen.
Renovering av spont på Holmen, Visby hamn
Projektet avser renovering av spont på hamn.
Tillbyggnad av ställverk och kraftstation på Visby Flygplats
Avser utbyggnad av kraftstation och ställverk.
Ev sanering av förorenad mark vid f.d sågverk i Vall, Gotland
Bidrag ska sökas hos Länsstyrelsen som i sin tur söker bidrag hos Naturvårdsverket. På området har det bedrivits sågverks- och impregneringsverksamhet från till slutet av 1990-talet.
Utveckling av Visby Gästhamn
Projektet avser bl a bryggor och översyn av el i hamnen.
Ombyggnad av väg 148 i Bro
Breddning av väg, ny gångväg. Ombyggnad av busshållplatser i Tingsbrogården, Ekes och Martebo vägskäl.
Renovering av fyren på Gotska Sandön norr om Gotland
Projektet avser renovering av fyr.
Ombyggnad av väg 148 i Lärbro
Ny gång- och cykelväg, ombyggnad av korsning väg 148/väg 149, vattenskyddsåtgärder.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).