Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Uppsala

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Underhållsbeläggning varm i Uppsala, Södermanland och Östergötlands län
Beläggningsgrupp D53 2023-2024, D54 2023, C33 2023-2024 och E3 2023 (2024). Huvuddel 1 ska vara klart 2023-11-15 och huvuddel 2 2024-11-15.
Renovering av studentbostäder i Uppsala etapp 3
Renovering av studentbostäder i etapper.
Upprustning/underhåll av Uppsala Biomedicinska Centrum (BMC) i Uppsala
Uppsala Biomedicinska Centrum (BMC) står inför en generell upprustning med underhållsåtgärder samt standardhöjande åtgärder. Uppsala Biomedicinska Centrum (BMC), är en laboratorie- och undervisningsbyggnad om ca 100 000m² BTA. Projektet är uppdelat i tre huvudprojekt. BMC 3.0 Underhållsåtgärder tak, BMC 3.0 Underhållsåtgärder extra samt BMC 3.0 Standardhöjande åtgärder.
Tillbyggnad för cyklotron hus B16 på Akademiska Uppsala
Objektet avser en tillbyggnad med 3 våningar i direkt anslutning till befintliga B16 för att inrymma en ny cyklotron och GMP-lokaler för tillverkning av radioaktiva tracers där renrummen ingår som en totalentreprenad. Det ingår även en del ombyggnationer i befintliga lokaler samt tillhörande mark- och anläggningsarbeten med pålning och spont. Fiber- och kraftdragning ska utföras från omkringliggande byggnader på sjukhuset.
Om och tillbyggnad av personallokal i Botaniska trädgården, Uppsala
Om och tillbyggnad av Trädgårdsvillan i Botaniska trädgård.
Underhållsbeläggning värme i Uppsala län
Beläggningsgrupp C32 2023-2024. Huvuddel 1 ska vara klart 2023-11-15 och huvuddel 2 2024-11-15.
Renovering av förskola i Storvreta, Uppsala, etapp 2
Tillbyggnad förskola, fasadändring, rivning skärmtak.
Renovering av förskola i Storvreta, Uppsala, etapp 3
Tillbyggnad förskola, fasadändring, rivning skärmtak.
Ombyggnad av gymnasieskola i Uppsala
Bygglov för ändrad användning från kontor till gymnasieskola.
Ombyggnad av kylcentralen i Recoverhallen, Uppsala
Avser ombyggnad av kylcentralen i Recoverhallen. En utredning görs just nu vad som behöver göras med anläggningen. Kylcentralen som idag står ute ska även byggas in och kopplas in till den nya konståkningshallen.
Ombyggnad av laboratorium i Uppsala
Bygglov för fasadändring av laboratoriebyggnad, ljusgårdar och solceller, samt anmälan för ändrad planlösning, bärande konstruktion, ventilation, va och brandskydd.
Installation av solcellsanläggningar på fastigheter i Uppsala
Objektet avser totalentreprenad för installation av sju (7) st solcellsanläggningar inom Beställarens fastighetsbestånd: Ekebyvallen, Brandstationen, Arkitekten, Sala backar, Betongplattan, Cementsilon samt Gjutarängen.
Upprustning av idrottsplats i Uppsala
Friidrott, nytt konstgräs, ny belysning, Boulebana, utegym och en liten läktare
Ombyggnad av vårdcentral mm i Kungsgärdet, Uppsala
Avser fasadändring på vårdcentral och ändring av brandskydd samt montage av brandtrappa.
Ombyggnad av lokal till bostäder i Uppsala
Bygglov för inredande av bostäder, fasadändring, samt anmälan för ändrad planlösning, VA, bärande konstruktion och brandskydd.
Lokalanpassningar av Kungsängens gård i Uppsala
Avser ombyggnation av före detta kostall (Stall C) till kontor och verksamhetslokal. Ombyggnadsyta ca 310 m2.
Modernisering av hissar vid Evolutionsbiologiskt centrum (EBC) samt Ångströmslaboratoriet i Uppsala
Avser modernisering av hissar vid Evolutionsbiologiskt centrum (EBC) C63:07-H1, C63:16-H1 samt Ångströmslaboratoriet C109:H8. Objekteten är belägna i Uppsala, hiss C109:H8 Lägerhyddsvägen 1 samt Hissarna C63:16-H1, C63:07-H1 Norbyvägen 18D.
Ombyggnad av frånluftsåtervinning i flerbostadshus i Uppsala
August Södermans väg Udda består av 9 stycken trevåningshus och 5 st radhuslängor beläget på adress August Södermans väg 3-129 med totalt 194 lägenheter. I denna entreprenad ingår att installera nya frånluftsaggregat på trevåningshusen med återvinningsbatterier som placeras med ny avsättning på tak. Alla erforderliga bygg- och elarbeten skall ingå.
Åtgärder för Vendelån i Uppsala
Avser framtagande av lokalt åtgärdsunderlag för Vendelån.
Utvändigt underhåll av affärshus i Uppsala
Bygglov för fasadändring på affärshus.
Utvändigt underhåll av hotell i Uppsala
Bygglov för fasadändring på hotell.
Utvändigt underhåll av industrihus i Uppsala
Bygglov för fasadändring på industribyggnad.
Utvändig målning av kyrka i Uppsala
Målning av fasad, fönster och klockstapel. Rengöring och målning av plåttak
Byte av säkerhetsdörrar i flerbostadshus i Uppsala
Byte av säkerhetsdörrar på 92 lägenheter
Rivning av förskola i Uppsala
Rivning av förskola.
Upprustning av GC-vägar i Uppsala
Utmed Gamla Uppsalagatan mellan Vattholmavägen och Svartbäcksgatan
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Uppsala
Bygglov för fasadändring på flerbostadshus, byte av takbeklädnad och installation av solceller.
Installation av laddstolpar i Uppsala
Laddstolpar och motorvärmare
Revidering av lokalt åtgärdsunderlag för Fyrisåns huvudfåra i Uppsala
Avser lokalt åtgärdsunderlag (LÅP) Fyrisåns huvudfåra
Markarbeten vid Uppsala domkyrka i Uppsala
Avser upprustning och omgestaltning av utemiljön vid Uppsala domkyrka.
Ombyggnad av butik i Uppsala
Bygglov för ändrad användning från tom lokal till butik.
Nytt brandlarm gamla Uppsala kyrka
Avser byte av brandlarm.
Eventuellt fuktsanering i Tensta kyrka i Vattholma
Eventuellt kommer en fuktsanering göras i Tensta Kyrka.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).