Alla planerade byggprojekt i Köping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyte av signalställverk sträckan Munktorp-Köping-Valskog
Utbyte av 3 signalställverk av modell 85 till ett utbrett signalställverk modell 95.
Nybyggnad av höghus i Köping
Nybyggnad av flerbostadshus och förskola.
Renovering, alternativt nybyggnad av skola i Köping
Planer finns på renovering eller alternativt nybyggnad av Nyckelbergsskolan.
Nybyggnad av förskola i Ullvi, Köpings kommun
För exploateringen se: 1167749
Nybyggnad av skola Ullvi, Köping
För exploateringen se: 1167749
Nybyggnad av industrihus i Köping
Nära anslutning till hamn och järnväg.
Nybyggnation av verksamhetsområde i Skogsborg
Verksamhetsmark i Marieberg, invid E18 i Köping.
Ny sjöledning i Mälaren i Köping
Ca 11 km. Försörja ca 200 hushåll.
Nya bostäder och kontor, Köpings kommun
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av flerbostadshus och kontor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Köping
Avser byggnation av flerbostadshus med ca 40 lägenheter samt att tillåta handel i bottenvåning på befintligt bostadshus på del av Lingonet 3 och 4.
Nybyggnad av punkthus i Köping
Ca 20-30 lägenheter.
Nybyggnad av affärshus i Köping
Ny byggnad för handel i södra änden av parkeringen. Del av försäljaren 2 mfl
Nybyggnad av flerbostadshus i Köpings kommun
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av bostäder.
Ombyggnad av maskinanläggning m.m. i Köping
Ispist på Kristinelunds Sportfält, tillbyggnad av maskinanläggning samt garage för ismaskin.
Förnyelse och spänningshöjning Himmeta
Himmeta, förnyelse och spänningshöjning projektering ledningsåtgärder.
Tillbyggnad av industrihus i Köping
Avser tillbyggnad av industrilokal.
Utbyggnad av verksamhet i Köping
Avser utbyggnad av verksamhet för lager och logistik.
Nybyggnad av LSS-boende i Köpings kommun
Avser nybyggnad av ett LSS-boende med 6 lägenheter.
Ombyggnad av simhall till gymnastiksal, Köping
Avser ombyggnad av Karlbergsbadet "Kabbebadet" till gymnastiksal.
Nybyggnad av lss boende i Köping
Nybyggnad av LSS boende i Köping.
Nybyggnad av småhus och enbostadshus i Köping
I området finns ett fornlämningsområde med ett gravfält.
Exploateringsområde för verksamhetsområde i Skogsborg
Verksamhetsmark i Marieberg, invid E18 i Köping.
Termisk behandling av förorenat område i Köping
Omfattar saneringsåtgärder för att åtgärda de risker som finns med påvisade klorerade alifater (CVOC) inom fastigheten Grönsiskan 35. Saneringen ska genomföras in-situ med termisk behandling av utpekat område.
Exploatering inför bostäder i Köping
Tomterna säljs till privatpersoner i villatomtkön.
Rivning av bro i Köping
Avser rivning av bro.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.