Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Knivsta

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av väg i Knivsta
Ombyggnad av Centralvägen mellan Apoteksvägen och Särstavägen
Utbyggnad av VA-försörjning samt vägbyggnation i Knivsta
Objektet består av ombyggnation av gata och VA-serviser på Morängatan, Stenbrottsgatan, Brunnbyvägen och Skogsgläntevägen i Alsike, Knivsta kommun. Entreprenaden omfattar breddning av befintlig gata, nya GC-vägar, regnbädd/fördröjning, VA-arbeten, el- och fiberkanalisation samt flytt av befintlig belysning och ny belysning.
Tillbyggnad av industrihus i Knivsta
Bygglov för tillbyggnad av en industribyggnad.
Ombyggnad av affärshus i Knivsta
Ändrad användning av verksamhet från gym till systembolag, samt bygglov för fasadändring och skyltlov.
Ombyggnad av lägenhet i Knivsta
Bygglov för ändrad användning av flerbostadshus från lokal till 2 lägenheter.
Ombyggnad av markanläggning i Knivsta
Marklov för marknivåförändring.
Rivning av flislager i Knivsta
Anmälan, rivning av flislager.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.