Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Östhammar

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Till- och ombyggnad av räddningstjänst och polisstation i Östhammar
Tillbyggnad av polisen och renovering av räddningstjänst.
Rivning av grundsärskola i Gimo
Rivning av Hammarskolan
Byte av värmesystem m.m. i flerbostadshus i Östhammar
Objektet består av att byta uppvärmningssystem från direktverkande el till vattenburen bergvärme, byte av köksfläktar och byte av el. Matrosgatan 2-48, Jungmansgatan 1-24 och 25-33.
Nytt slamlager vid reningsverk i Östhammar
Avser nybyggnad av slamlager samt utbyte av maskinell utrustning för slambehandling vid Gimo reningsverk. Entreprenaden omfattar också rivning av den utrustning som ska bytas ut.
Solceller på fastigheter i Östhammar
Solceller på Vallonskolan
Ny bergvärmeanläggning vid skola i Öregrund, Östhammar
Omfattar projektering, konstruktion, demontering, leverans och installation till en fullt funktions- och driftfärdig värmeanläggning. I entreprenaden ingår samtliga arbeten såsom demontering, rörinstallation, borrning, elinstallation, styr och regler samt byggarbeten inklusive efterlagning.
Ombyggnad av bräddpumpstation i Östhammar
Avser ombyggnad av en befintlig brädd-pumpstation kallat Lejonet. Pumpstationen ska vid vanlig drift pumpa avloppet till en dagvattenledning i området för att sedan släppa ut detta vatten i recipienten.
Byte av sporthallsgolv på vid Öregrunds skola, Östhammar
Byte av befintligt sporthallsgolv, arbetet består av byte av sporthallsgolv med nyinstallation av nytt undergolv med tillhörande ventilation på betongplatta.
Solceller på fastighet i Östhammar
Solceller på brandstation, polisstation och ambulans.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Östhammar
Bygglov för fasadändring (utbyte av röda betongpannor mot röd takplåt).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Östhammar
Avser inglasning av 5st balkonger samt montering av 1 markis.
Utvändigt underhåll av butik i Östhammar
Bygglov för fasadändring och flytta entré till butik.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).