Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Tierp

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny membrananläggning till vattenverk i Tierp
Objektet avser leverans och montering av membrananläggning i Odens källa. Entreprenaden innefattar maskin, VVS, el- och styrarbeten omfattande leverans, montage och idrifttagning av komplett monteringsklar membrananläggning inklusive kringutrustning.
Upprustning av återvinningscentral i Skärplinge
Avser renovering och ombyggnad av återvinningscentral.
Ombyggnad av flerbostadshus i Tierp
Ombyggnad till 8 st bostäder.
Ombyggnad av järnvägsbro över Örbyhusån
Utbyte av överbyggnad och reparation av landfästen.
Nytt styrsystem till Örbyhus fjärrvärmeverk i Tierp
Avser byte av styrutrustning vid fjärrvämeverket i Örbyhus. Styrsystemet omfattar bränsletransport, förbränning, askutmatning, pannvattenkrets samt distribution fjärrvärme inkl expansionskärl.
Nya dammluckor mm i Lövstabruk
Nya dammluckor och renovering av befintlig sluta genom att betongkonstruktionen med luckor rivs i sin helhet för att lämna plats åt ett fast överfall i betong på samma plats. Utloppskanalen renoveras genom att stenar som har förskjutits demonteras och återmonteras. Fyllningsdammen vid kvarnslutan ska förses med ett tätande skikt av gummiduk på uppströmssidan och en komplettering av erosionsskyddet ska ske.
Ombyggnad av industrihus i Tierp
Ändring av industribyggnad, ombyggnad med nytt våningsplan över butik samt ändrad användning från butik till hunddagis.
Ombyggnad av flerbostadshus i Tierp
Ändrad användning från butik/bostad till bostäder.
Ombyggnad av flerbostadshus i Tierp
Ändrad användning från industribyggnad till bostäder.
Ombyggnad av fritidshus i Tierp
Ändring av fritidshus, tillbyggnad förråd.
Tillbyggnad av garage i Tierp
Ändring av garage, tillbyggnad. marklov avseende schaktning.
Tillbyggnad av hembygdsgård i Tierp
Ändring av hembygdsgård, tillbyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Tierp
Ändring av industribyggnad gällande brandskydd.
Blästring/rengöring av utomhuspool i Örbyhus
Borttagning av vit och svart färg som är målad på insidan av poolen. Poolen har målats flera gånger och färgen börjat släppa från betongen. Uppdraget avser att göra betongen fri från färg för att ge möjlighet till att måla poolen på nytt. Omfattningen är golv, väggar, skvalprännor, översida pool och avstädning av överbliven färg. Urfräsning av rörelsefogar ska utföras.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.