Alla planerade anläggningsprojekt i Karlskrona

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av havsbaserad vindkraftspark i Blekinges skärgård
Projekt Beta är en planerad vindkraftspark i södra Östersjön, omkring 85 km öster om Simrishamn, 85 km sydost om Karlshamn och 48 km söder om Blekinges sydostligaste hörn (Torhamns Udde) och 63 km från Bornholm. Parken planeras bestå av upp till 127 vindkraftverk med en maximal totalhöjd om 330 meter. Den förväntade produktion från vindkraftparken beräknas uppgå till omkring 10,5 TWh per år, vilket motsvarar ungefär 1,7 miljoner villors hushållsel. Ansökan om tillstånd för Baltic Offshore Beta lämnades in till regeringen 2 juni 2023. Vindkraftparken förväntas vara i drift kring år 2030.
Nybyggnad av exploatering och nybyggnad av kontor, bostäder och butiker i Karlskrona
Detta avser även exploatering och nybyggnation. Planer är för nybyggnad av kontor, bostäder och butiker.
Renovering av kajer i centrala Karlskrona
Avser renovering av kajer på Trossö i centrala Karlskrona.
Ny infartsled till Karlskronas centrala delar
Avser nya infartsleden, Stadens entré. Delprojekt Brohålan - Blekingegatan.
Ombyggnad av Skeppsbrokajen i Karlskrona
Avser ombyggnad av Skeppsbrokajen samt anläggande av byggata i Karlskrona .
Utökade körfält på österleden i Karlskrona
Avser utökande körfält på österleden
Nybyggnad av överföringsledning i Karlskrona
Avser nybyggnad av en överföringsledning mellan Rödeby och Nävragöl.
Nybyggnad av bro i Karlskrona
Avser nybyggnad av bro. Angöringar på båda sidor är utförda
Drift och underhåll av tekniska system på öppningsbara broar i Blekinge och Skåne län
Hybridkontrakt alla tekniska system på infradelarna el- och styr i ett.
Nybyggnad av småbåtshamn på Saltö
Planer finns för nybyggnad av en småbåtshamn på Saltö .
Grundförstärkning av Kungsbrokajen i Karlskrona
Avser grundförstärkning av Kungsbrokajen i Karlskrona med injektering av stenkistor bakom betongmadrass.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).