Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Östhammar

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Tillbyggnad av djupförvaringsanläggning för låg & medelaktivt avfall i Forsmark
Slutförvar för rivningsavfall (från Oskarshamn) som kommer att ligga på 120 meter under havsytan i ett utrymme som kommer vara 125 000 kubik som motsvarar 6 stora bergrum. Exploateringen för detta projekt ligger på: 2018767.
Om- och tillbyggnad av reningsverk i Alunda, Östhammar kommun
Alunda Avloppsreningsverk behöver byggas om och utökas för att kunna ta emot mer avloppsvatten från en förväntad befolkningsökning. Ökningen är från 2 000 pe (personekvivalenter) till 3 500 pe. Byggnaden ska byggas ut och processen ska förändras. Befintlig process består idag av förbehandling, biologisk behandling i en aktivslamanläggning (luftningsbassäng och mellansedimentering) och kemisk behandling i flockningsbassänger och slutsedimentering. Ny process ska utföras med grovrening, försedimentering, biobädd och kemisk rening.
Ombyggnad av butik i Östhammar
Bygglov för ändrad användning (från lagerlokal till butik/lager för företagsprofilering).
Ombyggnad av flerbostadshus i Östhammar
Avser inredning av ytterligare bostäder (en bostad till sju lägenheter).
Solceller på fastigheter i Östhammar
Solceller på Vallonskolan
Byte av hiss i flerbostadshus i Östhammar
Anmälan om installation av hiss (byte).
Byte av tak på församlingshus vid Alunda Kyrka
Avser byte av tak på församlingsgård, ca 900kvm.
Utvändig putslagning och målning på Ekeby kyrka
Tvättning, putslagning och målning.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).