Alla planerade anläggningsprojekt i Gotlands län

Gotland (32)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vindkraftverk utanför Gotland
Planer finns att bygga upp vindkraftvärk i Östersjön. Till Gotska Sandön kommer det att vara drygt 30 km till, och till Fårö nästan 70 km. Till Stockholms skärgård är det mer än 40 km.
Nybyggnad av havsbaserad vindkraftspark utanför Gotland
Vindparken Pleione planeras ligga cirka 30 km öster om Gotland. Förutsatt att alla tillstånd erhålles kan vindparken stå färdig 2031 och beräknas kunna förse motsvarande 3,9 miljoner hushåll med förnyelsebar energi.
Nybyggnad av avloppsreningsverk i Hemse på Gotland
Projektet avser nybyggnad av avloppsreningsverk.
Ny- och ombyggnad av vattenverk på Gotland
Projektet avser ny- och ombyggnad av vattenverk på Gotland.
Renovering av avloppsreningsverk på Fårö
Projektet avser renovering av avloppsreningsverk.
Nybyggnad av vattenverk i Lärbro, Gotland
Projektet avser nybyggnad av vattenverk.
Muddring och ny logistikyta i Visby
Projektet avser muddring och ny logistikyta nordost om oljekajen.
Ombyggnad av hamnterminal i Visby
Projektet avser ombyggnad av hamnterminal.
Renovering av fyren på Gotska Sandön norr om Gotland
Projektet avser renovering av fyr.
Nybyggnad av dricksvattenledning på Gotland, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av dricksvattenledning.
Till och ombyggnad av flygterminal i Visby
Tillbyggnad och ombyggnad av ankomst- och avgångshall, visby flygplats.
Ny kraftförsörjning HSP och LSP till Visby Flygplats
Kraftförsörjningsprojekt med placering Visby Flygplats inom airside. Upphandlingsobjektet är en del av Kraftförsörjning Ställverk K50 VBY som omfattar flera delar för att öka kraftförsörjningen på Visby Flygplats. Det kommer därav periodvis pågå sidoentreprenader under genomförandetiden.
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder i Klintehamn
Ombyggnad av korsning till cirkulationsplats. Breddning av väg, separat gc-väg.
Anläggande av råvattenledning i Visby
Projektet avser anläggande av råvattenledning.
Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser på Gotland
Tillgänglighetsanpassning av 6 st busshållplatser (11 hållplatslägen).
Ombyggnad av väg 148 i Lärbro
Ny gång- och cykelväg, ombyggnad av korsning väg 148/väg 149, vattenskyddsåtgärder. Körbanehållplatser.
Ombyggnad av kraftledning på Gotland
Avser ombyggnation av den befintliga 70kV-ledningen från Ygne till Hemse. Befintlig ledning börjar bli ålderstigen och har nått sitt maximala tak när det gäller effektöverföring. För att säkra en tillförlitlig och stabil elleverans framöver behöver elnätet byggas ut och förstärkas.
Renovering av spont på Holmen, Visby hamn
Projektet avser renovering av spont på hamn.
Sanering av fd verkstadsmark på Gotland
Avser sanering av fd verkstadsmark. På fastigheten planeras att byggas tre nya kvarter med totalt 112 st lägenheter.
Ev sanering av förorenad mark vid f.d sågverk i Vall, Gotland
Bidrag ska sökas hos Länsstyrelsen som i sin tur söker bidrag hos Naturvårdsverket. På området har det bedrivits sågverks- och impregneringsverksamhet från till slutet av 1990-talet.
Utveckling av Visby Gästhamn
Projektet avser bl a bryggor och översyn av el i hamnen.
Upprustning av parkeringshus i Visby
Projektet avser upprustning av parkeringshus.
Ombyggnad av väg 148 i Bro
Breddning av väg, ny gångväg. Ombyggnad av busshållplatser i Tingsbrogården, Ekes och Martebo vägskäl.
Nybyggnad av gc-bro i Visby
Nybyggnad av gångbron "kopparsviksbron".
Ombyggnad av flerbostadshus på Gotland
Avser ombyggnad av verkstadsbyggnader till lägenheter. På fastigheten planeras det att byggas tre nya kvarter med totalt 112 st lägenheter.
Nybyggnad av gång- och cykelväg vid Hamnbacken i Visby
GC-väg längs färjeledens östra sida mellan Gutevägen i norr och Söderväg (väg 140) i söder. Ca 1,2 km lång sträcka. Gabionmur och stödmur.
Laddstolpar bil vid flerbostadshus i Visby
Projektet avser laddstolpar bil.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).